Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER NC220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER NC220. Wij hopen dat dit SAMSUNG SYNCMASTER NC220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER NC220 te teleladen.


SAMSUNG SYNCMASTER NC220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1479 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG NC220 (1523 ko)
   SAMSUNG NC220 (1497 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER NC220 (1515 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER NC220 (1523 ko)
   SAMSUNG NC220 QUICK GUIDE (1704 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER NC220 QUICK GUIDE (1768 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER NC220 QUICK GUIDE (1704 ko)
   SAMSUNG NC220 QUICK GUIDE (1704 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SYNCMASTER NC220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SyncMaster NC220 LED Monitor Gebruikershandleiding De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN Voor u begint . 6-3 Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronis che afvalapparatuur) . 6-4 1 1-1 Belangrijke veiligheidsvoorzorgen Voor u begint Gebruikte pictogrammen in deze handleiding PICTOGRA M NAAM BETEKENIS Geeft gevallen aan waarbij de functie misschien niet werkt of waarbij de instelling geannuleerd kan worden. [. . . ] Fine Als u de ruis niet volledig kunt verwijderen met de functie <Fine>, pas dan <Coarse> aan en gebruik dan opnieuw de functie <Fine>. Deze functie is alleen beschikbaar in de modus <Analog>. COLOR 3-8 Het product gebruiken MENU OMSCHRIJVING Hiermee worden natuurlijke kleuren helderder uitgedrukt zonder de beeldkwaliteit te wijzigen, dankzij eigen digitale beeldverbeteringstechnologie die door Samsung Electronics is ontwikkeld. · <Off> - Hiermee zet u de functie < <Demo> - U kunt het beeld dat < beeld. Color> produceert, vergelijken met het oorspronkelijke Color · · · <Full> - Biedt een helderder beeld, inclusief gebieden die overeenkomen met huidskleur. <Intelligent> - Verbetert de tint van beelden behalve gebieden die overeenkomen met huidskleur. U kunt de roodwaarden aanpassen aan uw voorkeuren. Color> is ingesteld op de modus <Full> of U kunt de groenwaarden aanpassen aan uw voorkeuren. Color> is ingesteld op de modus <Full> of U kunt de blauwwaarden aanpassen aan uw voorkeuren. Color> is ingesteld op de modus <Full> of U kunt de kleurtemperatuur naar uw eigen voorkeur instellen. · · · · Color Tone · · <Cool 2> - Hiermee stelt u de kleurtemperatuur van het scherm in op zeer koel. <Cool 1> - Hiermee stelt u de kleurtemperatuur van het scherm in op koel. < Normal> - Hiermee stelt u de kleurtemperatuur van het scherm in op de standaard kleurtemperatuur. <Warm 1> - Hiermee stelt u de kleurtemperatuur van het scherm in op warm. <Warm 2> - Hiermee stelt u de kleurtemperatuur van het scherm in op zeer warm. <Custom> - Met dit menu stelt u de kleurtemperatuur handmatig in. Als de vooraf ingestelde kleurtemperatuur u niet bevalt, kunt u de waarde van RGB handmatig aanpassen. · Dit menu is niet beschikbaar wanneer < <Intelligent>. Color> is ingesteld op de modus <Full> of Gamma Met dit menu kunt u de intensiteit van de middentonen (middelmatig heldere kleuren) aanpassen. · <Mode1> - <Mode2> - <Mode3> Dit menu is niet beschikbaar wanneer < Bright> is ingesteld op <Dynamic Contrast> en <Cinema>. Het product gebruiken 3-8 SIZE & POSITION MENU OMSCHRIJVING Hiermee verplaatst u de positie van het beeld horizontaal over het scherm. H-Position Deze functie is alleen beschikbaar in de modus <Analog>. Hiermee verplaatst u de positie van het beeld verticaal over het scherm. V-Position Deze functie is alleen beschikbaar in de modus <Analog>. U kunt de verticale positie van de OSD aanpassen. Menu H-Position Menu V-Position SETUP&RESET MENU Reset OMSCHRIJVING Met deze functie stelt u de visuele kwaliteit en kleurinstellingen terug op de fabrieksinstellingen. · <No> - <Yes> Selecteer een taal voor de OSD. Language De geselecteerde taal wordt alleen toegepast op de product-OSD. Deze instelling is niet van invloed op andere functies van de computer. 3-8 Het product gebruiken MENU OMSCHRIJVING De OSD verdwijnt automatisch als de gebruiker niets doet. Display Time U kunt instellen hoe lang het duurt voordat de OSD verdwijnt. [. . . ] (Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de computer of de grafische kaart. ) Hoe kan ik de frequentie van het videosignaal wijzigen? Problemen oplossen 5-3 FAQ!Windows XP : Stel de instellingen in door Control Panel (Configuratiescherm) Appearance and Themes (Uiterlijk en thema's) Display (Beeldscherm) Settings (Instellingen) te selecteren. Windows ME/2000 : Stel de resolutie in door Control Panel (Configuratiescherm) Display (Beeldscherm) Settings (Instellingen) te selecteren. Windows Vista: Wijzig de resolutie door Configuratiescherm Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen Persoonlijke aanpassingen Beeldscherminstellingen te selecteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SYNCMASTER NC220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SYNCMASTER NC220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag