Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-E4550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-E4550. Wij hopen dat dit SAMSUNG HT-E4550 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-E4550 te teleladen.


SAMSUNG HT-E4550 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8728 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HT-E4550

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VERMIJD BLOOTSTELLING AAN STRAAL. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met deze aangeduid op het identificatieplaatje vastgeplakt aan de achterkant van uw apparaat. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) en laat voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie (7 tot 10 cm). Plaats hem niet op versterkers of op ening andere installatie die warmte verspreiden. De overgang naar de stand standby onderbreekt de aansluiting op het lichtnet niet. [. . . ] Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert het beeld als volgt: Van boven naar beneden Functie voor draaien/spiegelen Druk tijdens het afspelen op de cursorknoppen , , , . Van beneden naar boven Rechthoekige vorm in het midden Knop : Verticaal spiegelen Verticale vorm Telkens wanneer een nieuwe afbeelding wordt weergegeven, worden de diamodi (1~11) automatisch in willekeurige vormen weergegeven. Oorspronkelijke afbeelding Knop : 90 naar links draaien Knop : 90 naar rechts draaien Hiermee annuleert u de diamodus. Knop : Horizontaal spiegelen 27 Druk op om door te gaan naar de volgende dia. Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt de volgende of vorige dia weergegeven. 28 Afspelen van DivX Skip Forward/Back (Vooruit/achteruit springen) Druk tijdens het afspelen op de knop U kunt naar het volgende bestand gaan door op de knop als er meer dan 2 bestanden op de schijf staan. Functie 5 minuten overslaan Druk tijdens het afspelen op de knop , . hebt gedrukt. hebt gedrukt. Ga naar het scherm ongeveer 5 minuten na het moment waarop u op de knop Ga naar het scherm ongeveer 5 minuten vr het moment waarop u op de knop . te drukken te drukken als U kunt naar het vorige bestand gaan door op de knop er meer dan 2 bestanden op de schijf staan. Weergave van ondertiteling Druk op de knop SUBTITLE. Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen "SUBTITLE ON" (1/1, 1/2 . . . ) en "SUBTITLE OFF". Versneld afspelen Druk op de knop en houd deze ingedrukt. Telkens wanneer u deze knop ingedrukt houdt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt: Als de schijf slechts n ondertitelingsbestand bevat, wordt dit automatisch afgespeeld. BEDIENING Als de schijf meer dan n ondertitelingsbestand bevat Als de schijf meer dan n ondertitelingsbestand bevat, past de standaard ondertiteling mogelijk niet bij de film en moet u uw ondertitelingstaal als volgt selecteren: 1 2 Zoomfunctie Druk in de modus Stop op de knop , , , selecteer de gewenste ondertiteling ( ) op het TV-scherm en druk vervolgens op de knop ENTER. Als u het gewenste DivX-bestand selecteert op het TV-scherm, wordt de film normaal afgespeeld. Tabel met DivX-functies DivX ondersteund Avi-bestanden worden gebruikt voor de audio- en videogegevens. SPECIFICATIES VIDEO-compatibiliteit DivX3. 11 WMV AUDIO-compatibiliteit MP3 AC3 WMA Tot en met de nieuwste VERSIE WMV V1/V2/V3/V7 CBR : 80kbps~320kbps CBR : 128kbps~448kbps CBR : 56kbps~160kbps MPEG's die DivX bevatten, kunnen worden onderverdeeld in Video en Audio. Videocompatibiliteit : Alle versies van DivX na 3. 11 (inclusief de nieuwste versie 5. 1) worden ondersteund. Audiocompatibiliteit : MP3's die zijn gecodeerd met bitsnelheden tussen 80kbps en 320kbps, AC3's met bitsnelheden tussen 128kbps en 448kbps, en WMA's met bitsnelheden tussen 56kbps en 160kbps worden ondersteund. Bovendien ondersteunt dit apparaat tekstindeling (SMI) voor ondertitels. 1 29 Druk op de knop ZOOM. 2 Druk op de cursorknoppen , , , om naar het gebied te gaan dat u wilt vergroten. Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen "ZOOM X2" en "ZOOM OFF". Opmerking Opmerking Bij het afspelen van de DivX-schijf, kunt u alleen bestanden met de extensie AVI afspelen. Van de beschikbare DivX-audio-indelingen wordt DTS Audio niet ondersteund. Bij het branden van een ondertitelingsbestand naar CD-ROM met behulp van uw pc, moet u dit bestand branden als een SMI-bestand. DivX-bestanden kunnen alleen worden gezoomd in de modus ZOOM X2. Een Divx-schijf kan niet worden afgespeeld als de sampling-frequentie minder is dan 32kHz. Sommige van de schijven die zijn opgenomen in DivX of XviD kunnen mogelijk niet of niet correct worden afgespeeld, afhankelijk van de wijze waarop ze zijn opgenomen. 30 Schijfinformatie weergeven U kunt afspeelinformatie op de schijf weergeven op het TV-scherm. Versneld/vertraagd afspelen Versneld afspelen DVD VCD CD MP3 Druk op de knop INFO. Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de weergave als volgt: DVD VCD CD MP3 DivX JPEG Druk op knop en houd deze ingedrukt. Telkens wanneer u deze knop ingedrukt houdt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt: DVD RECEIVER SMART NAVI Something like you Back for good Love of my life More than words BEDIENING Weergave verdwijnt Weergave verdwijnt wordt weergegeven op het TV-scherm! Als dit symbool wordt weergegeven op het TV-scherm terwijl u op n of meer knoppen drukt, is de desbetreffende bewerking niet mogelijk voor de schijf die op dat moment wordt afgespeeld. Vertraagd afspelen Druk op de knop SLOW. Telkens wanneer u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt: Weergave verdwijnt Wat is een groep? Een groep van tracks op een DVD-AUDIO schijf. Opmerking Wat is een titel? Een film op een DVD-VIDEO. Afhankelijk van de schijf, kan de schijfinformatie er anders uitzien. Wat is een hoofdstuk? Elke titel op een DVD bestaat uit verschillende kleinere secties die "hoofdstukken" worden genoemd. Afhankelijk van de schijf, kunt u ook DTS, DOLBY DIGITAL of PRO LOGIC selecteren. DVD VCD DivX Wat is een track (bestand)? Een videosectie of een muziekbestand dat is opgenomen op een DVD-AUDIO, CD of MP3-CD. Schermweergave Aanduiding voor DVD Aanduiding voor VCD Aanduiding voor CD Aanduiding voor MP3-CD Aanduiding voor DivX DVD Aanduiding voor AUDIO DVD-AUDIO Aanduiding voor HOOFDSTUK Aanduiding voor TRACK (BESTAND) Aanduiding voor VERSTREKEN TIJD Aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN Aanduiding voor AUDIOTAAL Aanduiding voor ONDERTITELING Aanduiding voor STEREO (L/R) Aanduiding voor DOLBY DIGITAL Aanduiding voor ZICHTHOEK Aanduiding voor TITEL Aanduiding voor GROUP Opmerking Vertraagd achteruit afspelen werkt niet bij VCD's, of DivX. 31 32 Scnes/muzieknummers overslaan DVD VCD MP3 DVD VCD Herhaald afspelen Met herhaald afspelen kunt u een hoofdstuk, titel, track (muzieknummer) of directory (MP3-bestand) een aantal keren achter elkaar afspelen. CD MP3 JPEG Druk kort op . Druk op de knop REPEAT. Telkens wanneer u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de modus voor herhaald afspelen als volgt: DVD MP3 JPEG Telkens wanneer u kort op deze knop drukt tijdens het afspelen, wordt het vorige of het volgende hoofdstuk, of de vorige of de volgende track of directory (bestand) afgespeeld. Opties voor herhaald afspelen CHAPTER Het geselecteerde hoofdstuk wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld. DVD TITLE 01/05 CHAPTER 002/040 VCD MP3 DVD RECEIVER SMART NAVI Something like you Back for good Love of my life More than words I need you My love Uptown girl TITLE De geselecteerde titel wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld. (Hierbij kan een track die al een keer is afgespeeld, worden herhaald. ) BEDIENING DVD RECEIVER SMART NAVI Something like you Back for good Love of my life More than words I need you My love Uptown girl VCD CD TRACK De geselecteerde track wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld. De schijf wordt op dezelfde wijze afgespeeld als een muziek-cd. 41 42 De taal instellen De OSD-taal is standaard ingesteld op Engels. 1 Druk in de modus Stop op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Setup' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de knop ENTER. 4 Druk op de cursorknoppen , om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER. 5 Druk op de cursorknoppen , om de gewenste taal te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER. Nadat de instelling is voltooid en de taal is ingesteld op Engels, wordt het OSD weergegeven in het Engels. INSTELLING Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau. Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten. De OSD-taal selecteren De audiotaal selecteren (opgenomen op de schijf) De ondertitelingstaal selecteren (opgenomen op de schijf) De taal voor het menu Disc selecteren (opgenomen op de schijf) u hebt * Als de taal die niet is geselecteerd, opgenomen op de schijf, verandert de menutaal niet ook als stelt u deze in op de gewenste taal. 43 44 Type TV-scherm instellen Afhankelijk van uw type TV (breedbeeld of standaard 4:3) kunt u de hoogte-/breedteverhouding van de TV selecteren. 1 Druk in de modus Stop op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Setup' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. De breedte/hoogteverhouding (schermformaat) van de TV aanpassen De horizontale en verticale schermverhouding van conventionele TV's bedraagt 4:3, terwijl dit bij breedbeeldtelevisies en TV's met hoge beeldresolutie 16:9 is. Tijdens het afspelen van DVD's die zijn opgenomen bij verschillende beeldformaten, moet u de breedte/hoogteverhouding aanpassen voor uw TV of beeldscherm. Op een standaard-TV kunt u, naar wens, de opties "4:3LB" of "4:3PS" kiezen. Selecteer "16:9" als u over een breedbeeldtelevisie beschikt. WIDE : Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de modus voor volledig scherm van uw breedbeeldtelevisie. U kunt nu genieten van breedbeeldweergave. 3 Druk op de cursorknop om naar `TV DISPLAY' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 4 Druk op de cursorknoppen , om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER. 4:3LB (4:3 Letterbox) : Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de breedbeeldmodus van een conventionele TV. De zwarte balken boven en onder aan het scherm verdwijnen nu. INSTELLING 4:3PS (4:3 Pan&Scan) Nadat de instelling is voltooid, gaat u terug naar het vorige scherm. : Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de "pan & scan"-modus van een conventionele TV. U kunt alleen het middelste deel van het scherm zien (de zijkanten van het 16:9-beeld vallen weg). Opmerking Als op een DVD de verhouding 4:3 wordt gebruikt, kunt u deze niet in breedbeeld bekijken. Aangezien DVD's worden opgenomen in verschillende beeldindelingen, zien zij er anders uit, afhankelijk van de software, het type TV en de breedte/hoogteverhouding van de TV. Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau. Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten. 45 46 Kinderslot instellen (beveiligingsniveau) Met deze functie kunt u voorkomen dat kinderen DVD's afspelen waarop seks of geweld voorkomt. 1 Druk in de modus Stop op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Setup' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `PARENTAL' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 4 Druk op de cursorknoppen , om het gewenste beveiligingsniveau te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER. 5 Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop ENTER. Als u niveau 6 hebt geselecteerd, kunt u geen DVD's bekijken met niveau 7 of hoger. Hoe hoger het niveau, hoe meer seks of geweld de titels bevatten. Het wachtwoord is standaard ingesteld op "7890". Nadat de instelling is voltooid, gaat u terug naar het vorige scherm. INSTELLING Opmerking Deze functie werkt alleen als een DVD van een beveiligingsniveau is voorzien. Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau. Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten. 47 48 Het wachtwoord instellen U kunt het wachtwoord instellen voor het toegangsniveau (kinderslot). 1 Druk op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Setup' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `PASSWORD' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 4 Druk op de knop ENTER. 5 Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop ENTER. Voer het oude wachtwoord en een nieuw wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord. De instelling is voltooid. INSTELLING Opmerking Het wachtwoord is standaard ingesteld op "7890". Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau. Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten. 49 50 De achtergrond instellen De achtergrond instellen JPEG DVD VCD Tijdens het bekijken van een DVD, VCD of JPEG CD kunt u een afbeelding naar keuze instellen als achtergrond. De achtergrond wijzigen 1 Druk tijdens het afspelen op de knop voor PLAY/PAUSE als het gewenste beeld wordt weergegeven. 2 Druk op de knop LOGO. 1 Druk in de modus Stop op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Setup' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `LOGO' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. "COPY LOGO DATA" (LOGOGEGEVENS KOPIREN) wordt weergegeven op het TV-scherm. COPY LOGO DATA PAUSE INSTELLING 3 De stroom wordt uiten weer ingeschakeld en de schijflade wordt automatisch geopend. 4 Druk op OPEN/ CLOSE om de schijflade te sluiten. 4 Druk op om het gewenste 'USER LOGO' (GEBRUIKERSLOGO) te selecteren en druk vervolgens op ENTER. 5 Druk op de knop MENU om het instellingsscher m te verlaten. De geselecteerde achtergrond wordt weergegeven. U kunt stappen 1 en 2 herhalen en maximaal 3 achtergronden instellen. Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau. Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten. Selecteer deze optie om het logo van Samsung in te stellen als achtergrond. Selecteer deze optie om de gewenste afbeelding in te stellen als achtergrond. 51 52 DVD-afspeelmodus Sommige DVD-Audio-schijven bevatten zowel DVD-Video als DVD-Audio. Als u het gedeelte met DVD-Video van de DVD-Audio-schijf wilt afspelen, stelt u het apparaat in op de modus voor DVD-Video. 1 Druk op de knop MENU terwijl de schijflade open staat. 2 Druk op de cursorknop om naar `Setup' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `DVD TYPE' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 4 Druk op de cursorknop , om naar `DVD VIDEO' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. Stel stappen 1 t/m 4 opnieuw in als u wilt overschakelen op de DVD AUDIO-afspeelmodus. Bij selectie van DVD-afspeelmodus: INSTELLING DVD VIDEO : voor afspelen van DVDvideogegevens op DVD-audioschijf. DVD AUDIO : voor ongewijzigd afspelen van DVD-spraaksignaal. Opmerking De DVD-afspeelmodus is standaard in de fabriek ingesteld op DVD Audio. Press RETURN button to return to the previous level. Press MENU button to exit the setup screen. 53 54 De luidsprekermodus instellen De signaaluitvoer en frequentieweergave van de luidsprekers wordt automatisch aangepast afhankelijk van de configuratie van uw luidsprekers en het gebruik van bepaalde luidsprekers. De testtoon instellen Gebruik de functie Test Tone om de luidsprekerverbindingen te controleren en de luidsprekerniveaus aan te passen. 1 Druk in de modus Stop op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Audio' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 1 Druk in de modus Stop op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Audio' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `TEST TONE' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. De testtoon wordt verzonden naar L C R RS LS SW (in deze volgorde). Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de testtoon uitgeschakeld. 3 Druk nogmaals op de knop ENTER in Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen). 4 Druk op de cursorknoppen , , , om naar de gewenste luidspreker te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. INSTELLING Voor C, LS en RS verandert telkens wanneer u op deze knop drukt, de modusaanduiding als volgt: SMALL NONE. [. . . ] Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET gebruikt. Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak. 73 74 Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven Kleine krasjes op de schijf kunnen de geluids- en beeldkwaliteit negatief benvloeden of leiden tot onderbrekingen in de weergave. Wees erg voorzichtig dat u geen krassen op uw schijven maakt tijdens het gebruik. Specificaties Stroomverbruik Gewicht Afmetingen (B x H x D) Temperatuurbereik Vochtigheidsbereik Stroomverbruik Voedingsuitgang Gewicht Afmetingen (B x H x D) Gevoeligheid Signaal/Ruis verhouding Vervorming Gevoeligheid Signaal/Ruis verhouding Vervorming Composite Video SCART aansluiting Component Video Luidsprekers voor Middenluidspreker Luidsprekers achter Subwoofer Frequentiebereik Signaal/Ruis verhouding Kanaalscheiding Ingangsgevoeligheid Luidspreker Impedantie Frequentiebereik Uitgangsmuziekvermogen Continu ingangsniveau Maximaal ingangsniveau Afmetingen (B x H x D) Gewicht 90W 4Kg 360 x 65 x 394 mm +5C~+35C 10%~75% 35 W 60 W x 2(4 ) 1. 5 Kg 172. 7 x 396. 2 x 127 mm 10dB 55dB 0. 8% 60dB 35dB 2% 1. 0Vp-p(75 belasting) Composite Video: 1, 0 Vp-p (75 belasting) RGB signaal: 0, 714 Vp-p (75 belasting) Y:1. 0Vp-p(75 belasting) Pr:0. 70Vp-p(75 belasting) Pb:0. 70Vp-p(75 belasting) 60W x 2(4) 60W(4) 60W x 2(4) 100W(4) 20Hz~20kHz 70dB 60dB (AUX)400mV 5. 1-kanaals luidsprekersysteem Subwoofer Voor/Midden/Achter luidspreker 4 4 x 5 30Hz~150Hz 150Hz~20kHz 86dB/W/M 85dB/W/M 100W 60W 200W 120W 180 x 409 x 380 mm 85 x 131 x 93. 2 mm 7. 0 Kg 0. 7 Kg Schijven gebruiken Raak de afspeelkant van de schijf niet aan. Houd de schijf vast aan de randen zodat u geen vingerafdrukken op het oppervlak achterlaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HT-E4550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HT-E4550 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag