Gebruiksaanwijzing SAMSUNG NAVIBOT SR8895

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NAVIBOT SR8895. Wij hopen dat dit SAMSUNG NAVIBOT SR8895 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG NAVIBOT SR8895 te teleladen.


SAMSUNG NAVIBOT SR8895 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (83530 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG NAVIBOT SR8895

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nederlands imagine the possibilities Hartelijk voor uw aankoop van een Samsung product. Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE WAARSCHUWING • oordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te V lezen. € mdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen O de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze handleiding. WAARSCHUWINGSSYMBOLEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING WAARSCHUWING Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat. [. . . ] – e batterijgarantie geldt voor een periode van 6 D maanden na de aankoopdatum. – anneer u een batterij koopt, moet u vóór de W aanschaf het klantenservicecentrum vragen om het modelnummer en het symbool dat aangeeft dat het een origineel onderdeel betreft ( ). ✽ Batterij-informatie : AA-formaat Ni-MH , UNION SUPPO , Model HPY , 12 (EA). – 03 De stofzuiger gebruiken - eze batterij is alleen bedoeld voor robotstofzuigers van Samsung. Het is streng verboden D om deze ook voor andere apparaten of andere doeleinden te gebruiken. - oordat u dit product wegdoet, moet u de batterijen op een milieuvriendelijke manier V wegwerpen. - Houd u bij het wegwerpen van oude batterijen aan alle lokale regelgeving. œ Een langere oplaadtijd en een kortere levensduur van de lading betekent dat de batterij aan het eind van zijn levenscyclus zit. Neem contact op met een geautoriseerd klantenservicecentrum om de batterij te vervangen. De oplaadbare accu waarvan dit apparaat is voorzien, kan niet door de gebruiker worden vervangen. Voor informatie over de vervanging ervan neemt u contact op met het servicecentrum. De stofzuiger gebruiken _23 De stofzuiger gebruiken De robotstofzuiger gebruiksklaar maken DE TIJD INSTELLEN Voor een correct gebruik van de functies voor geplande reiniging en dagelijkse reiniging is het instellen van de tijd vereist. – U kunt de tijd alleen instellen met behulp van de afstandsbediening. - ruk op de knop ( ) in plaats van op de tijdinstellingsknop tijdens het instellen van de tijd D om de modus voor het instellen van de tijd te beëindigen. - Als een geplande reiniging is ingesteld, kunt u de tijdsinstelling niet wijzigen. 24_ De stofzuiger gebruiken De stofzuiger gebruiken DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKSKLAAR MAKEN DE VIRTUAL GUARD PLAATSEN U kunt de robotstofzuiger tot een bepaald gebied begrenzen door de Schuttingmodus (virtuele muur) te gebruiken of diverse gedeelten een voor een reinigen door de Wachtmodus (virtuele deur) te gebruiken. De schuttinglengte instellen - tel met de afstandsschakelaar de afstand vanaf de S VIRTUAL GUARD in om de robotstofzuiger tot een bepaald gebied te beperken. Stofzuiger gebruiken Een schutting (virtuele muur) vormen De VIRTUAL GUARD vormt een onzichtbare barrière die de robotstofzuiger niet kan overschrijden. Plaats de VIRTUAL GUARD vóór het gebied dat u voor de robotstofzuiger wilt blokkeren. - Plaats de VIRTUAL GUARD op zodanige wijze dat de sensor voor afstandsdetectie een onzichtbare barrière kan vormen die de robotstofzuiger niet kan overschrijden. De stofzuiger gebruiken _25 De stofzuiger gebruiken Wachtmodus (virtuele deur) De VIRTUAL GUARD vormt een onzichtbare barrière die de robotstofzuiger niet kan overschrijden totdat de huidige ruimte volledig is gereinigd. Wanneer het reinigen van de ruimte gereed is, opent de VIRTUAL GUARD de onzichtbare deur. [. . . ] 42_ Hulpmiddelen en filter onderhouden Problemen oplossen CONTROLELIJST VÓÓR BELLEN MET DE KLANTENSERVICE SYMPTOOM De robotstofzuiger werkt voorafgaand aan het reinigen helemaal niet. (Houd de knop ( ) 3 seconden of langer ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. De robotstofzuiger werkt niet als de batterij in de afstandsbediening leeg is. knippert de batterijniveauindicator op slechts één niveau en is ‘LO’ op het display weergegeven? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG NAVIBOT SR8895

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG NAVIBOT SR8895 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag