Gebruiksaanwijzing SAMSUNG PS51F4900 3D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG PS51F4900 3D. Wij hopen dat dit SAMSUNG PS51F4900 3D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG PS51F4900 3D te teleladen.


SAMSUNG PS51F4900 3D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15886 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG PS51F4900 3D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] To obtain details, please contact your nearest Authorised Service Centre. Die Netztaste sowie die Tasten zum Einstellen des Senders und der Lautstärke sind in Braille beschriftet. Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die gewünschte Kategorie auszuwählen. Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die gewünschte Zeichenfolge auszuwählen. [. . . ] € Gebruik de 3D-functie of 3D-bril niet terwijl u rondloopt of in beweging bent. Als u dat wel doet, kan dit leiden tot letsel door botsingen met voorwerpen, struikelen en/ of vallen. problemen oplossen Probleem Mogelijke oplossing • Vervang de batterij. Zorg ervoor dat de afstand tussen de tv en de 3D-bril minder dan 6 meter is (in een rechte lijn). Specificaties (modelnummer: SSG-5100GB) Optische gegevens Gewicht Energie Sluiters Aanbevolen kijkafstand Bril Bril Bril Stroomverbruik Batterij Vloeibaar kristal 2 - 6 m (6, 5 tot 19, 5 ft) Transmissie Veldfrequentie 36±2% 120 velden/s 21, 5 g (inclusief batterij: 24, 0 ±0, 5 g) Eén lithium-mangaandioxide-batterij van 3 V (CR2025) 0, 85 mA (gemiddeld) Type Gebruikstijd indien aan 165 mAh, 3, 0 V (CR2025) 150 uur VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees de volgende veiligheidsinstructies in verband met uw persoonlijke veiligheid en om schade aan eigendom te voorkomen. Lees de volgende informatie om ervoor te zorgen dat u het product correct gebruikt. € Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, hitte, vuur of water. Let bij het vervangen van de batterijen op de juiste polariteit (+, -). Als u dat niet doet, kan dit resulteren in een beschadigde batterij, letsel of milieuvervuiling doordat de batterij gaat lekken. € Houd de gebruikte batterij buiten het bereik van kinderen, zodat ze de batterij niet per ongeluk kunnen inslikken. Als uw kind de batterij heeft ingeslikt, moet u direct een arts raadplegen. € Spuit bij het reinigen van het product geen water rechtstreeks op de bril. Wanneer u rechtstreeks water of een reinigingsmiddel op de bril spuit, kan dit leiden tot een elektrische schok of schade aan het oppervlak van het product en kunnen de indicatielabels op het oppervlak van het product loslaten. € Gebruik geen chemicaliën die alcohol, oplosmiddelen of oppervlakte-actieve stoffen bevatten, of chemicaliën als was, benzeen, thinner, insecticiden, smeermiddel of reinigingsmiddelen. Deze kunnen verkleuring of barsten in het productoppervlak veroorzaken en kunnen ervoor zorgen dat de indicatielabels loslaten van het productoppervlak. Indd 12 2013-02-07 5:24:08 GARANTIE Op dit Samsung-product wordt vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum garantie gegeven tegen defecte materialen en arbeid gedurende de in de tabel vermelde termijn (zie voor de tabel met garantietermijnen voor de verschillende landen). Als u gebruik wilt maken van deze garantieservice, moet u het product eerst terugbrengen naar de handelaar bij wie u het product hebt aangeschaft. de door Samsung geautoriseerde servicecenters zullen deze garantie naleven gedurende de Garantieperiode. Neem voor de details contact op met dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter. De bovenstaande garantievoorwaarden zijn op geen enkele manier van invloed op uw wettelijke rechten als consument. PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN EEN GARANTIECLAIM Als u een garantieclaim wilt indienen, moet u tijdens de Garantieperiode contact opnemen met het servicecenter van Samsung om de problemen te bespreken die u met het product hebt. Als het product moet worden gerepareerd of vervangen, ontvangt u een garantieclaimnummer en het adres van een geautoriseerd servicecenter. [. . . ] Naast ✎✎De positie en kleur kunnen afhankelijk van het model variëren. 10 cm 10 cm 10 cm <Optioneel> Als u het product wilt vergrendelen, voert u deze stappen uit: 1. Haal het Kensington-slot rond een groot, vast voorwerp, zoals een tafel of een stoel. Schuif het einde van de kabel met het bevestigde slot door de lus aan het einde van de kabel van het slot. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG PS51F4900 3D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG PS51F4900 3D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag