Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-D550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-D550. Wij hopen dat dit SAMSUNG HT-D550 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-D550 te teleladen.


SAMSUNG HT-D550 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25775 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG HT-D550 (8697 ko)
   SAMSUNG HT-D550 (2348 ko)
   SAMSUNG HT-D550 (8737 ko)
   SAMSUNG HT-D550 (10476 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HT-D550

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HT-D550 HT-D553 HT-D555 Systme Home cinma numrique Guide de l'utilisateur Imaginez les possibilits Merci d'avoir achet ce produit Samsung. Pour obtenir notre service complet, veuillez enregistrer votre produit sur www. samsung. com/register HT-D550-ZF-FR-0304. indd 1 2011-03-04 3:25:18 Consignes de scurit Avertissements de scurit POUR RDUIRE LES RISQUES D'LECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT (NI L'ARRIRE). VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFI POUR TOUTE RPARATION. ATTENTION RISQUE D'LECTROCUTION NE PAS OUVRIR Ce symbole indique la prsence d'une tension dangereuse dans l'appareil, prsentant un risque d'lectrocution ou de blessures. ATTENTION : AFIN D'VITER TOUT RISQUE D'LECTROCUTION, LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA FICHE DOIT TRE TOTALEMENT INSRE DANS LE TROU PLUS LARGE. Ce symbole indique les directives importantes qui accompagnent le produit. AVERTISSEMENT ~ Afin de rduire tout risque d'incendie ou d'lectrocution, n'exposez jamais cet appareil la pluie ou l'humidit. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LSER CLASE 1 ATTENTION ~ vitez toute projection d'eau sur l'appareil et ne posez jamais d'objet contenant un liquide dessus (ex : un vase). ~ La fiche permet de dbrancher l'appareil et doit toujours tre facilement accessible. [. . . ] ~ Uit : de uitvoerresolutie zal worden hersteld volgens de eerder ingestelde resolutie, ongeacht de resolutie van de schijf. Nederlands 2011-03-08 9:55:58 HT-D550-XN-NL-0307. indd 26 03 Installatie De balans tussen de voorluidsprekers en de surroundluidsprekers instellen. Het niveau van de middenluidspreker/ surroundluidspreker/subwoofer aanpassen Het volumeniveau kan worden aangepast in stappen van +6dB tot 6dB. Het volume wordt hoger naarmate u dichter bij +6dB komt en lager naarmate u dichter bij -6dB komt. Geluid Luidspreker-Instellingen Luidsprekerformaat U kunt de luidsprekergrootte van de midden- en surround en de testtoon in deze modus instellen. Instellingen Luidspreker-Instellingen Luidsprekerformaat Voorbal. Vertragingstijd Testtoon : Uit Vertragingstijd Als de luidsprekers niet op gelijke afstand van de luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u de vertragingstijd van de geluidssignalen van de middelste luidspreker en de surroundluidsprekers aanpassen. ' Terug Voor de voorluidsprekers is de modus ingesteld op Klein. Voor de midden- en achterluidsprekers kunt u de modus instellen op Klein of Geen. - Geen : selecteer deze optie wanneer er geen luidspreker is aangesloten. OPMERKING De luidsprekermodus kan variren, afhankelijk van de instellingen voor Dolby Pro Logic en Stereo. De vertragingstijd van de luidspreker instellen Wanneer 5. 1CH-surroundgeluid wordt afgespeeld, krijgt u het beste geluid wanneer de afstand tussen u en elke luidspreker hetzelfde is. Afhankelijk van de plaatsing van de luidsprekers komt het geluid op verschillende momenten op uw luisterpositie aan. U kunt dit verschil compenseren door een vertragingseffect toe te passen op de midden- en surroundluidsprekers. Instellingen Vertragingstijd Voor Midden Surround : 00mSEC : 10 mSEC Voorbal. U kunt de balans en het niveau van elke luidspreker instellen. Instellingen Voorbalans Surr. SW. niv Subwoofer Voorbal. dB L dB L R R dB dB dB dB dB Testtoon : Uit <Wijzig " Select. ' Terug OPMERKING Het menu Vertragingstijd zal alleen worden geoend wanneer de 5. 1-kanaalbron wordt afgespeeld. U kunt de midden- en surroundluidsprekers in deze modus niet instellen als Luidsprekerformaat is ingesteld op Geen. Druk op de knoppen om de gewenste luidspreker te selecteren en aan te passen. Druk op de knoppen om de instellingen aan te passen. Nederlands 27 Installatie Ideale plaatsing van middenluidspreker Testtoon Instellingen Luidspreker-Instellingen Luidsprekerformaat Voorbal. Vertragingstijd Testtoon : Aan Ideale plaatsing van de surroundluidsprekers Het is gewenst om alle luidsprekers binnen deze cirkel te plaatsen. Df: de afstand van de voorluidspreker Dc: de afstand van de middenluidspreker Ds: De afstand tot de surroundluidsprekers m Verpl. " Select. ' Terug De middenluidspreker instellen Als de afstand van Dc gelijk is aan of langer is dan de afstand van Df in de afbeelding, moet u de modus instellen op 0ms. Anders moet u de instelling volgens de tabel wijzigen. Afstand tussen Df 0, 00m 0, 34m 0, 68m 1, 06m 1, 40m 1, 76m en Dc VertraginGstijd 00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms Gebruik de testtoonfunctie om de luidsprekerverbindingen te controleren. ~ De testtoon zal worden verzonden in de volgorde Linksvoor Midden Rechtsvoor Surround rechts Surround links Subwoofer. U kunt de testtoon stoppen door op ENTER te drukken. ASC (Auto Sound Calibration) Door de ASC-functie (Auto Sound Calibration) eenmaal uit te voeren nadat u het product hebt genstalleerd of verplaatst, kunt u het product automatisch de afstand tussen de luidsprekers, de niveaus tussen de kanalen en de frequentiekarakteristieken laten bepalen om een optimaal 5. 1-kanaals geluidsveld te creren voor uw luisteromgeving. De surroundluidsprekers instellen Als de afstand van Dc gelijk is aan of langer is dan de afstand van Ds in de afbeelding, moet u de modus instellen op 0ms. Anders moet u de instelling volgens de tabel wijzigen. Afstand tussen Ds 0, 00m 1, 06m 2, 11m 3, 16m 3, 62m 5, 29m en Dc VertraginGstijd 00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms ASC IN/ AUX IN 1 1/ AUX IN ASC IN ASC-microfoon OPMERKING ` ` ` Bij PL II (Dolby Pro Logic II), kan de vertragingstijd afwijken voor elke modus. L: Linksvoor R: Rechtsvoor C: Midden SW: Subwoofer SL: Surround links SR: Surround rechts Nederlands 2011-03-08 9:55:59 HT-D550-XN-NL-0307. indd 28 03 OPMERKING ` ` ` ` ` De ASC-instellingen kunnen worden ingevoerd wanneer zich geen schijf in het product bevindt. [. . . ] (Beispiel: Es erfolgt keine Stromzufuhr oder die Tasten an der Gertevorderseite funktionieren nicht oder es ist ein komisches Gerusch zu hren. ) Das Gert funktioniert nicht einwandfrei. Das Kennwort, das zur Einstellung der Alterseinstufung erforderlich ist, wurde vergessen. berprfen/Beheben Halten Sie die STOPP (@) auf der Fernbedienung fr mindestens 5 Sekunden gedrckt, ohne dass eine Disk eingelegt ist (Wiederherstellungsfunktion). Bei Verwendung der RESET-Funktion (Wiederherstellungsfunktion) gehen alle gespeicherten Einstellungen verloren. Wenn die Meldung , , NO DISC" auf der Anzeige des Gerts erscheint, halten Sie die STOPP (@) auf der Fernbedienung lnger als 5 Sekunden gedrckt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HT-D550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HT-D550 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag