Gebruiksaanwijzing SAMSUNG MV900F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG MV900F. Wij hopen dat dit SAMSUNG MV900F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG MV900F te teleladen.


SAMSUNG MV900F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7927 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG MV900F (8923 ko)
   SAMSUNG MV900F (8923 ko)
   SAMSUNG MV900F (8923 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG MV900F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht Inhoud Gebruiksaanwijzing MV900F Basisfuncties Uitgebreide functies Opnameopties Afspelen/bewerken Draadloos netwerk Instellingen Bijlagen Index Informatie over gezondheid en veiligheid Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt. Waarschuwing—situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken Haal de camera niet uit elkaar en probeer de camera niet te repareren. Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen. [. . . ] aan om terug te gaan naar de afspeelmodus. (1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec) • U moet de optie Effect instellen op Uit om een interval in te stellen. Muziek Achtergrondmuziek instellen. • Een scèneovergangseffect instellen tussen foto's. Effect Een diashow afspelen Effecten en audio toevoegen aan een diashow met uw foto's. De diashowfunctie werkt niet voor video's en GIF-bestanden. (Uit, Kalm*, Zonnig, Ontspannen, Levendig, Zacht) • Selecteer Uit om de effecten te annuleren. • Als u de optie Effect gebruikt, wordt het interval tussen foto's ingesteld op 1 seconde. 1 2 3 Raak in de afspeelmodus m aan. Raak Opties voor diashow aan. • Ga naar stap 5 als u een diashow zonder effecten wilt. Selecteer een effect voor de diashow. * Standaard 4 5 6 Raak aan. Raak Diashow starten aan. Geef de diashow weer. • Raak • Raak aan om de diashow te onderbreken. aan om de diashow te hervatten. Optie Afsp. mod. Beschrijving • Raak het scherm aan en raak vervolgens Instellen of de diashow wordt herhaald. (Eenmaal afspelen*, Herhalen) aan om de diashow te stoppen en terug te gaan naar de afspeelmodus. • Raak aan om het volumeniveau aan te passen. Afspelen/bewerken 96 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Een video afspelen In de afspeelmodus kunt u een video weergeven en vervolgens delen van de afgespeelde video opnemen of bijsnijden. U kunt de opgenomen of bijgesneden segmenten opslaan als nieuwe bestanden. Symbool Beschrijving Vooruitspoelen. Terugkeren naar de afspeelmodus. Bij het afspelen van een film kunnen de functies voor vooruitspoelen/ terugspoelen/pauzeren na twee seconden worden gebruikt. 1 2 Ga in de afspeelmodus naar een video en raak Geef de video weer. aan. Symbool Beschrijving Afspelen. / Het afspelen onderbreken of hervatten. Afspelen/bewerken 97 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Een video bijsnijden Afzonderlijke beelden uit een video opslaan 1 2 3 Raak tijdens het afspelen van een video aan op het punt waarop u het bijsnijden wilt beginnen. Raak aan. 1 2 3 Raak tijdens het afspelen van een video punt waarop u een beeld wilt opnemen. Raak aan. aan op het Raak aan op het punt waarop u het bijsnijden wilt beëindigen. • U kunt ook de scène aanpassen die moet worden Wanneer het pop-upvenster verschijnt, raakt u Ja aan. • De resolutie van het opgenomen beeld is gelijk aan die van de originele video. bijgesneden door de grepen te verplaatsen die op de voortgangsbalk worden weergegeven. • Het opgenomen beeld wordt als nieuw bestand opgeslagen. 4 5 Raak aan. Wanneer het pop-upvenster verschijnt, raakt u Ja aan. • De oorspronkelijke video moet ten minste 10 seconden lang zijn. • De camera slaat de bewerkte video op als nieuw bestand en brengt geen wijzigingen aan in de oorspronkelijke video. Afspelen/bewerken 98 Foto's bewerken Hier vindt u informatie over het bewerken van foto's. • De camera slaat bewerkte foto's op als nieuwe bestanden. • Wanneer u foto's bewerkt, converteert de camera deze automatisch naar een lagere resolutie. Foto's die handmatig worden gedraaid of waarvan het formaat handmatig wordt aangepast, worden niet automatisch geconverteerd naar een lagere resolutie. • U kunt een foto niet bewerken terwijl u een map bekijkt. Als u een foto in een map wilt bewerken, raakt u de map aan om deze te openen en gaat u naar de foto. • U kunt geen foto's bewerken die in bepaalde modi zijn gemaakt zoals 3D-panorama, 3D-foto en Foto in beweging. Het formaat van een foto wijzigen U kunt het formaat van een foto wijzigen en de foto als een nieuw bestand opslaan. Een foto draaien 1 2 3 4 Raak Raak Raak Raak aan op het startscherm. aan om op te slaan. 1 2 Ga in de afspeelmodus naar een foto en raak m aan. Raak Res. wijz aan en selecteer een formaatoptie. Res. wijz 2688 X 1512 1920 X 1080 • Het recentste bestand wordt weergegeven. Draaien Uit Rechts 90 gr. Links 90 gr. 180 gr. De beschikbare opties voor formaat wijzigen verschillen, afhankelijk van het originele formaat van de foto. • De camera overschrijft het originele bestand. Afspelen/bewerken 99 Foto's bewerken Een foto bijsnijden Smart filter-effecten toepassen Pas speciale effecten toe op uw foto's. 1 2 3 4 Raak Raak aan op het startscherm. [. . . ] Ruis Verkeerd geïnterpreteerde pixels in een digitaal beeld die mogelijk worden weergegeven als verkeerd geplaatste of willekeurige, heldere pixels. Ruis treedt meestal op wanneer foto's worden gemaakt met een hoge gevoeligheid of wanneer de gevoeligheid automatisch wordt ingesteld op een donkere locatie. Bijlagen 165 Woordenlijst OIS (Optische beeldstabilisatie) Deze functie compenseert in real-time trillingen en schudden tijdens de opname. Er treedt geen kwaliteitsvermindering van het beeld op in vergelijking met de functie Digitale beeldstabilisatie. Optische zoom Dit is een algemene zoomfunctie waarmee beelden kunnen worden vergroot met een lens en waarmee de beeldkwaliteit niet vermindert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG MV900F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG MV900F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag