Gebruiksaanwijzing SAMSUNG PL20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG PL20. Wij hopen dat dit SAMSUNG PL20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG PL20 te teleladen.


SAMSUNG PL20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6244 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG PL20 (5814 ko)
   SAMSUNG PL20 (7971 ko)
   SAMSUNG PL20 (7971 ko)
   SAMSUNG PL20 (18109 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG PL20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruikershandleiding vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze handleiding aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht User Manual PL20/PL21 Inhoudsopgave Basisfuncties Uitgebreide functies Opname-instellingen Weergeven en bewerken Instellingen Aanvullende informatie Index Informatie over gezondheid en veiligheid Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt. Waarschuwing: situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken Houd de camera buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Houd de camera en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer deze worden ingeslikt. [. . . ] Duw in de weergavemodus [Zoom] omlaag om 9 of 20 miniaturen weer te geven (duw [Zoom] omhoog om naar de vorige modus terug te keren). Bestanden beveiligen Beveilig uw bestanden om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist. 1 2 3 4 Druk in de weergavemodus op [ Selecteer Bestandopties ]. Select. . Beveiligen Als u alle bestanden wilt beveiligen, selecteert u Alles Vergrendel. Als u één bestand wilt beveiligen, selecteert u het desbetreffende bestand en drukt u op [ ]. Druk nogmaals op [ ] om uw selectie ongedaan te maken. Filter Functie Actie Door bestanden scrollen Druk op [ Bestanden wissen ], [ ], [ ] of [ ]. Select. Instellen Druk op [ ] en selecteer vervolgens Ja. 5 6 Herhaal stap 4 om aanvullende bestanden afzonderlijk te beveiligen. Druk op [ ]. Weergeven en bewerken 55 Weergeven Bestanden wissen Verwijder afzonderlijke bestanden of alle bestanden tegelijk. Afzonderlijke bestanden wissen 2 Selecteer Bestandopties Wissen Alles Ja. 1 2 1 2 3 4 5 1 Selecteer in de weergavemodus een bestand en druk op [ ]. Selecteer Ja om het bestand te wissen. Meerdere bestanden tegelijk wissen Druk in de weergavemodus op [ Selecteer Meer wissen. ]. Selecteer de bestanden die u wilt wissen en druk op [ ]. Druk nogmaals op [ ] om uw selectie ongedaan te maken. Druk op [ ]. Selecteer Ja. Alle bestanden wissen Druk in de weergavemodus op [ ]. Weergeven en bewerken 56 Weergeven Foto's weergeven Inzoomen op een deel van een foto of foto's als diavoorstelling bekijken Functie De vergrote foto bijsnijden Actie Druk op [ ]. De bijgesneden foto wordt als nieuw bestand opgeslagen. Een foto vergroten Duw in de weergavemodus [Zoom] omhoog om een foto te vergroten (duw [Zoom] omlaag om een foto te verkleinen). Boven aan het scherm worden het vergrote gedeelte en de zoomverhouding weergegeven. De maximale zoomverhouding kan per resolutie verschillen. Een diavertoning starten U kunt de diavoorstelling van geluid en effecten voorzien. 1 2 3 Druk in de weergavemodus op [ Selecteer Diashow. ]. Selecteer een effect voor de diavoorstelling. Ga naar stap 5 als u een diavoorstelling zonder effecten wilt. Optie Beschrijving Foto's Kies de foto's die u in een diavoorstelling wilt weergeven. Datum: Alle foto's van een specifieke datum in een diavoorstelling weergeven. Achtergrondmuziek selecteren. Bijsnijden Effect Actie Functie Het vergrote gebied verplaatsen Druk op [ ], [ ], [ ] of [ ]. Interval Muziek Weergeven en bewerken 57 Weergeven 4 5 Stel een effect voor de diavoorstelling in. Selecteer Starten Afspelen. Als u de diavoorstelling continu wilt herhalen, selecteert u Herhalen. Druk op [ ] om de diavoorstelling te pauzeren of te hervatten. Als u de diavertoning wilt stoppen en terug wilt naar de Weergavemodus, ] en vervolgens op [ ] of [ ]. drukt u op [ Een video afspelen U kunt een video afspelen of een afzonderlijk beeld daar uithalen. 1 Selecteer in de weergavemodus een video en druk op [ ]. Afspeeltijd Pauze 2 Gebruik de volgende knoppen voor de bediening: Druk op [ [ [ ] ] ] Functie Terugspoelen. Vooruitspoelen. Weergeven en bewerken 58 Weergeven Een beeld tijdens het afspelen afzonderlijk opslaan Een spraakmemo aan een foto toevoegen 1 2 Druk op [ opslaan. Druk op [ ]. ] op het punt waarop u een foto wilt 1 2 3 Selecteer een foto in de afspeelmodus en druk op [ ]. Selecteer Bestandopties Spraakmemo Aan. Afzonderlijke beelden hebben dezelfde resolutie als de video waar ze uit zijn gehaald en worden als nieuw bestand opgeslagen. Druk op de [Sluiter] om een korte spraakmemo op te nemen (maximaal 10 seconden). Druk op de [Sluiter] om de opname van de spraakmemo te stoppen. Spraakmemo's afspelen Een spraakmemo afspelen U kunt geen spraakmemo toevoegen aan beschermde bestanden. 1 2 Selecteer in de weergavemodus een spraakmemo en druk op [ ]. Gebruik de volgende knoppen voor de bediening: Druk op [ [ [ [ ] ] ] ] Functie Een aan een foto toegevoegde spraakmemo afspelen Selecteer in de weergavemodus een foto met een spraakmemo en druk op [ ]. Druk op [ ] als u het afspelen wilt onderbreken of hervatten. Terugspoelen. Het afspelen stoppen. Weergeven en bewerken 59 Een foto bewerken Bewerk foto's door ze te draaien, in grootte aan te passen, rode ogen te verwijderen en de helderheid, het contrast en de kleurverzadiging aan te passen. De camera slaat bewerkte foto's op als nieuwe bestanden. Het formaat van foto's aanpassen Een foto draaien 1 2 Selecteer een foto in de afspeelmodus en druk op [ ]. 75) 1984 X 1488 1 2 Selecteer een foto in de afspeelmodus en druk op [ ]. Selecteer Wijzigen Draaien een optie. Res. wijz een optie. om de foto als beginafbeelding op te slaan. Rechts 90 gr. Terug Verpl. Terug Verpl. De beschikbare opties verschillen, afhankelijk van de grootte van de geselecteerde foto. Weergeven en bewerken 60 Een foto bewerken Intelligente effecten toepassen Pas allerlei filtereffecten op uw foto's toe om unieke afbeeldingen te maken. [. . . ] Elke fotosite neemt de helderheid van het licht op dat de fotosite bereikt tijdens een belichting. Algemene sensortypen zijn CCD (Charge-coupled Device) en CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Een flitslamp die ervoor zorgt dat er voldoende belichting is in omstandigheden met weinig licht. Aanvullende informatie 97 Woordenlijst ISO-waarde MJPEG (Motion JPEG) De gevoeligheid van een camera voor licht, gebaseerd op de equivalente filmsnelheid gebruikt in een filmcamera. Met hogere ISOwaarden gebruikt de camera een hogere sluitertijd, waardoor vervaging kan worden verminderd die wordt veroorzaakt door het bewegen van de camera en weinig licht. Beelden met een hoge gevoeligheid zijn echter veel gevoeliger voor ruis. JPEG (Joint Photographic Experts Group) Een video-indeling die wordt gecomprimeerd als een JPEGbeeld. Ruis Verkeerd geïnterpreteerde pixels in een digitaal beeld die mogelijk worden weergegeven als verkeerd geplaatste of willekeurige, heldere pixels. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG PL20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG PL20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag