Gebruiksaanwijzing SAMSUNG NX210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NX210. Wij hopen dat dit SAMSUNG NX210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NX210 te teleladen.


SAMSUNG NX210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9012 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG NX210 (9933 ko)
   SAMSUNG NX210 (9933 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG NX210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing See the world in perfect detail See the world in perfect detail In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. DUT Copyrightinformatie • Microsoft Windows en het Windows-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. • microSD™, microSDHC™ en microSDXC™ zijn geregistreerde handelsmerken van SD Association. • HDMI, het HDMI-logo en de term 'High Definition Multimedia Interface' zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. [. . . ] Als de belichting die de camera instelt hoger of lager is dan u verwacht, kunt u de belichting handmatig aanpassen. De belichtingswaarde is met ±3 EV-stappen (stops) in te stellen. De camera geeft de belichtingswaarschuwing in rood weer voor elke stap meer dan ±3 EV. Houd [W] ingedrukt en scroll met het instelwieltje of draai aan de navigatieknop om de belichtingswaarde in te stellen. U kunt de belichtingswaarde ook aanpassen door op [f] te drukken en EVC (Exposure Value Compensation; belichtingscorrectie) te selecteren. U kunt de belichtingswaarde controleren aan de hand van de positie van de belichtingsniveau-indicator. Belichtingswaarschuwing Standaardbelichtingsindicator -2 Origineel +2 Belichtingsniveauindicator Afgenomen belichting (donkerder) Toegenomen belichting (helderder) 85 Opnamefuncties > Belichtingscompensatie/-vergrendeling Belichtingsvergendeling Wanneer u niet de juiste belichting kunt bereiken vanwege een sterk kleurcontrast, kunt u de belichting vergrendelen en dan een foto nemen. Nadat de belichting is vergrendeld, richt u de lens zodanig dat de gewenste compositie ontstaat en drukt u op de [Ontspanknop]. Om de belichting te vergrendelen, richt u het scherpstelgebied op het onderwerp waarvan u de belichting wilt berekenen en drukt u vervolgens op de knop Aangepast. 127) 86 Opnamefuncties Videofuncties Hier worden de functies beschreven die voor video beschikbaar zijn. Multi Motion Hiermee kunt u de afspeelsnelheid van een video instellen. Opties voor de opnamesnelheid instellen: Druk in de video-opnamemodus op [m] → l → Multi Motion → een optie. Film AE-modus Stel de belichtingsmodus voor de video-opname in. Film AE-opties instellen: Druk in de video-opnamemodus op [f] → Film AE-modus → een optie. Pictogram Beschrijving x0. 25: een video opnemen en afspelen op 1/4 van de normale snelheid. * Standaard Pictogram Beschrijving x0. 5: een video opnemen en afspelen op 1/2 van de normale snelheid. x20: een video opnemen en afspelen op 20X de normale snelheid. Programma*: de diafragmawaarde en sluitertijd worden automatisch aangepast. Diafragmaprioriteit: de diafragmawaarde handmatig instellen voordat u een video opneemt. Scroll het instelwieltje of draai de navigatieknop om de diafragmawaarde aan te passen. Sluiterprioriteit: de sluitertijd handmatig instellen voordat u een video opneemt. Scroll het instelwieltje of draai de navigatieknop om de sluitertijd aan te passen. Handmatig: de diafragmawaarde en sluitertijd handmatig instellen voordat u een video opneemt. Draai de navigatieknop om de diafragmawaarde aan te passen en draai aan het instelwieltje om de sluitertijd aan te passen. • Als u een andere optie dan x1 selecteert, wordt er geen geluid opgenomen. • De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het filmformaat. 87 Opnamefuncties > Videofuncties In-/uitfaden U kunt een scène in- en uitfaden door de faderfunctie op de camera te gebruiken. Gebruik de functie naar wens en voeg dramatische effecten aan uw video's toe. U stelt als volgt faderopties in: Druk in de video-opnamemodus op [f] → In-/uitfaden → een optie. Spraak Soms is een stomme video aantrekkelijker dan een met geluid. Schakel de spraak uit om een stomme video op te nemen. U stelt als volgt spraakopties in: Druk in de video-opnamemodus op [f] → Spraak → een optie. Pictogram Beschrijving Uit: de faderfunctie wordt niet gebruikt. In-uit: de faderfunctie wordt aan het begin en eind van de scène toegepast. 88 Hoofdstuk 3 Weergeven en bewerken Informatie over het afspelen en bewerken van foto's en video's. Zie hoofdstuk 6 voor informatie over het bewerken van bestanden op een pc. Weergeven en bewerken Bestanden zoeken en beheren Leer hoe u foto's en video's snel via de miniatuurweergave kunt terugvinden en hoe u bestanden beveiligt en wist. Miniaturen weergeven U kunt foto's en video's zoeken door naar de miniatuurweergave te gaan. In de miniatuurweergave worden meerdere beelden tegelijk weergegeven, zodat u eenvoudig naar bestanden kunt zoeken. U kunt tevens bestanden classificeren en weergeven op type, opnamedag en opnameweek. Foto's weergeven 1 Druk op [y]. • Het bestand met de laatste opname wordt weergegeven. Menu 2 Draai de navigatieknop of druk op [C/F] om door de bestanden te scrollen. U kunt bestanden die zijn opgenomen met andere camera's, mogelijk niet bewerken of afspelen, wegens niet-ondersteunde formaten of codecs. Gebruik een computer of ander apparaat om deze bestanden te bewerken of af te spelen. Draai het instelwieltje naar links om 3, 15 of 40 miniaturen weer te geven. (Draai aan het instelwieltje naar rechts om terug te gaan naar de vorige modus. ) U kunt ook in de weergave voor afzonderlijke bestanden op [m] → x → Tonen → een optie drukken. 90 Weergeven en bewerken > Bestanden zoeken en beheren Bestanden op categorie bekijken in Smart Album 1 Druk in de miniatuurweergave op [m]. [. . . ] Voor het adres of telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u de garantiekaart of neemt u contact op met de winkel waar u uw product hebt gekocht. 177 Bijlagen Verklaring in officiële talen Land Verklaring Cesky Dansk Deutsch Eesti English Español Ελληνική Français Italiano Latviski Lietuvių Nederlands Malti Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/ EF. Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG NX210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG NX210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag