Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-ES8200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-ES8200. Wij hopen dat dit SAMSUNG HT-ES8200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-ES8200 te teleladen.


SAMSUNG HT-ES8200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9375 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG HT-ES8200 (73 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HT-ES8200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LET OP GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN Dit symbool geeft aan dat er in het product sprake is van een gevaarlijk voltage dat elektrische schokken of persoonlijk letsel kan veroorzaken. lET OP : OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN , MOET U DE STEKKER GOED IN HET STOPCONTACT STEKEN. Dit symbool geeft aan dat er belangrijke instructies bij dit product worden geleverd. WAARSCHUWING • Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u het apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen. [. . . ] \ Als de aangesloten iPod het afspelen van video's niet ondersteunt, wordt het bericht "Videobestanden afspelen wordt niet ondersteund op dit model iPod. IPod-/iPhone-modellen die u bij dit product kunt gebruiken iPod touch 3e/2e/1e generatie iPod classic / iPod met video iPod met dockconnector iPod met klikwiel iPod nano 5e/4e/3e/2e generatie iPhone 4S / iPhone 4 iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone | OPMERKING | \ Hoewel het product alle beschikbare mappen weergeeft, worden alleen de bestanden weergegeven van het inhoudstype dat u in stap 2 of 2-1 hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld muziek hebt geselecteerd, worden er alleen muziekbestanden weergegeven. Indd 40 2012-04-25 오전 10:43:14 Het scherm Functie In het scherm Functie kunt u de audio- en/of video-ingangsbron selecteren die u wilt weergeven of waarnaar u wilt luisteren. | OPMERKING | \ U kunt de bron ook wijzigen door op de toets Function rechtsboven op de afstandsbediening te drukken. Plaats een voorbespeelde commerciële schijf in de lade, met het etiket naar voren. / Tools ' Terug 00:00 / 03:59 Opties in het scherm Functie Als u een optie wilt selecteren, gebruikt u de toetsen ▲▼ om de gewenste optie te markeren en drukt u vervolgens op E. Selecteer deze optie om naar de digitale audiobron te luisteren die is aangesloten op de ingang Digital Audio In. Selecteer deze optie om het geluid van de analoge audiobron weer te geven die is aangesloten op de ingang Audio In. Selecteer dit om naar muziek te luisteren of naar video's te kijken die zich op de iPod bevinden die is aangesloten op de iPod-aansluiting. Selecteer deze optie om video weer te geven van het apparaat dat is aangesloten op de ingang HDMI INGANG 1. Selecteer deze optie om video weer te geven van het apparaat dat is aangesloten op de ingang HDMI INGANG 2. tRACK 005 TRACK 006 TRACK 007 TRACK 008 TRACK 009 TRACK 010 ‫ ٭‬TRACK 001 Digitaal in 2 . Als u een bepaald nummer wilt afspelen, gebruikt u de toetsen ▲▼ op de afstandsbediening om het nummer te selecteren en drukt u vervolgens op E. Als de disc niet automatisch wordt afgespeeld, drukt u op de toets 6 of uw afstandsbediening of selecteert u in het hoofdscherm de optie AllShare Play en drukt u op E. Zie 'Video's, foto's of muziek weergeven' op pagina 39. | OPMERKING | \ De bedieningselementen in het muziekscherm zijn alleen beschikbaar wanneer er een nummer wordt afgespeeld. \ De bedieningselementen worden niet allemaal tegelijkertijd weergegeven. \ Zie het gedeelte 'Bedieningselementen voor het afspelen van muziek' op pagina 46 voor meer informatie. Indd 41 2012-04-25 오전 10:43:29 Media Afspelen Een disc met door de gebruiker opgenomen inhoud afspelen U kunt multimediabestanden afspelen die u hebt opgenomen op een dvd of cd. Plaats een door de gebruiker opgenomen disc in de lade, met het etiket naar voren. Gebruik de toetsen ▲▼ om het type inhoud te selecteren dat u wilt weergeven of afspelen, Video's, Foto's of Muziek, druk op E. [. . . ] Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, FERTIG am unteren Bildschirmrand auswählen und anschließend die E Taste drücken. Informationen zeigt die Informationen über die Mediendatei und den Inhalt an. € Gespeicherter Sender 1 : Drücken Sie die 5 Taste, um PRESET auszuwählen und anschließend die TUNING/CH (, . € Manuelle Sendersuche : Drücken Sie die 5 Taste, um MANUAL auszuwählen und anschließend die TUNING/CH (, . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HT-ES8200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HT-ES8200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag