Gebruiksaanwijzing SAMSUNG MZ-7PC064D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG MZ-7PC064D. Wij hopen dat dit SAMSUNG MZ-7PC064D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG MZ-7PC064D te teleladen.


SAMSUNG MZ-7PC064D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1363 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG MZ-7PC064D (964 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG MZ-7PC064D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit kan leiden tot fouten bij de hardwaredetectie en fouten bij de werking. Demonteer de SSD niet, breng geen schade toe aan de SSD en verwijder de sticker of het label niet van het product. Producten waarvan de behuizing is geopend of het label is beschadigd of verwijderd, vallen niet onder de garantie. 2 Kortsluiting 3 Demonteren/ schade/ verwijderen Samsung Solid State Drive 4 Voorzorgsmaatregelen bij de installatie 1 Controleer voordat u de kap van de pc verwijdert om de SSD te installeren of de stroom van de pc is uitgeschakeld en of de stroomkabel is losgekoppeld. Er kan ernstige schade worden aangericht wanneer een HDD wordt verwijderd of een SSD wordt geïnstalleerd terwijl de stroom van de pc nog is ingeschakeld. [. . . ] Als uw pc alleen 3, 5 inch HDD-sleuven heeft, plaatst u de SSD eerst in een 2, 5-inch-naar-3. 5-inchverbindingssteun voordat u deze in een lege HDDsleuf monteert. 4 Als u een bestaande HDD vervangt door de SSD, koppelt u alle kabels van de HDD los en verwijdert u deze uit de sleuf. Bevestig de SSD eerst in een 2, 5-inch-naar-3, 5-inch-bevestigingssteun en monteer de bevestigingssteun in een lege HDD-sleuf. Opmerking: desktop-pc´s hebben meerdere SATApoorten, afhankelijk van de pc-chipset en het model moederbord. Samsung raadt u aan om de SSD aan te sluiten op de SATA-poort van 6 Gbps met het laagste nummer. Hoewel de 830 Series SSD compatibel is met de SATA-poorten van 3 Gbps en 6 Gbps, moet het product voor optimale prestaties worden aangesloten op een SATA-poort van 6 Gbps. De meeste desktop-pc´s hebben 4 - 6 SATA-poorten en elke SATA-poort is op het moederbord genummerd. Als de SATA-poortnummers niet staan aangegeven op het moederbord of als u niet zeker bent over de poortnummers, sluit u de SSD aan op een beschikbare poort. Doorgaans worden SATA-poorten van 6 Gbps in blauw aangegeven zodat u deze kunt onderscheiden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw pc of moederbord voor meer informatie. 5 Sluit de klep van de desktop-pc en sluit de stroomkabel van de pc opnieuw aan. Samsung Solid State Drive 7 6. BIOS-configuratie Opmerking: Mac-gebruikers kunnen dit gedeelte overslaan. In de meeste gevallen wordt de nieuwe SSD automatisch door het systeem gedetecteerd als u de pc opnieuw opstart. Als dit niet het geval is, volgt u de onderstaande procedure of raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw pc. 2 Druk tijdens de eerste opstartprocedure op de speciale toets voor uw systeem om de BIOS-instellingen (ook CMOS genoemd) van uw pc te openen. 3 Als u de BIOS-instellingen van de pc hebt geopend, controleert u of uw pc uw Samsung SSD 830 Series herkent en of de werkmodus is ingesteld op [AHCI] of [RAID] (afhankelijk van hoe u uw systeem wilt configureren). 4 Sla de wijzigingen van uw BIOS-instellingen op en start de pc opnieuw op. Opmerking: de manier om de BIOS-instellingen en het instellingenmenu te openen,  verschilt per pc-leverancier. Enkele pc-leveranciers optimaliseren het BIOS exclusief voor hun pc's en bieden mogelijk beperkte instellingen en opties. Enkele pc-chipsets ondersteunen de werkmodus [AHCI] niet, terwijl deze de SATA-interface wel ondersteunen. Voor gebruikers die een gegevensmigratie uitvoeren met Norton Ghost: u kunt hier stoppen. Voor gebruikers die een schone installatie van het besturingssysteem uitvoeren: als het BIOS de SSD detecteert en er een opstartfout wordt weergegeven tijdens de opstartprocedure, is de SSD-installatie correct uitgevoerd en kunt u een besturingssysteem gaan installeren. 7. Besturingssysteem installeren Samsung beveelt u aan om het besturingssysteem nieuw te installeren. Neem voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt contact op met de lokale overheidsinstantie. [. . . ] Bij vervanging wordt het oorspronkelijk product het eigendom van SAMSUNG en wordt het oorspronkelijke Product niet naar u teruggestuurd. Deze garantie dekt geen gegevensherstel en dit maakt geen deel uit van de reparatie of het vervangen. SAMSUNG is in geen enkel geval aansprakelijk voor gegevensverlies of -schade. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke regio mogelijk een specifieke garantieregeling heeft op basis waarvan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en de specifieke toepassing ervan op u mogelijk kunnen worden gewijzigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG MZ-7PC064D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG MZ-7PC064D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag