Gebruiksaanwijzing SAMSUNG NX20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NX20. Wij hopen dat dit SAMSUNG NX20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NX20 te teleladen.


SAMSUNG NX20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9520 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG NX20 (9068 ko)
   SAMSUNG NX20 (10033 ko)
   SAMSUNG NX20 (10599 ko)
   SAMSUNG NX20 (10599 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG NX20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing See the world in perfect detail See the world in perfect detail In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. DUT Copyrightinformatie • Microsoft Windows en het Windows-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. • microSD™, microSDHC™ en microSDXC™ zijn geregistreerde handelsmerken van SD Association. • HDMI, het HDMI-logo en de term 'High Definition Multimedia Interface' zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. [. . . ] sRGB wordt aangeraden voor reguliere foto's en voor foto's die u op internet wilt publiceren. Adobe RGB wordt voor commercieel drukwerk gebruikt en heeft een groter kleurbereik dan sRGB. Met het grotere kleurbereik van deze kleurruimte kunnen foto's gemakkelijker op een computer worden bewerkt. Het is belangrijk om te weten dat afzonderlijke programma's over het algemeen een beperkt aantal kleurruimtes ondersteunen. Als u een foto opent in een programma dat de kleurruimte van de foto niet ondersteunt, zullen de kleuren lichter lijken. U stelt de kleurruimte als volgt in: Druk in de opnamemodus op [m] → 1 → Kleurruimte → een optie. sRGB 87 Opnamefuncties Belichtingscompensatie De camera stelt automatisch de belichting in aan de hand van de gemeten lichtniveaus van de compositie van het beeld en de positie van het onderwerp. Als de belichting die de camera instelt hoger of lager is dan u verwacht, kunt u de belichting handmatig aanpassen. De belichtingswaarde is met ±3 EV-stappen (stops) in te stellen. De camera geeft de belichtingswaarschuwing in rood weer voor elke stap meer dan ±3 EV. Houd [W] ingedrukt en scroll met het instelwieltje of draai aan de navigatieknop om de belichtingswaarde in te stellen. U kunt de belichtingswaarde ook aanpassen door op [f] te drukken en EVC (Exposure Value Compensation; belichtingscorrectie) te selecteren. U kunt de belichtingswaarde controleren aan de hand van de positie van de belichtingsniveau-indicator. Belichtingswaarschuwing Standaardbelichtingsindicator -2 Origineel +2 Belichtingsniveauindicator Afgenomen belichting (donkerder) Toegenomen belichting (helderder) 88 Opnamefuncties Belichtings-/scherpstellingsvergrendeling Wanneer u niet de juiste belichting kunt realiseren vanwege een sterk kleurcontrast of als u een foto wilt maken waarvoor het onderwerp zich buiten het gebied voor automatische scherpstelling bevindt, kunt u de scherpstelling of belichting vergrendelen en vervolgens de foto maken. Nadat de belichting of scherpstelling is vergrendeld, richt u de lens zodanig dat de gewenste compositie ontstaat en drukt u op [Ontspanknop]. Als u de belichting of scherpstelling wilt vergrendelen, past u de compositie van de foto aan op het gebied waarop u wilt scherpstellen of waarvan u de belichting wilt berekenen en drukt u vervolgens op [a]. U kunt de functie wijzigen die aan de knop is toegewezen voor scherpstellingsvergrendeling, belichtingsvergrendeling of beide functies wijzigen. De functie die wordt uitgevoerd als u [Ontspanknop] half indrukt, verschilt afhankelijk van de functie die is toegewezen aan [a]. 129) 89 Opnamefuncties Videofuncties Hier worden de functies beschreven die voor video beschikbaar zijn. Multi Motion Hiermee kunt u de afspeelsnelheid van een video instellen. Opties voor de opnamesnelheid instellen: In de opnamemodus voor video's: druk op [f] → Multi Motion → een optie. Film AE-modus Stel de belichtingsmodus voor de video-opname in. Film AE-opties instellen: In de opnamemodus voor video's: druk op [f] → Film AE-modus → een optie. Pictogram Beschrijving x0. 25: een video opnemen en afspelen op 1/4 van de normale snelheid. * Standaard Pictogram Beschrijving x0. 5: een video opnemen en afspelen op 1/2 van de normale snelheid. x20: een video opnemen en afspelen op 20X de normale snelheid. Programma*: de diafragmawaarde en sluitertijd worden automatisch aangepast. Diafragmaprioriteit: de diafragmawaarde handmatig instellen voordat u een video opneemt. Scroll het instelwieltje of draai de navigatieknop om de diafragmawaarde aan te passen. Sluiterprioriteit: de sluitertijd handmatig instellen voordat u een video opneemt. Scroll het instelwieltje of draai de navigatieknop om de sluitertijd aan te passen. Handmatig: de diafragmawaarde en sluitertijd handmatig instellen voordat u een video opneemt. Draai de navigatieknop om de diafragmawaarde aan te passen en draai aan het instelwieltje om de sluitertijd aan te passen. • Als u een andere optie dan x1 selecteert, wordt er geen geluid opgenomen. • De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het filmformaat. 90 Opnamefuncties > Videofuncties In-/uitfaden U kunt een scène in- en uitfaden door de faderfunctie op de camera te gebruiken. Gebruik de functie naar wens en voeg dramatische effecten aan uw video's toe. U stelt als volgt faderopties in: In de opnamemodus voor video's: druk op [m] → 8 → In-/uitfaden → een optie. Spraak Soms is een stomme video aantrekkelijker dan een met geluid. [. . . ] Voor het adres of telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u de garantiekaart of neemt u contact op met de winkel waar u uw product hebt gekocht. 182 Bijlagen Verklaring in officiële talen Land Verklaring Cesky Dansk Deutsch Eesti English Español Ελληνική Français Italiano Latviski Lietuvių Nederlands Malti Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/ EF. Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG NX20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG NX20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag