Gebruiksaanwijzing SAMSUNG NZ63F3NM1AB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NZ63F3NM1AB. Wij hopen dat dit SAMSUNG NZ63F3NM1AB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NZ63F3NM1AB te teleladen.


SAMSUNG NZ63F3NM1AB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (42693 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG NZ63F3NM1AB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een completere service kunt u uw product registreren op 2013-01-18 Over deze gebruiksaanwijzing Neemt u even rustig de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te lezen alvorens u het apparaat aansluit en let daarbij in het bijzonder op de veiligheidsinformatie in de volgende paragraaf. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u er ook in de toekomst gebruik van kunt maken. Wanneer u het apparaat verkoopt of overdraagt, dient u de gebruiksaanwijzing bij te voegen. De volgende symbolen komen in de tekst van deze gebruiksaanwijzing voor: Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot WAARSCHUWING ernstig persoonlijk letsel of de dood. [. . . ] € Op betegelde werkbladen moeten de voegen in de omgeving van de kookplaat volledig zijn gevuld met voegspecie. € Zorg dat de afdichting goed op het werkblad aansluit en dat er geen openingen ontstaan. Gebruik nooit extra siliconenkit; hierdoor wordt verwijdering bij onderhoud en reparaties erg moeilijk. € De kookplaat moet van onderaf omhoog worden geduwd om hem te kunnen uitnemen. € De ventilatieopening tussen het werkblad en de voorkant van de eenheid eronder mag niet worden afgedekt. Het apparaat werkt echter ook prima op oudere netwerken met AC 220 V~ of AC 240 V~. De kookplaat moet zodanig worden aangesloten dat hij aan beide polen kan worden afgesloten van de stroom en dat de contactpunten ten minste 3 mm van elkaar verwijderd kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van smeltveiligheden, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden genomen), aardlekschakelaars en contactors. De kabelaansluitingen moeten voldoen aan de regelgeving en de schroeven van de aansluitingen moeten stevig worden aangedraaid. Wanneer de kookplaat eenmaal is aangesloten op de stroomvoorziening, controleert u of alle kookzones gereed zijn voor gebruik door ze een voor een in te schakelen en met geschikte pannen op maximaal te zetten. WAARSCHUWING Wanneer de kookplaat de eerste keer wordt ingeschakeld, lichten alle displays op en wordt het kinderslot geactiveerd. Installatie van de kookplaat_ 105 WAARSCHUWING Let op de juiste aansluiting van fase en neutraal bij de aansluitingen in huis en van het apparaat (aansluitschema's); anders kunnen onderdelen beschadigd raken. Eventueel restwarmte wordt aangegeven met (voor “heet”) op de digitale displays van de desbetreffende kookzones. de kookzones worden na de onderstaande perioden automatisch uitgeschakeld. Temperatuurinstelling 1-3 4-6 7-9 Uitgeschakeld Na 8 uur Na 4 uur Na 2 uur Als de kookplaat oververhit is vanwege onjuist gebruik, wordt weergegeven. Als de pan ongeschikt of te klein is, of als er geen pan op de kookzone is geplaatst, wordt weergegeven. Vervolgens wordt de desbetreffende kookzone na 1 minuut uitgeschakeld. Als een of meer van de kookzones wordt uitgeschakeld vóór de aangegeven tijd verstreken is, raadpleegt u het gedeelte "Problemen oplossen". Als er langer dan 1 minuut geen invoer plaatsvindt, wordt de kookzone uitgeschakeld. 112 _onderdelen en kenmerken Andere redenen waarom een kookzone soms automatisch wordt uitgeschakeld Alle kookzones worden direct uitgeschakeld wanneer er vloeistof overkookt en op het bedieningspaneel terechtkomt. Deze automatische uitschakeling wordt ook geactiveerd wanneer u een vochtige doek op het bedieningspaneel legt. In beide gevallen moet het apparaat opnieuw worden ingeschakeld met de Aan/uit-toets nadat de vloeistof of de doek is verwijderd. Onderdelen en kenmerken Restwarmte-indicator Wanneer een van de kookzones of de gehele kookplaat wordt uitgeschakeld, wordt de achtergebleven restwarmte aangegeven met een (voor "heet") op de digitale display van de desbetreffende kookzones. [. . . ] • Het bedieningspaneel is gedeeltelijk bedekt met een vochtige doek of vloeistof. Wat moet ik doen als het gehele display, behalve de indicator voor restwarmte ineens uitgaat?Dit kan twee oorzaken hebben: • Het apparaat is per ongeluk uitgeschakeld. • Het bedieningspaneel is gedeeltelijk bedekt met een vochtige doek of vloeistof. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG NZ63F3NM1AB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG NZ63F3NM1AB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag