Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HW-D350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HW-D350. Wij hopen dat dit SAMSUNG HW-D350 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HW-D350 te teleladen.


SAMSUNG HW-D350 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3882 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG HW-D350 (7781 ko)
   SAMSUNG HW-D350 (3883 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HW-D350

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HW-D350 Crystal Surround Air Track (Active Speaker-systeem) gebruikershandleiding ongekende mogelijkheden Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Registreer uw product op www. samsung. com/register programmaonderdelen Active Speaker-systeem Dit apparaat is uitgerust met het Active Speaker-systeem dat een uitstekende geluidskwaliteit levert in één apparaat. Voor dit apparaat is geen satellietluidspreker of kabel nodig zoals bij de meeste gangbare systemen voor surroundgeluid. De multifunctionele afstandsbediening De meegeleverde afstandsbediening kan worden gebruikt om de televisie te bedienen die op dit apparaat is aangesloten. De afstandsbediening heeft een sneltoets voor televisie, waarmee u door een simpele druk op de knop verschillende handelingen kunt uitvoeren. De modus Speciaal geluid You can select from 7 different sound modes (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Original Sound)) depending on the type of content you want to enjoy. Compatibiliteit met de technologieën Dit apparaat gebruikt decoders die compatibel zijn met Dolby Digital en DTS (Digital Theater Systems). [. . . ] Plaats de muurbevestiging op een muur en bevestig deze met twee schroeven (niet bijgeleverd). Bevestig vervolgens het apparaat in de toepasselijke sleuven in de muurbevestiging. Zorg dat de bevestigingsbouten voor een veilige installatie volledig in de sleuven worden geschoven. 1 3. De installatie van de aanbevolen wandmontage is nu voltooid. 5 cm of meer Niet aan de geïnstalleerde speler hangen en voorkom dat er tegen de speler wordt gestoten. Bevestig het apparaat stevig aan de muur zodat dit niet naar beneden valt. Als het apparaat valt, kan dit persoonlijk letsel veroorzaken of kan het product beschadigd raken. Wanneer het apparaat aan een muur is bevestigd, moet u oppassen dat kinderen niet aan de kabels trekken. Bewaar bij wandmontage een afstand van ten minste 5 cm tussen het luidsprekersysteem en de televisie voor optimale prestaties. 11 DecrYSTAlSurOunDAirTrAcKAAnSluiTen Dit gedeelte gaat over de twee manieren (digitaal en analoog) waarop het apparaat op de televisie kan worden aangesloten. Raadpleeg de handleiding voor de tv die met uw televisie is meegeleverd. geAVAnCeerDe funCtieS POWER TV POWER POWER TV POWER het geluid dempen Deze functie komt van pas als iemand aanbelt of als de telefoon gaat. Druk op mute ( ) op de afstandsbediening om het geluid te dempen. TV INFO VOL TV CH MUTE 3D SOUND SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER TV INFO VOL TV CH S. VOL DIMMER AV SYNC MUTE AH59-02378A 3D SOUND SOUND MODE INPUT SELECT DRC TV POWER 2. Druk opnieuw op mute op de afstandsbediening (of druk op Volume +/­)om het geluid opnieuw weer te laten geven. S. VOL DIMMER POWER TV POWER POWER AUTO POWER De 3D-geluidsfunctie gebruiken De 3D-geluidsfunctie voegt diepte en ruimtelijkheid toe aan het geluid via de knop 3D SounD. · Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als volgt gewijzigd : 3D SOUND ON 3D SOUND OFF TV INFO VOL TV CH MUTE AV SYNC 3D SOUND SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER TV INFO VOL AH59-02378A S. VOL DIMMER AV SYNC MUTE TV CH AH59-02378A 3D SOUND SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER S. VOL DIMMER AV SYNC Wanneer u het 3D-geluid inschakelt, zal de geluidsmodus automatisch worden gewijzigd in PASS. AH59-02378A 1 De geluidsmodus gebruiken NL U kunt uit 7 verschillende geluidsmodi kiezen (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Original Sound)) afhankelijk van het type bronnen dat u wilt afspelen. Druk herhaaldelijk op de afstandsbediening op SounD moDe , of raak SounD moDe ( ) op het voorpaneel herhaaldelijk aan om de gewenste geluidmodus te selecteren. SOUND SOUND MODE MODE SOUND MODE · Selecteer de modus pASS als u naar het oorspronkelijke geluid wilt luisteren. fuNcties POWER TV POWER POWER TV POWER Het is raadzaam een geluidsmodus te selecteren die is gebaseerd op het bronmateriaal en uw persoonlijke smaak. automatisch worden uitgeschakeld. TV INFO VOL TV CH MUTE 3D SOUND SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER TV INFO VOL TV CH S. VOL DIMMER Wanneer u de geluidsmodus kiest (behalve PASS), zal het 3D-geluid AV SYNC MUTE AH59-02378A 3D SOUND SOUND MODE INPUT SELECT DRC TV POWER POWER S. VOL POWER TV POWER POWER DIMMER AUTO De functies voor televisie gebruiken 1. Druk op de knop tV info op de afstandsbediening om de TVkanaalinformatie weer te geven. Druk op de knop tV Ch op de afstandsbediening om een kanaal te selecteren. TV INFO VOL TV CH MUTE AV SYNC 3D SOUND SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER POWER VOL AH59-02378A TV INFO TV POWER S. VOL DIMMER AV SYNC MUTE TV INFO TV CH AH59-02378A 3D VOL SOUND SOUND TV MUTE MODE CH INPUT SELECT SOUND MODE AUTO S. VOL DIMMER POWER TV POWER 3D SOUND DRC POWER Met de afstandsbediening kunt u alleen SAMSUNG-televisies bedienen. S. VOL TV INFO VOL TV CH MUTE INPUT AV SYNCSELECT DRC AUTO POWER DIMMER De functie Auto poWer linK gebruiken De Crystal Surround Air Track wordt automatisch ingeschakeld wanneer u een tv of een ander apparaat dat met de optische kabel is aangesloten op Air Track, inschakelt. · De functie voor automatische voeding wordt in- of uitgeschakeld als u op Auto poWer drukt. 3D SOUND SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER S. VOL DIMMER AV SYNC AH59-02378A AV SYNC AH59-02378A AH59-02378A POWER TV POWER AuTOPOWerlinK AAn uiT Display POWER LINK ON POWER LINK OFF TV INFO VOL TV CH MUTE 3D SOUND POWER TV POWER SOUND MODE INPUT SELECT DRC TV POWER AUTO Als een tv of ander apparaat dat met de optische kabel is aangesloten op de Air Track, is uitgeschakeld, en er is geen digitale invoer, wordt de Air Track na 20 minuten uitgeschakeld. S. VOL TV INFO VOL TV CH MUTE POWER De functie voor audiovisuele synchronisatie gebruiken Videobeelden kunnen trager lijken dan het geluid wanneer het apparaat is aangesloten op een digitale televisie. Als dit het geval is, kunt u de vertragingstijd van het geluid aanpassen zodat het klopt met de beelden. · U kunt de vertragingstijd van de audio tussen 0 ms en 300 ms instellen met de knop + , -. DIMMER POWER 3D SOUND SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER S. VOL DIMMER AV SYNC AV SYNC TV INFO VOL AH59-02378A AH59-02378A MUTE TV CH 3D SOUND POWER TV POWER SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER S. VOL TV INFO VOL TV CH MUTE DIMMER De dimmerfunctie gebruiken Druk op Dimmer om de helderheid van het display in te stellen. · Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als volgt gewijzigd ; DIMMER ON DIMMER OFF 3D SOUND SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER S. VOL DIMMER AV SYNC AV SYNC AH59-02378A AH59-02378A 15 POWER TV POWER TV INFO VOL TV CH MUTE 3D SOUND POWER TV POWER SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER S. VOL TV INFO VOL TV CH MUTE De DrC-functie gebruiken Met deze functie wordt het bereik tussen de luidste en de zachtste geluiden in balans gebracht. Met deze functie kunt u genieten van Dolby Digitalgeluid terwijl u `s avonds met een laag volume naar films kijkt. Druk op DrC op de afstandsbediening van dit apparaat. TV CH DIMMER 3D SOUND SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER S. VOL DIMMER POWER AV SYNC TV POWER AV SYNC AH59-02378A AH59-02378A TV INFO VOL MUTE · Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als volgt gewijzigd : DRC MIN DRC STANDARD DRC MAX 3D SOUND POWER TV POWER SOUND MODE INPUT SELECT DRC AUTO POWER S. VOL TV INFO VOL TV CH MUTE De functie S. Volume gebruiken Hiermee regelt en stabiliseert u het volumeniveau om grote veranderingen in het volume te voorkomen als u van kanaal wisselt of de scène verandert. [. . . ] Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Ar so Samsung deklar, ka Crystal Surround Air Track atbilst Direktvas 1999/5/EK btiskajm prasbm un citiem ar to saisttajiem noteikumiem. Siuo Samsung deklaruoja, kad sis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HW-D350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HW-D350 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag