Gebruiksaanwijzing SAMSUNG ML-2010R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG ML-2010R. Wij hopen dat dit SAMSUNG ML-2010R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG ML-2010R te teleladen.


SAMSUNG ML-2010R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9831 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG ML-2010R UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1154 ko)
   SAMSUNG ML-2010R (5341 ko)
   SAMSUNG ML-2010R OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (45 ko)
   SAMSUNG ML-2010R UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG ML-2010R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ML-2010 Series Over de gebruiksaanwijzing Deze Gebruikershandleiding biedt de informatie die u nodig hebt voor de installatie van uw printer. Ze bevat ook gedetailleerde instructies voor het gebruik en onderhoud van uw printer en het oplossen van problemen. De Software gebruikershandleiding, het tweede gedeelte van deze gebruiksaanwijzing geeft informatie over het installeren van de meegeleverde software en de functies ervan. Deze gebruiksaanwijzing dient slechts ter informatie. Alle informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Samsung Electronics kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding. [. . . ] Ik heb dit pakket net geïnstalleerd, maar ik vind geen ingangen in de KDE/Gnome-menu's. Ik krijg het foutbericht "Some options are not selected" (Bepaalde opties zijn niet geselecteerd) als ik de printerinstellingen bewerk. Mogelijke oorzaak en oplossing U moet over de toegangsrechten van de beheerder beschikken om de algemene instellingen te kunnen wijzigen. Gewoonlijk worden deze met de meeste Linux-versies meegeleverd, maar moet u ze handmatig installeren. Raadpleeg de installatiehandleiding van uw versie voor meer informatie over het installeren van aanvullende pakketten. Sommige versies van de KDE- of GNOME-bureaubladomgeving vereisen dat u uw sessie opnieuw opstart voordat de wijzigingen van kracht worden. Bepaalde printers hebben conflicterende instellingen, wat betekent dat sommige instellingen voor twee opties niet tegelijk kunnen worden geselecteerd. Wanneer u een instelling wijzigt en het printerpakket detecteert een dergelijk conflict, wijzigt u de conflicterende optie naar de waarde "Geen keuze", en moet u een optie kiezen die niet geen conflicten oplevert alvorens de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. · In bepaalde omstandigheden is het niet mogelijk om de standaardwachtrij te wijzigen. Dit gebeurt bij enkele varianten van LPRng, vooral bij recente RedHat-systemen die de "printconf"-database of wachtrijen gebruiken. · Wanneer u gebruikmaakt van printconf wordt het bestand /etc/printcap automatisch vernieuwd in de database van printers in het systeembeheer (meestal door de opdracht "printtool") en worden de wachtrijen in /etc/printcap. local aan het daaruit resulterende bestand gekoppeld. Aangezien de standaardwachtrij in LPRng wordt bepaald als de eerste wachtrij in /etc/printcap, kunt u in het printerpakket van Samsung de standaard niet wijzigen als een aantal rijen reeds werd bepaald via printtool. · LPD-systemen identificeren de standaardwachtrij als de wachtrij met de naam "lp". Als er dus reeds een wachtrij bestaat onder die naam en als die geen alias heeft, zult u de standaard niet kunnen wijzigen. Als u dit wilt omzeilen kunt u de rij vernietigen of ze een nieuwe naam geven door de /etc/printcap handmatig te bewerken. 5 Ik kan geen printer instellen als standaardprinter. PROBLEMEN OPLOSSEN 5. 19 Probleem De N-up setting (meerdere pagina's per vel) werkt niet juist voor sommige van mijn documenten. Mogelijke oorzaak en oplossing De functie N-up setting wordt verkregen via naverwerking van de PostScript-gegevens die naar het afdruksysteem worden gestuurd. Een dergelijke naverwerking kan echter alleen naar behoren worden verkregen indien de PostScript-gegevens overeenstemmen met de structureringsconventies voor Adobe-documenten. Er kunnen problemen ontstaan als u N-up setting (meerdere pagina's per vel) en andere functies die steunen op naverwerking gebruikt als het document dat wordt afgedrukt niet aan de conventies voldoet. Oude BSD lpr-systemen hebben een harde beperking op de lengte van de optiereeks die naar het afdruksysteem kan worden gestuurd. Als u een aantal verschillende opties hebt gekozen, wordt de lengte van die opties mogelijk overschreden, en kunnen sommige van uw keuzes niet worden doorgegeven aan de programma's die verantwoordelijk zijn voor de implementatie ervan. Probeer minder opties te selecteren die afwijken van de standaardinstellingen, om minder geheugen te gebruiken. De meeste Unix-toepassingen die een optie voor de afdrukstand Liggend aanbieden in hun afdrukopties zullen de juiste PostScript-code genereren die als zodanig zou moeten worden afgedrukt. In dat geval moet u nagaan of u de optie LLPR op de standaardinstelling Staand laat staan, om ongewenste draaiingen van de pagina te vermijden die tot een bijgesneden afdruk zouden leiden. [. . . ] Controleer voordat u uw printer aansluit in de gebruikershandleiding van de printer onder Printerspecificaties of uw printer een netwerkinterface ondersteunt. Document afdrukken Als u afdrukt met een Macintosh, moet u in elke toepassing die u gebruikt de printersoftware-instelling controleren. Volg de onderstaande stappen om af te drukken vanaf een Macintosh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volg de aanwijzingen op "Software voor Macintosh installeren" op pagina 27 om het PPD-bestand en de filterbestanden op uw computer te installeren. Als u de wachtrijnaam voor uw afdrukserver niet kunt bepalen, probeer dan eerst de standaardwachtrij. Het IP-adres van uw printer verschijnt in Printer List en wordt ingesteld als standaardprinter. 1 2 3 Open een Macintosh-toepassing en selecteer het bestand dat u wilt afdrukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG ML-2010R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG ML-2010R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag