Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-E350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-E350. Wij hopen dat dit SAMSUNG HT-E350 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-E350 te teleladen.


SAMSUNG HT-E350 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25733 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG HT-E350 (1663 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HT-E350

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VERMIJD BLOOTSTELLING AAN STRAAL. Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijk hoge spanning staan, zodat u een elektrische schok kunt krijgen. Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor de bediening en het onderhoud bevat. WAARSCHUWING : Om het gevaar op brand of een elektrische schok te verlagen mag u dit apparaat nooit blootstellen aan regen of vocht. 1 Voorzorgsmaatregelen VOORBEREIDING Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met deze aangeduid op het identificatieplaatje vastgeplakt aan de achterkant van uw apparaat. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) en laat voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie (7 tot 10 cm). Plaats hem niet op versterkers of op ening andere installatie die warmte verspreiden. De overgang naar de stand standby onderbreekt de aansluiting op het lichtnet niet. [. . . ] Druk op de cursorknop om de gewenste modus voor herhaald afspelen te selecteren. Druk op de knop ENTER. DVD VCD CD 25 * Bij MP3- en JPEG-schijven kunt u herhaald afspelen niet selecteren vanaf het informatiescherm. Herhaald afspelen A-B DVD VCD CD 1 3 Druk tweemaal op de knop INFO. 2 4 Druk op de cursorknop om naar de aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN ( ) te gaan. Druk bij een VCD of cd nmaal op de knop INFO. BEDIENING Druk op de cursortoetsen , om `A-' te selecteren en druk vervolgens op ENTER aan het begin van het gewenste segment. Druk op ENTER aan het einde van het gewenste segment. Als u op de knop ENTER drukt, wordt de geselecteerde positie opgeslagen in het geheugen. A- Het gemarkeerde segment wordt herhaaldelijk afgespeeld. A-B REPEAT : A--B A -? REPEAT : A-- U kunt de normale weergave hervatten door op de cursorknoppen , te drukken om OFF te selecteren. Opmerking De functie Herhaald afspelen A-B werkt niet bij een MP3- of JPEG-schijf. 26 Functie voor gezichtshoek Met deze functie kunt u dezelfde scne vanuit verschillende gezichtshoeken bekijken. DVD 1 Druk op de knop INFO. 2 1/3 Druk op de cursorknop om naar de aanduiding voor GEZICHTSHOEK ( ) te gaan. 1/3 3 Druk op de cursorknoppenr , of cijfertoetsen om de gewenste gezichtshoek te selecteren. Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de gezichtshoek als volgt: 1/3 2/3 3/3 Opmerking De functie voor de gezichtshoek werkt alleen bij schijven met opnames vanuit meerdere gezichtshoeken. 27 Zoomfunctie Met deze functie kunt u een bepaald deel van het weergegeven beeld vergroten. Zoomfunctie (scherm vergroten) DVD VCD 1 Druk op de knop ZOOM. 2 Druk op de cursorknoppen , , , om naar het gebied te gaan dat u wilt vergroten. 3 Druk op de knop ENTER. Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de zoomwaarde als volgt: SELECT ZOOM POSITION BEDIENING Breedte/hoogteverhouding Druk op de knop EZ VIEW. DVD Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt de zoomfunctie in- of uitgeschakeld. Wanneer een film wordt afgespeeld in beeldbeeldformaat, kunnen zwarte balken boven en onder aan het TV-scherm worden verwijderd door op de knop EZ VIEW te drukken. EZ VIEW EZ VIEW OFF Opmerking Deze functie werkt niet als de DVD is opgenomen met meerdere camera-instellingen. De zwarte balken verdwijnen mogelijk niet omdat sommige DVD's een ingebouwde breedte/hoogteverhouding hebben. 28 De audio-/ondertitelingstaal selecteren Functie voor selecteren van audiotaal DVD 1 Druk tweemaal op de knop INFO. 2 Druk op de cursorknoppen , of cijfertoetsen om de gewenste audiotaal te selecteren. Afhankelijk van het aantal talen op een DVD, wordt telkens wanneer u op deze knop drukt een andere audiotaal (KOREAANS, ENGELS, NEDERLANDS, enz. ) geselecteerd. EN 2/3 JA 3/3 Functie voor selecteren van ondertitelingstaal DVD 1 3 29 Druk tweemaal op de knop INFO. 2 Druk op de cursorknop om naar de aanduiding voor ONDERTITELING ( ) te gaan. Druk op de cursorknoppen of cijfertoetsen om de gewenste ondertitelingstaal te selecteren. KO 1/3 KO 01/ 03 EN 02/ 03 JA 03/ 03 OFF / 03 OFF Opmerking Druk op de knop SUBTITLE op de afstandsbediening om een ondertitelingstaal te selecteren. Bij sommige schijven werken de functies voor ondertitelings- en audiotaal mogelijk niet. Rechtstreeks naar een scne/nummer gaan DVD VCD CD Naar een titel/track gaan Naar een hoofdstuk gaan 1 Druk op de knop INFO. 2 1/1 Druk op de cursorknoppen , of cijfertoetsen om de gewenste titel/track te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER. 03/05 001/002 0:00:01 1/1 3 Druk op de cursorknoppen , om naar de aanduiding voor Hoofdstuk ( ) te gaan. 01/05 001/040 0:00:01 1/1 01/05 001/040 0:00:37 BEDIENING Naar een hoofdstuk gaan Naar een specifiek tijdstip gaan Naar een specifiek tijdstip gaan 4 MP3 Druk op de cursorknoppen , of cijfertoetsen om het gewenste hoofdstuk te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER. 01/05 025/040 0:00:01 1/1 5 Druk op de cursorknoppen , om naar de tijdweergave te gaan. 01/05 025/040 1:17:30 1/1 6 Druk op de cijfertoetsen om het gewenste tijdstip te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER. 01/05 028/040 1:30:00 1/1 JPEG Opmerking Druk op de cijfertoetsen. Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld. Bij een MP3- of JPEG-schijf is niet mogelijk vanuit het scherm met scherminformatie naar een bepaald tijdstip te gaan. Tijdens het afspelen van een MP3- of JPGschijf kunt u geen gebruik maken van , om een map te verplaatsen. U kunt een map verplaatsen door achtereenvolgens op de knop (Stop) en op , te drukken. U kunt de afstandsbediening gebruiken om rechtstreeks naar de gewenste titel of track of naar het gewenste hoofdstuk te gaan. Afhankelijk van de schijf, kunt u mogelijk niet naar de geselecteerde titel of naar het geselecteerde tijdstip gaan. 30 Menu Disc gebruiken U kunt de menu's gebruiken voor audiotaal, ondertitelingstaal, profiel, enz. De inhoud van het menu DVD verschilt van schijf tot schijf. DVD 1 Druk op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknoppen , om naar `DISC MENU' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. Bij het afspelen van een VCD (versie 2), wordt PBC beurtelings in- en uitgeschakeld. Wanneer u een menu selecteert dat niet wordt ondersteund door de schijf, wordt het bericht "This menu is not supported" (Dit menu wordt niet ondersteund) weergegeven op het scherm. 3 Druk op de cursorknoppen , , , om het gewenste item te selecteren. 4 Druk op de knop ENTER. Opmerking De PBC-functie (afspeelbesturing) gebruiken Wanneer u een VCD (versie 2. 0) afspeelt, kunt u verschillende scnes selecteren en bekijken met behulp van het menuscherm. De schijf wordt afgespeeld op basis van de instellingen op het menuscherm. Het geluidsniveau van de middelste/achterste luidsprekers/subwoofer aanpassen Het volume kan stapsgewijs worden aangepast tussen +6dB en 6dB. Het geluid wordt harder naarmate u dichter bij +6dB komt en zachter naarmate u dichter bij -6dB komt. 48 De DRC-functie(compressie van dynamisch bereik) instellen U kunt deze functie gebruiken om te genieten van Dolby Digital-geluid wanneer u 's nachts, bij een laag volume, films bekijkt. 1 Druk op de knop MENU. 2 Druk op de cursorknop om naar `Audio' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 3 Druk op de cursorknop om naar `DRC' te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER. 4 Druk op de cursorknop , om de DRC-functie (compressie van dynamisch bereik) aan te passen. Hoe langer u de cursorknop ingedrukt houdt, hoe groter het effect en hoe langer u de cursorknop ingedrukt hoe geringer het effect. Nadat de instelling is voltooid, gaat u terug naar het vorige scherm. Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau. Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten. 49 Functie voor geluidsveld (DSP/EQ) DSP: Het unieke geluid in een specifieke omgeving zorgt voor een realistische geluidsweergave. EQ: U hebt de keuze uit verschillende muziekgenres: ROCK, POP of JAZZ. Druk op de knop DSP/EQ. Op het display verschijnt de tekst "DSP". Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de selectie als volgt: INSTELLING Opmerking POP, JAZZ, ROCK: Afhankelijk van het muziekgenre, kunt u kiezen uit POP, JAZZ en ROCK. CLUB : Hiermee wordt het geluid in een dansclub nagebootst, met een donderend basgeluid. HALL : Hiermee wordt tekst op heldere en duidelijke wijze weergegeven, zoals u een concertzaal. PASS: Hiermee wordt de normale luistermodus ingeschakeld. 50 Dolby Pro Logic II-modus U kunt de gewenste Dolby Pro Logic II-audiomodus selecteren. Druk op de knop PL II MODE. Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de modus als volgt: Opmerking Sluit, wanneer u de Pro Logic II-modus selecteert, uw externe apparaat aan op de ingangen AUDIO INPUT (L en R) op de speler. Als u het apparaat op slechts n van de ingangen (L of R) aansluit, kunt u niet luisteren naar 5. 1-kanaals surround-geluid. PRO LOGIC II MUSIC: Wanneer u naar muziek luistert, kunt u hiermee geluidseffecten weergeven waardoor het lijkt alsof u naar de opvoering zelf zit te luisteren. CINEMA: Hiermee kunt u levensechte effecten weergeven tijdens het bekijken van een film. PRO LOGIC: Hiermee kunt u een realistisch meerkanaals effect weergeven, waardoor het lijkt alsof u vijf luidsprekers gebruikt in plaats van alleen de voorste luidspreker links en rechts. MATRIX: Hiermee kunt u 5. 1-kanaals surround-geluid weergeven en u `hullen in geluid'. 51 STEREO: Hiermee kunt u naar geluiden luisteren vanuit alleen de voorste luidsprekers links en rechts en de subwoofer. Dolby Pro Logic II-effect Deze functie werkt alleen in de modus Dolby Pro Logic MUSIC. 1 L LS C SW Druk op de knop PL II MODE om de muziekmodus (`MUSIC') te selecteren. 2 L C SW LS RS R Druk op de knop PL II EFFECT en druk vervolgens op de cursorknoppen , om deze modus te selecteren. U kunt kiezen uit 0 of 1. LINEAR PCM R RS DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT TA ST TUNED kHz MHz LINEAR PCM DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT TA ST TUNED kHz MHz CMX MPEG-2 AAC MPEG CMX MPEG-2 AAC MPEG 3 L LS C SW RS R Druk op de knop PL II EFFECT en druk vervolgens op de cursorknoppen , om deze modus te selecteren. LINEAR PCM 4 L C SW LS Druk op de knop PL II EFFECT en druk vervolgens op de cursorknoppen , om deze modus te selecteren. INSTELLING LINEAR PCM R RS U kunt kiezen uit de waarden 0 t/m 7. DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT TA ST U kunt kiezen uit de waarden 0 t/m 6. TUNED kHz MHz DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT TA ST TUNED kHz MHz CMX MPEG-2 AAC MPEG CMX MPEG-2 AAC MPEG Opmerking Tijdens het afspelen van een DVD die is gecodeerd via twee of meer kanalen, is automatisch de modus voor meerdere kanalen geselecteerd en werkt de knop niet. Dolby Pro Logic II PANORAMA: Met deze modus wordt het stereobeeld aan de voorzijde uitgebreid met het geluid van de surroundluidsprekers, waardoor een schitterend "omhullend" effect ontstaat met weergave via de zijwanden. CENTER WIDTH: Er wordt alleen geluid uitgevoerd via de middelste luidspreker. De voorste luidsprekers links en rechts produceren fantoomgeluid. DIMENSION: Hiermee wordt het geluidsveld (DSP) aangepast vanaf de voor- of achterkant. 52 Naar de radio luisteren U kunt luisteren naar de gekozen frequentieband (FM- en AM) door automatisch of handmatig af te stemmen op de gewenste zender. Afstandsbediening 1 Druk op de knop TUNER/BAND. 2 Stem af op de gewenste zender. Beurtelings wordt, telkens wanneer u op de knop TUNER(BAND) drukt, overgeschakeld van de optie "FM AM", en omgekeerd. drukt, Automatisch Wanneer u op afstemmen 1 wordt een vooraf ingestelde zender geselecteerd. [. . . ] Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak. 60 Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven Kleine krasjes op de schijf kunnen de geluids- en beeldkwaliteit negatief benvloeden of leiden tot onderbrekingen in de weergave. Wees erg voorzichtig dat u geen krassen op uw schijven maakt tijdens het gebruik. Schijven gebruiken Raak de afspeelkant van de schijf niet aan. Houd de schijf vast aan de randen zodat u geen vingerafdrukken op het oppervlak achterlaat. Plak geen papier of tape op de schijf. Schijven opslaan Bewaren uw schijven niet in direct zonlicht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HT-E350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HT-E350 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag