Gebruiksaanwijzing SAMSUNG MZ-7PC128B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG MZ-7PC128B. Wij hopen dat dit SAMSUNG MZ-7PC128B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG MZ-7PC128B te teleladen.


SAMSUNG MZ-7PC128B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1414 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG MZ-7PC128B (1406 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG MZ-7PC128B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met SSD's worden pc's zeer snel opgestart en toepassingen snel geopend. – Daarbij verbruiken de SDD's minder energie, geven deze minder warmte af, produceren deze geen geluid en bieden deze uitstekende stabiliteit vergeleken met gebruikelijke HDD's. De informatie die dit document bevat, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden. 3. Voorzorgsmaatregelen Als de volgende richtlijnen niet worden gevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het product. Voorzorgsmaatregelen voor hantering 1 Schokken SSD's zijn zodanig gemaakt dat deze bestand zijn tegen schokken en trillingen en bieden betere gegevensbescherming dan de gebruikelijke HDD's. [. . . ] Ga voorzichtig te werk wanneer u de connector of kabels van de HDD verwijdert. 4 Monteer de SSD nauwkeurig aan de bevestigingsbeugel en sluit de kabel aan. 5 Plaats de SSD voorzichtig in de sleuf en sluit daarna de HDD-klep. Opmerking: Indien nodig plaatst u het bevestigingstussenstuk in de sleuf zodat de SDD beter past. 6 Plaats de accu weer terug. Samsung Solid State Drive 6 Desktop-pc 1 Schakel de stroom van de desktop-pc UIT en koppel de stroomkabel los. 3 Als u de SSD als extra opslagapparaat toevoegt, plaatst u deze in een 2, 5 inch HDD-sleuf. Als uw pc alleen 3, 5 inch HDD-sleuven heeft, plaatst u de SSD eerst in een 2, 5-inch-naar-3. 5-inchverbindingssteun voordat u deze in een lege HDDsleuf monteert. 4 Als u een bestaande HDD vervangt door de SSD, koppelt u alle kabels van de HDD los en verwijdert u deze uit de sleuf. Bevestig de SSD eerst in een 2, 5-inch-naar-3, 5-inch-bevestigingssteun en monteer de bevestigingssteun in een lege HDD-sleuf. Opmerking: desktop-pc´s hebben meerdere SATApoorten, afhankelijk van de pc-chipset en het model moederbord. Samsung raadt u aan om de SSD aan te sluiten op de SATA-poort van 6 Gbps met het laagste nummer. Hoewel de 830 Series SSD compatibel is met de SATA-poorten van 3 Gbps en 6 Gbps, moet het product voor optimale prestaties worden aangesloten op een SATA-poort van 6 Gbps. De meeste desktop-pc´s hebben 4 - 6 SATA-poorten en elke SATA-poort is op het moederbord genummerd. Als de SATA-poortnummers niet staan aangegeven op het moederbord of als u niet zeker bent over de poortnummers, sluit u de SSD aan op een beschikbare poort. Doorgaans worden SATA-poorten van 6 Gbps in blauw aangegeven zodat u deze kunt onderscheiden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw pc of moederbord voor meer informatie. 5 Sluit de klep van de desktop-pc en sluit de stroomkabel van de pc opnieuw aan. Samsung Solid State Drive 7 6. BIOS-configuratie Opmerking: Mac-gebruikers kunnen dit gedeelte overslaan. In de meeste gevallen wordt de nieuwe SSD automatisch door het systeem gedetecteerd als u de pc opnieuw opstart. Als dit niet het geval is, volgt u de onderstaande procedure of raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw pc. Samsung biedt speciale software voor de Samsung SSD 470 Series en 830 Series, waarmee u over de beste werkomgeving voor uw nieuwe SSD´s beschikt. De Samsung SSD Magician-software heeft verschillende onderhoudsfuncties, zoals analyse van systeeminformatie, prestatieoptimalisatie van de SSD (TRIMopdrachten), benchmarktests voor de SSD, veilig wissen en firmware-updates. Als u de Samsung SSD Magician-software wilt installeren, gaat u naar www. samsung. com/SSD en downloadt u het installatiebestand en de gebruikershandleidingen. [. . . ] Bij vervanging wordt het oorspronkelijk product het eigendom van SAMSUNG en wordt het oorspronkelijke Product niet naar u teruggestuurd. Deze garantie dekt geen gegevensherstel en dit maakt geen deel uit van de reparatie of het vervangen. SAMSUNG is in geen enkel geval aansprakelijk voor gegevensverlies of -schade. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke regio mogelijk een specifieke garantieregeling heeft op basis waarvan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en de specifieke toepassing ervan op u mogelijk kunnen worden gewijzigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG MZ-7PC128B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG MZ-7PC128B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag