Gebruiksaanwijzing SAMSUNG NZ64H37070K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NZ64H37070K. Wij hopen dat dit SAMSUNG NZ64H37070K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NZ64H37070K te teleladen.


SAMSUNG NZ64H37070K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7735 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG NZ64H37070K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Risico’s of onveilige situaties die kunnen leiden tot licht lichamelijk letsel of schade aan LET OP eigendommen. LET OP Belangrijke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen Om de kans op brand, explosie, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw kookplaat te vermijden, dient u deze veiligheidsvoorschriften te volgen. Opmerking Belangrijk 2_Over deze gebruiksaanwijzing 2013-01-18 Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING De veiligheidsvoorzieningen van dit apparaat voldoen aan alle technische normen en veiligheidsnormen op dit gebied. Als producent van dit product zijn wij echter van mening dat het van belang is dat u de volgende veiligheidsinstructies grondig doorneemt. [. . . ] Wanneer de kookplaat eenmaal is aangesloten op de stroomvoorziening, controleert u of alle kookzones gereed zijn voor gebruik door ze een voor een in te schakelen en met geschikte pannen op maximaal te zetten. WAARSCHUWING Wanneer de kookplaat de eerste keer wordt ingeschakeld, lichten alle displays op en wordt het kinderslot geactiveerd. Installatie van de kookplaat_17 WAARSCHUWING Let op de juiste aansluiting van fase en neutraal bij de aansluitingen in huis en van het apparaat (aansluitschema's); anders kunnen onderdelen beschadigd raken. De garantie geldt niet voor schade die ontstaat door onjuiste installatie. Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door een speciaal snoer, verkrijgbaar bij de fabrikant of een servicepunt. 220-240V~ 220-240V~ Groen/Geel Blauw Zwart Bruin Grijs L1 N1 L2 N2 Volg voor een correcte aansluiting op de stroomtoevoer het WAARSCHUWING bedradingsschema dat in de buurt van de aansluitingen te vinden is. 16A 2X1N~ 18_installatie van de kookplaat Installatie in het werkblad Neem het serienummer van het apparaat over voordat u het installeert. Dit nummer heeft u nodig wanneer u om assistentie vraagt en het is niet langer zichtbaar na installatie, aangezien het zich op het typeplaatje bevindt op de onderzijde van het apparaat. Zet de beugels aan beide zijden vast met de bijgeleverde schroeven alvorens u de kookplaat op de beugels monteert. Powerboost-toets voor extra vermogen onderdelen en kenmerken_21 Onderdelen Inductiekookplaat Installatiebeugels Schroeven Verhitting door inductie • Het principe achter verhitting door inductie: Wanneer u een pan op een kookzone plaatst en deze inschakelt, produceert het stroomcircuit in de inductiekookplaat een "inductiestroom" in de bodem van de pan, waardoor de temperatuur van de pan onmiddellijk stijgt. Inductiestromen Inductiespoel Stroomcircuits • Sneller koken, bakken en braden: Doordat de pan rechtstreeks wordt verhit, dus zonder dat het glas eerst wordt verhit, is dit systeem efficiënter dan andere, omdat er geen warmte verloren gaat. In beide gevallen moet het apparaat opnieuw worden ingeschakeld met de Aan/uit-toets nadat de vloeistof of de doek is verwijderd. Onderdelen en kenmerken Restwarmte-indicator Wanneer een van de kookzones of de gehele kookplaat wordt uitgeschakeld, wordt de achtergebleven restwarmte aangegeven met een (voor "heet") op de digitale display van de desbetreffende kookzones. Ook nadat de kookzone is uitgeschakeld, zal de restwarmte-indicator pas uitgaan wanneer de kookzone is afgekoeld. U kunt de restwarmte gebruiken voor het ontdooien of het warm houden van voedsel. wAARSCHUWING Zolang de restwarmte-indicator oplicht bestaat er verbrandingsgevaar. Als de stroomvoorziening wordt onderbroken, dooft het symbool en is er niet langer informatie over restwarmte beschikbaar. U kunt dit voorkomen door in de omgeving van de kookplaat altijd voorzichtig te zijn. WAARSCHUWING Temperatuurdetectie Als de temperatuur van een of meer kookzones om welke reden dan ook de veiligheidsniveaus overschrijden, worden de desbetreffende kookzones automatisch op een lager vermogen gezet. Nadat u klaar bent met het gebruik van de kookplaat, treedt de ventilator in werking totdat de elektronica van de kookplaat is afgekoeld. de ventilator wordt automatisch in- en uitgeschakeld , afhankelijk van de temperatuur van de elektronica. Onderdelen en kenmerken_25 Voor u begint Eerste reiniging Veeg het keramisch glazen oppervlak schoon met een vochtige doek en een speciale reiniger voor keramische kookplaten. [. . . ] Als u het telefoongesprek goed voorbereidt zoals hierboven is aangegeven, kunt u zich deze kosten besparen. 2 kg Diepte Hoogte Breedte Diepte Netto Bruto Netto Bruto Kookzones Positie Linksachter Linksvoor Rechtsvoor Rechtsachter Diameter 220 mm 140 mm 220 mm 140 mm Energie 2350W/ met Powerboost 2600W 1250W/ met Powerboost 1500W 2350W/ met Powerboost 2600W 1250W/ met Powerboost 1500W technische gegevens_41 Notities Notities VRAGEN OF OPMERKINGEN LAND BOSNIA BULGARIA CROATIA CZECH HUNGARY MACEDONIA MONTENEGRO POLAND ROMANIA SERBIA SLOVAKIA LITHUANIA LATVIA ESTONIA 05 133 1999 07001 33 11 , normal tariff 062 - SAMSUNG (062-726-7864) 800 - SAMSUNG (800-726786) 06-80-SAMSUNG (726-7864) 023 207 777 020 405 888 0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33 08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No. VORSICHT Um die Gefahr von Feuer, Explosionen, Stromschlägen oder Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie stets die VORSICHT grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beim Gebrauch des Gerätes. WARNUNG Wichtige Warnhinweise für die Installation Die Installation dieses Geräts darf nur von Kundendiensttechnikern durchgeführt werden, die vom Hersteller entsprechend geschult wurden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG NZ64H37070K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG NZ64H37070K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag