Gebruiksaanwijzing SAMSUNG NZ63F3NM1AB/UR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NZ63F3NM1AB/UR. Wij hopen dat dit SAMSUNG NZ63F3NM1AB/UR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NZ63F3NM1AB/UR te teleladen.


SAMSUNG NZ63F3NM1AB/UR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12979 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG NZ63F3NM1AB/UR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Garantie deckt keine Schäden, die in Folge unsachgemäßer Installation auftreten. Um die für eine Kochzone verbleibende Zeit anzuzeigen, berühren Sie die Timer-Sensortaste. € Prüfen Sie, ob die Kochzonen auf die gewünschten Leistungsstufen eingestellt sind. Drücken Sie nach dem Abkühlen die Ein/Aus-Sensortaste, um die Fehlermeldung zurückzustellen. [. . . ] WAARSCHUWING Wanneer de kookplaat de eerste keer wordt ingeschakeld, lichten alle displays op en wordt het kinderslot geactiveerd. Installatie van de kookplaat_ 105 WAARSCHUWING Let op de juiste aansluiting van fase en neutraal bij de aansluitingen in huis en van het apparaat (aansluitschema's); anders kunnen onderdelen beschadigd raken. De garantie geldt niet voor schade die ontstaat door onjuiste installatie. Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door een speciaal snoer, verkrijgbaar bij de fabrikant of een servicepunt. 220-240V~ 220-240V~ Groen/Geel Blauw Zwart Bruin Grijs L1 N1 L2 N2 Volg voor een correcte aansluiting op de stroomtoevoer het WAARSCHUWING bedradingsschema dat in de buurt van de aansluitingen te vinden is. 16A 2X1N~ 106_installatie van de kookplaat Installatie in het werkblad Neem het serienummer van het apparaat over voordat u het installeert. Dit nummer heeft u nodig wanneer u om assistentie vraagt en het is niet langer zichtbaar na installatie, aangezien het zich op het typeplaatje bevindt op de onderzijde van het apparaat. Zet de beugels aan beide zijden vast met de bijgeleverde schroeven alvorens u de kookplaat op de beugels monteert. Powerboost-toets voor extra vermogen onderdelen en kenmerken_109 Onderdelen Inductiekookplaat Installatiebeugels Schroeven Verhitting door inductie • Het principe achter verhitting door inductie: Wanneer u een pan op een kookzone plaatst en deze inschakelt, produceert het stroomcircuit in de inductiekookplaat een "inductiestroom" in de bodem van de pan, waardoor de temperatuur van de pan onmiddellijk stijgt. Inductiestromen Inductiespoel Stroomcircuits • Sneller koken, bakken en braden: Doordat de pan rechtstreeks wordt verhit, dus zonder dat het glas eerst wordt verhit, is dit systeem efficiënter dan andere, omdat er geen warmte verloren gaat. 110_onderdelen en kenmerken De belangrijkste functies van uw apparaat • Keramisch glazen kookoppervlak: Het apparaat beschikt over een keramisch glazen kookoppervlak en vier snel reagerende kookzones. • Tiptoetsen: Het apparaat kan worden bediend door middel van tiptoetsen. € Eenvoudig reinigen: Het voordeel van een keramisch glazen kookoppervlak en de tiptoetsen is dat ze eenvoudig te reinigen zijn. Wanneer u deze aantikt, wordt de stroom volledig in- of uitgeschakeld. € Controle- en functie-indicatoren: Digitale displays en indicatorlampjes geven informatie over de instellingen en de geactiveerde functies en over eventuele restwarmte in de verschillende kookzones. € Veiligheidsuitschakeling: Een veiligheidsschakeling zorgt ervoor dat alle kookzones automatisch worden uitgeschakeld wanneer de instelling na een bepaalde tijd niet is gewijzigd. € Restwarmte-indicator: Een pictogram voor restwarmte verschijnt wanneer de kookzone nog zo heet is dat er verbrandingsgevaar bestaat. € Powerboost-functie : Met deze functie kunt u de inhoud van de pan sneller verwarmen dan met het maximaal instelbare vermogen ‘ ’ mogelijk is. Deze is ingesteld om pannen te herkennen die net iets kleiner zijn dan de kookzone. • Digitale displays: De vier digitale displayvelden zijn aan de vier kookzones toegewezen. Ze tonen de volgende informatie - : het apparaat is ingeschakeld - tot , : voor het selecteren van de temperatuurinstellingen - : restwarmte : het kinderslot is geactiveerd onderdelen en kenmerken_111 Onderdelen en kenmerken - : foutmelding, de kookplaat is oververhit geraakt vanwege onjuist gebruik (bijvoorbeeld door gebruik van lege pannen). - : foutmelding , de pan is ongeschikt of te klein , of er is geen pan op de kookzone geplaatst. [. . . ] 126_garantie en service Wat moet ik doen als de kookzones zijn uitgeschakeld en er geen restwarmte wordt aangegeven op het display?Controleer het volgende: • Is de kookzone slechts kort gebruikt zodat er geen restwarmte is?Als de kookzone heet is, neemt u contact op met het Samsung servicecenter. Garantie en service Wat moet ik doen als ik de kookzones niet kan in- of uitschakelen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG NZ63F3NM1AB/UR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG NZ63F3NM1AB/UR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag