Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HMX-T10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HMX-T10. Wij hopen dat dit SAMSUNG HMX-T10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HMX-T10 te teleladen.


SAMSUNG HMX-T10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8417 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG HMX-T10 OPEN SOURCE GUIDE (122 ko)
   SAMSUNG HMX-T10 OPEN SOURCE GUIDE (464 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HMX-T10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing High Definition Digitale Camcorder www. samsung. com/register Gebruik voor het opnemen van films een geheugenkaart die een hogere schrijfsnelheid ondersteunt. - Geheugenkaart: Een SDHC-kaart van Class 6 of hoger HMX-T10WP HMX-T10BP HMX-T10OP HMX-T11WP HMX-T11BP HMX-T11OP voordat u deze camcorder gebruikt VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing: Wijst op het risico op overlijden of ernstig lichamelijk letsel. Wijst op een potentieel risico op lichamelijk letsel of materiële schade. LET OP WAARSCHUWING LET OP Volg deze standaard veiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, explosie, elektrische schok of lichamelijk letsel te beperken wanneer u uw camcorder gebruikt: Wijst op tips of referentiepagina’s die nuttig kunnen zijn bij het werken met de camcorder. CONTROLE VOORAF Instellingen die zijn vereist voordat een functie kan worden gebruikt. Deze waarschuwingssymbolen dienen om u en anderen te beschermen tegen letsel. Wij raden u aan dit gedeelte, nadat u het hebt gelezen, op een veilige plaats te bewaren om het later eventueel te raadplegen. VOORZORGSMAATREGELEN Waarschuwing! [. . . ] Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten ( ) of Terug ( ) aan. Items in submenu • Off (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld. Met de digitale zoom wordt het beeld meer digitaal bewerkt dan met de modi voor optische zoom. Waardoor de resolutie kan worden aangetast. STBY 00:00:00 [307Min] 9999 OFF SUPER De rechterkant van de balk geeft de digitale-zoomzone weer. De zoomzone verschijnt wanneer u het zoomniveau verplaatst. Self Timer (Zelfontsp. ) Wanneer de zelfontspanner is ingeschakeld, wordt de opname na een vertraging van 10 seconden gestart. Zodoende kunt u opnamen van uzelf maken. CONTROLE VOORAF Selecteer de opnamemodus door op de MODE-knop te drukken. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten ( ) of Terug ( ) aan. Items in submenu • Off (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld. • 10 Sec ( ): Er is een tijdvertraging van 10 seconden wanneer u op de knop Opname starten/stoppen of de knop PHOTO drukt. Self Timer OFF Off 10 Sec 1/1 Deze functie wordt uitgeschakeld na één keer te zijn gebruikt. U moet de functie opnieuw inschakelen telkens wanneer u deze wilt gebruiken. 6 geavanceerde opnamefuncties Quick View Met de functie Quick View kunt u de meest recent opgenomen video’s en foto’s bekijken zodra de opname is beëindigd. CONTROLE VOORAF Selecteer de opnamemodus door op de MODE-knop te drukken. Items in submenu • Off (Uit): Het Quick View ( )-pictogram verschijnt niet op het scherm nadat u de opname hebt beëindigd. • On (Aan): Het Quick View ( )-pictogram verschijnt op het scherm zodra u de opname hebt beëindigd. Raak het Quick View-pictogram aan om de nieuwste video’s of foto’s te bekijken. Nadat het afspelen met Quick View is beëindigd, wordt uw camcorder weer teruggeschakeld naar de standby-stand. Bestanden verwijderen na Quick View Als u de tab voor wissen ( ) aanraakt terwijl u Quick afspeelt, wordt het bestand gewist. 00:00:05/00:00:50 100_0013 Quick View 64 • De functie Quick View is niet beschikbaar in de volgende gevallen: - Als de modus is gewijzigd na het opnemen - Als de USB-kabel is aangesloten op de camcorder. Shot” (Continu-opname), wordt alleen het meest recente bestand afgespeeld. Guideline (Richtlijn) De richtlijn geeft een rechte lijn weer op het LCD-scherm, zodat u de beeldcompositie tijdens het opnemen van beelden eenvoudig kunt instellen. De camcorder biedt 3 soorten richtlijnen. CONTROLE VOORAF Selecteer de opnamemodus door op de MODE-knop te drukken. Raak Menu ( ) aan  “Guideline” (Richtlijn). Guideline 2. ) of Off STBY 00:00:00 [307Min] 9999 Items in submenu • Off (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld. : Als u het onderwerp op het kruispunt in het midden plaatst, • wordt het onderwerp in het midden van het frame opgenomen. : Zolang u onderwerpen binnen het kader van de Veiligheidszone • plaatst, weet u zeker dat ze worden opgenomen. Wanneer u de • onderwerpen op of dichtbij de kruispunten van het raster plaatst, ontstaat een evenwichtige compositie. OFF SUPER • De positie van het onderwerp op een kruising van de richtlijn voor een evenwichtige beeldcompositie. • De richtlijnen op het scherm verschijnen niet op de werkelijk opgenomen beelden. 65 geavanceerd afspelen Play Option (Afspeeloptie) U kunt de door u gewenste manier van afspelen instellen. CONTROLE VOORAF Selecteer de tab Afspelen ( pagina 40 ) op het LCD-scherm om de modus Video afspelen ( HD / SD ) te selecteren. 1. [. . . ] • Houd rekening met de volgende verschijnselen die kunnen optreden bij het gebruik van het LCD-scherm. - Tijdens het gebruik van de camcorder kan het oppervlak rondom het LCD-scherm warm worden. - Als u het apparaat gedurende langere tijd hebt ingeschakeld, wordt het oppervlak rondom het LCD-scherm warm. - Wanneer u de camcorder in een koude omgeving gebruikt, kan een nabeeld verschijnen op het LCD-scherm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HMX-T10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HMX-T10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag