Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-E355

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-E355. Wij hopen dat dit SAMSUNG HT-E355 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-E355 te teleladen.


SAMSUNG HT-E355 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25733 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HT-E355

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VERMIJD BLOOTSTELLING AAN STRAAL. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met deze aangeduid op het identificatieplaatje vastgeplakt aan de achterkant van uw apparaat. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) en laat voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie (7 tot 10 cm). Plaats hem niet op versterkers of op ening andere installatie die warmte verspreiden. De overgang naar de stand standby onderbreekt de aansluiting op het lichtnet niet. [. . . ] Audiocompatibiliteit : MP3's die zijn gecodeerd met bitsnelheden tussen 80kbps en 320kbps, AC3's met bitsnelheden tussen 128kbps en 448kbps, en WMA's met bitsnelheden tussen 56kbps en 160kbps worden ondersteund. Bovendien ondersteunt dit apparaat tekstindeling (SMI) voor ondertitels. 1 27 Druk op de knop ZOOM. 2 Druk op de cursorknoppen , , , om naar het gebied te gaan dat u wilt vergroten. Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen "ZOOM X2" en "ZOOM OFF". Opmerking Opmerking DivX-bestanden kunnen alleen worden gezoomd in de modus ZOOM X2. Bij het afspelen van de DivX-schijf, kunt u alleen bestanden met de extensie AVI afspelen. Van de beschikbare DivX-audio-indelingen wordt DTS Audio niet ondersteund. Bij het branden van een ondertitelingsbestand naar CD-ROM met behulp van uw pc, moet u dit bestand branden als een SMI-bestand. Een Divx-schijf kan niet worden afgespeeld als de sampling-frequentie minder is dan 32kHz. 28 Schijfinformatie weergeven U kunt afspeelinformatie op de schijf weergeven op het TV-scherm. Versneld/vertraagd afspelen Versneld afspelen DVD VCD CD MP3 Druk op de knop INFO. Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de weergave als volgt: DVD VCD CD MP3 DivX JPEG Druk op knop en houd deze ingedrukt. Telkens wanneer u deze knop ingedrukt houdt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt: DVD RECEIVER SMART NAVI Something like you Back for good Love of my life More than words BEDIENING Weergave verdwijnt Weergave verdwijnt wordt weergegeven op het TV-scherm! Als dit symbool wordt weergegeven op het TV-scherm terwijl u op n of meer knoppen drukt, is de desbetreffende bewerking niet mogelijk voor de schijf die op dat moment wordt afgespeeld. Vertraagd afspelen Druk op de knop SLOW. Telkens wanneer u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt: Weergave verdwijnt Wat is een groep? Een groep van tracks op een DVD-AUDIO schijf. Opmerking Wat is een titel? Een film op een DVD-VIDEO. Afhankelijk van de schijf, kan de schijfinformatie er anders uitzien. Afhankelijk van de schijf, kunt u ook DTS, DOLBY DIGITAL of PRO LOGIC selecteren. Wat is een hoofdstuk? Elke titel op een DVD bestaat uit verschillende kleinere secties die "hoofdstukken" worden genoemd. DVD VCD DivX Wat is een track (bestand)? Een videosectie of een muziekbestand dat is opgenomen op een DVD-AUDIO, CD of MP3-CD. Schermweergave Aanduiding voor DVD Aanduiding voor VCD Aanduiding voor CD Aanduiding voor MP3-CD Aanduiding voor DivX DVD Aanduiding voor AUDIO DVD-AUDIO Aanduiding voor HOOFDSTUK Aanduiding voor TRACK (BESTAND) Aanduiding voor VERSTREKEN TIJD Aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN Aanduiding voor AUDIOTAAL Aanduiding voor ONDERTITELING Aanduiding voor STEREO (L/R) Aanduiding voor DOLBY DIGITAL Aanduiding voor ZICHTHOEK Aanduiding voor TITEL Aanduiding voor GROUP Opmerking Vertraagd achteruit afspelen werkt niet bij VCD's, of DivX. 29 30 Scnes/muzieknummers overslaan DVD VCD MP3 DVD VCD Herhaald afspelen Met herhaald afspelen kunt u een hoofdstuk, titel, track (muzieknummer) of directory (MP3-bestand) een aantal keren achter elkaar afspelen. CD MP3 JPEG Druk kort op . Druk op de knop REPEAT. Telkens wanneer u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de modus voor herhaald afspelen als volgt: DVD MP3 JPEG Telkens wanneer u kort op deze knop drukt tijdens het afspelen, wordt het vorige of het volgende hoofdstuk, of de vorige of de volgende track of directory (bestand) afgespeeld. U kunt geen opeenvolgende hoofdstukken overslaan. Opties voor herhaald afspelen CHAPTER Het geselecteerde hoofdstuk wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld. DVD TITLE 01/05 CHAPTER 002/040 VCD MP3 DVD RECEIVER SMART NAVI Something like you Back for good Love of my life More than words I need you My love Uptown girl TITLE De geselecteerde titel wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld. (Hierbij kan een track die al een keer is afgespeeld, worden herhaald. ) BEDIENING DVD RECEIVER SMART NAVI Something like you Back for good Love of my life More than words I need you My love Uptown girl VCD CD TRACK De geselecteerde track wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld. DIR Alle tracks in de geselecteerde map worden een aantal keren achter elkaar afgespeeld. OFF Hiermee wordt herhaald afspelen geannuleerd. TITLE 01/05 CHAPTER 004/040 DVD RECEIVER SMART NAVI Something like you Back for good Love of my life More than words I need you My love Uptown girl Wanneer u een VCD bekijkt met een track van meer dan 15 minuten, gaat telkens wanneer u op deze knop drukt de weergave 5 minuten vooruit of achteruit. Opmerking Een modus voor herhaald afspelen selecteren op het scherm met schijfinformatie. Herhaald afspelen is niet mogelijk met VCD's van versie 2. 0 als PBC is ingeschakeld. Als u herhaald afspelen wilt gebruiken op een VCD met PBC, moet u de PBC instellen op OFF in het schijfmenu. Aangezien DVD's worden opgenomen in verschillende beeldindelingen, zien zij er anders uit, afhankelijk van de software, het type TV en de breedte/hoogteverhouding van de TV. Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau. Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten. 43 44 Kinderslot instellen (beveiligingsniveau) Met deze functie kunt u voorkomen dat kinderen DVD's afspelen waarop seks of geweld voorkomt. 1 Druk in de modus Stop op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Setup' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `PARENTAL' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 4 Druk op de cursorknoppen , om het gewenste beveiligingsniveau te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER. 5 Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop ENTER. Als u niveau 6 hebt geselecteerd, kunt u geen DVD's bekijken met niveau 7 of hoger. Hoe hoger het niveau, hoe meer seks of geweld de titels bevatten. Het wachtwoord is standaard ingesteld op "7890". Nadat de instelling is voltooid, gaat u terug naar het vorige scherm. INSTELLING Opmerking Deze functie werkt alleen als een DVD van een beveiligingsniveau is voorzien. Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau. Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten. 45 46 Het wachtwoord instellen U kunt het wachtwoord instellen voor het toegangsniveau (kinderslot). 1 Druk op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Setup' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `PASSWORD' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 4 Druk op de knop ENTER. 5 Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop ENTER. Voer het oude wachtwoord en een nieuw wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord. De instelling is voltooid. INSTELLING Opmerking Het wachtwoord is standaard ingesteld op "7890". Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau. Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten. 47 48 De achtergrond instellen De achtergrond instellen JPEG DVD VCD Tijdens het bekijken van een DVD, VCD of JPEG CD kunt u een afbeelding naar keuze instellen als achtergrond. De achtergrond wijzigen 1 Druk tijdens het afspelen op de knop voor PLAY/PAUSE als het gewenste beeld wordt weergegeven. 2 Druk op de knop LOGO. 1 Druk in de modus Stop op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Setup' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `LOGO' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. "COPY LOGO DATA" (LOGOGEGEVENS KOPIREN) wordt weergegeven op het TV-scherm. COPY LOGO DATA PAUSE INSTELLING 3 De stroom wordt uiten weer ingeschakeld en de schijflade wordt automatisch geopend. 4 Druk op OPEN/ CLOSE om de schijflade te sluiten. 4 Druk op om het gewenste 'USER LOGO' (GEBRUIKERSLOGO) te selecteren en druk vervolgens op ENTER. 5 Druk op de knop MENU om het instellingsscher m te verlaten. De geselecteerde achtergrond wordt weergegeven. U kunt stappen 1 en 2 herhalen en maximaal 3 achtergronden instellen. Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau. Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten. Selecteer deze optie om het logo van Samsung in te stellen als achtergrond. Selecteer deze optie om de gewenste afbeelding in te stellen als achtergrond. 49 50 DVD-afspeelmodus Sommige DVD-Audio-schijven bevatten zowel DVD-Video als DVD-Audio. Als u het gedeelte met DVD-Video van de DVD-Audio-schijf wilt afspelen, stelt u het apparaat in op de modus voor DVD-Video. 1 Druk op de knop MENU terwijl de schijflade open staat. 2 Druk op de cursorknop om naar `Setup' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `DVD TYPE' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 4 Druk op de cursorknop , om naar `DVD VIDEO' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. Stel stappen 1 t/m 4 opnieuw in als u wilt overschakelen op de DVD AUDIO-afspeelmodus. Bij selectie van DVD-afspeelmodus: INSTELLING DVD VIDEO : voor afspelen van DVDvideogegevens op DVD-audioschijf. DVD AUDIO : voor ongewijzigd afspelen van DVD-spraaksignaal. Opmerking De DVD-afspeelmodus is standaard in de fabriek ingesteld op DVD Audio. Press RETURN button to return to the previous level. Press MENU button to exit the setup screen. 51 52 De luidsprekermodus instellen De signaaluitvoer en frequentieweergave van de luidsprekers wordt automatisch aangepast afhankelijk van de configuratie van uw luidsprekers en het gebruik van bepaalde luidsprekers. De testtoon instellen Druk op Test Tone om de luidsprekerverbindingen te controleren en de luidsprekerniveaus aan te passen. 1 Druk in de modus Stop op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Audio' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 1 Druk in de modus Stop op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Audio' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `TEST TONE' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. De testtoon wordt verzonden naar L C R RS LS SW (in deze volgorde). Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de testtoon uitgeschakeld. 3 Druk nogmaals op de knop ENTER in Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen). 4 Druk op de cursorknoppen , , , om naar de gewenste luidspreker te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. INSTELLING Voor C, LS en RS verandert telkens wanneer u op deze knop drukt, de modusaanduiding als volgt: SMALL NONE. Voor L en R is de modus ingesteld op SMALL. Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau. Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten. SMALL : Selecteer deze instelling als u de luidsprekers gebruikt. NONE : Kies deze instelling als geen luidsprekers zijn genstalleerd. Bij handmatige tests met de knop TEST TONE Druk op de knop TEST TONE. Er wordt als volgt een testtoon gegenereerd: L: Voorste luidspreker (L) R: Voorste luidspreker (R) C: Middelste luidspreker LS: Achterste luidspreker (L) SW: Subwoofer RS: Achterste luidspreker (R) Modus voor meerkanaals Pro Logic Opmerking De luidsprekermodus kan variren, afhankelijk of u PRO LOGIC of STEREO hebt geselecteerd. 53 Bij het afspelen van een DVD of cd werkt deze functie alleen in de stopmodus. Gebruik deze functie om te controleren of elke luidspreker corrects is aangesloten en zonder problemen werkt. Start U kunt de testtoon uitschakelend door op de knop TEST TONE te drukken. 54 De vertragingstijd instellen Als de luidsprekers niet op gelijke afstanden van de luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u de vertragingstijd van de geluidssignalen aanpassen voor de middelste en achterste luidsprekers. 1 Druk in de modus Stop op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Audio' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `DELAY TIME' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 4 Druk op de cursorknoppen , , , om naar de gewenste luidspreker te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 5 Druk op de cursorknop , om de vertragingstijd in te stellen. U kunt de vertragingstijd voor C instellen op een waarde tussen 00 en 05mSEC en voor LS en RS op een waarde tussen 00 en 15mSEC. INSTELLING De vertragingstijd van de luidspreker instellen Wanneer 5. 1-kanaals surround-geluid wordt weergegeven, krijgt u de beste geluidsresultaten als de afstand tussen u en elke luidspreker even groot is. [. . . ] De tekst "INITIALIZE" wordt weergegeven op het display en alle standaardinstellingen worden hersteld. Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET gebruikt. Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak. 71 72 Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven Kleine krasjes op de schijf kunnen de geluids- en beeldkwaliteit negatief benvloeden of leiden tot onderbrekingen in de weergave. Wees erg voorzichtig dat u geen krassen op uw schijven maakt tijdens het gebruik. Specificaties A L G E M E E N T FU N ME R T AU N ME R Schijven gebruiken Raak de afspeelkant van de schijf niet aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HT-E355

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HT-E355 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag