Gebruiksaanwijzing SAMSUNG NC240

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NC240. Wij hopen dat dit SAMSUNG NC240 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NC240 te teleladen.


SAMSUNG NC240 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1930 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG NC240 (1577 ko)
   SAMSUNG NC240 (1553 ko)
   SAMSUNG NC240 (1987 ko)
   SAMSUNG NC240 QUICK GUIDE (4502 ko)
   SAMSUNG NC240 QUICK GUIDE (1834 ko)
   SAMSUNG NC240 QUICK GUIDE (VER.1.0) (3530 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG NC240

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SyncMaster NC190, NC240 LCD-monitor Gebruikershandleiding De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN Voor u begint . 6-3 Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) - alleen Europa . 6-4 1 1-1 Belangrijke veiligheidsvoorzorgen Voor u begint Gebruikte pictogrammen in deze handleiding PICTOGRA M NAAM BETEKENIS Geeft gevallen aan waarbij de functie misschien niet werkt of waarbij de instelling geannuleerd kan worden. [. . . ] <Aqua> - Geeft beeld weer in monochroom aqua. Gamma · <Sepia> - Geeft beeld weer in monochroom sepia. Met dit menu kunt u de intensiteit van de middentonen (middelmatig heldere kleuren) aanpassen. · <Mode1> - <Mode2> - <Mode3> <De functie Color> is niet beschikbaar wanneer <MagicBright> is ingesteld op de modus <Dynamic Contrast>. SIZE & POSITION MENU H-Position BESCHRIJVING Hiermee verplaatst u de positie van het beeld horizontaal over het scherm. Deze functie is alleen beschikbaar in de modus analog. Het product gebruiken 3-7 MENU V-Position BESCHRIJVING Hiermee verplaatst u de positie van het beeld verticaal over het scherm. Deze functie is alleen beschikbaar in de modus analog. Image Size · · <Auto> - Het beeld wordt weergegeven met de beeldverhouding van het invoersignaal. < Wide> - Het beeld wordt weergegeven op volledig scherm, ongeacht de beeldverhouding van het invoersignaal. · · Signaal dat niet in de standaardmodustabel voorkomt, wordt niet ondersteund. Als de resolutie is ingesteld op de optimale resolutie, wijzigt de beeldverhouding niet wanneer <Image Size> is ingesteld op <Auto> of <Wide>. Menu H-Position Menu V-Position U kunt de horizontale positie van de OSD aanpassen. U kunt de verticale positie van de OSD aanpassen. SETUP&RESET MENU Reset Menu Transparency Language BESCHRIJVING Met deze functie stelt u de visuele kwaliteit en kleurinstellingen terug op de fabrieksinstellingen. · <No> - <Yes> U kunt de transparantie van de OSD instellen. · <Off> - <On> Selecteer een taal voor de OSD. De geselecteerde taal wordt alleen toegepast op de product-OSD. Deze instelling is niet van invloed op andere functies van de computer. Display Time De OSD verdwijnt automatisch als de gebruiker niets doet. · <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec> INFORMATION 3-7 Het product gebruiken MENU INFORMATION BESCHRIJVING Dit geeft de frequentie en resolutie weer zoals ingesteld op de pc. Het product gebruiken 3-7 4 4-1 De software installeren PCoIP Schermmenu (OSD) Het schermmenu (alleen portal) wordt weergegeven wanneer het apparaat is ingeschakeld en er geen PCoIP-sessie in voorgang is. Het schermmenu bevat een functie om via het scherm "Verbinden" verbinding met een hostapparaat te maken. Via het scherm "Verbinden" kunt u tevens toegang krijgen tot het venster "Opties". Het scherm "Opties" biedt een deelverzameling aan van de functionaliteiten die via webinterface van de beheerder, beschreven in Onderdeel 1, worden verkregen. Het scherm "Opties" kan worden geopend via de knop <Options> op het scherm "Verbinden". Voor het wijzigen van de portal-opties is een beheerderswachtwoord vereist. 4-1 De software installeren Het scherm "Verbinden" Het scherm "Verbinden" wordt weergegeven bij het opstarten, behalve wanneer de portal is geconfigureerd voor beheerd opstarten of voor automatisch opnieuw verbinden. Het logo dat boven de knop <Connect> wordt weergegeven, kan worden gewijzigd door een nieuwe afbeelding op te laden via de webinterface van de beheerder. Het netwerkpictogram onderaan rechts van het scherm "Verbinden" geeft de status van de netwerkverbinding weer. Gebruikers moeten wachten tot het netwerkpictogram wordt weergegeven zoals hieronder op afbeelding 2-1. Afbeelding 2-1: Scherm "Verbinden" Een rood kruis (X) over het netwerkpictogram geeft aan dat het netwerk niet correct is aangesloten of dat de verbinding nog wordt geïnitialiseerd (bv. [. . . ] Installeer het apparaatstuurprogramma volgens de aanwijzinControleer of alle Plug&Play (VESA DDC)-functies worden ondersteund. Raadpleeg hiertoe de gebruiksaanwijzing van de gen over stuurprogramma-installatie. Als u drie of meer keer een piepje hoort wanneer u de computer aanzet, dan moet deze gerepareerd worden. Problemen oplossen 5-2 Geen geluid PROBLEMEN IN VERBAND MET HET GELUID Controleer of de audiokabel stevig is aangesloten op de audioingang van uw monitor en de audio-uitgang van uw geluidskaart. Als het volume nog steeds te laag is nadat u de bediening op het maximale niveau hebt ingesteld, moet u de volumeregeling op de geluidskaart of in het softwareprogramma van de computer controleren. Geluidsniveau is te laag. 5-2 Problemen oplossen 5-3 FAQ - veelgestelde vragen PROBEER HET VOLGENDE! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG NC240

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG NC240 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag