Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HMX-S16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HMX-S16. Wij hopen dat dit SAMSUNG HMX-S16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HMX-S16 te teleladen.


SAMSUNG HMX-S16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18006 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG HMX-S16 (19301 ko)
   SAMSUNG HMX-S16 (18443 ko)
   SAMSUNG HMX-S16 (18928 ko)
   SAMSUNG HMX-S16 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (592 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HMX-S16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing High Definition Digitale Camcorder www. samsung. com/register HMX-S10BP/HMX-S15BP/HMX-S16BP voordat u deze camcorder gebruikt VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing: Wijst op het risico op overlijden of ernstig lichamelijk letsel. WAARSCHUWING Wijst op een potentieel risico op lichamelijk letsel of materiële schade. LET OP LET OP Volg deze standaard veiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, explosie, elektrische schok of lichamelijk letsel te beperken wanneer u uw camcorder gebruikt: Wijst op tips of referentiepagina's die nuttig kunnen zijn bij het werken met de camcorder. Instellingen die zijn vereist voordat een functie kan worden gebruikt. CONTROLE VOORAF Deze waarschuwingssymbolen dienen om u en anderen te beschermen tegen letsel. Wij raden u aan dit gedeelte, nadat u het hebt gelezen, op een veilige plaats te bewaren om het later eventueel te raadplegen. VOORZORGSMAATREGELEN Waarschuwing!· Deze camcorder moet altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact. [. . . ] Aangezien de minimumlengte van een film die door de camcorder kan worden opgeslagen één seconde is, bepaalt het interval hoe lang de Time Lapse-opname moet worden genomen. Wanneer u het interval bijvoorbeeld instelt op "30 Sec" (30 sec) moet de Time Lapse-opname minstens 30 minuten lang duren om een minimale videolengte van 2 seconden (50 beelden) op te nemen. · Zodra de volledige tijd van de Time Lapse-opname is verstreken, schakelt het toestel over naar de stand standby. · Druk op de knop Opname starten/stoppen wanneer u de Time Lapse-opname wilt stoppen. · Wanneer een video-opname 1, 8GB opslagruimte inneemt, wordt automatisch verder gegaan in een nieuw opnamebestand. · Wanneer de batterij tijdens een Time Lapse-opname leeg raakt, wordt de opname tot dat punt opgeslagen en wordt overgeschakeld naar de modus Standby. Enige tijd later wordt een waarschuwing weergegeven en wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. · Als de geheugenruimte van het opslagmedium tijdens de Time Lapse-opname onvoldoende is, schakelt het toestel over naar de modus Standby nadat de opname zover mogelijk is opgeslagen. · Het is raadzaam de netvoedingsadapter te gebruiken tijdens het maken van een Time Lapseopname. geavanceerde afspeelopties Play Option (Afspeeloptie) U kunt de door u gewenste manier van afspelen instellen. CONTROLE VOORAF Selecteer de tab Afspelen ( ) op het LCD-scherm om de modus Video afspelen ( / SD ) te selecteren. Raak de tab Menu ( ) en de tab "Play Option" (Afspeeloptie) aan en raak vervolgens de gewenste optie in het submenu aan. Items in submenu ): Hiermee worden videoclips vanaf de geselecteerde video tot de laatste afgespeeld en · Play All (Alles afsp. ) ( wordt vervolgens teruggekeerd naar het miniatuurweergavenscherm. · Play One (Eén afsp. ) ( ): Speelt alleen de geselecteerde video af en keert terug naar het miniatuurweergavenscherm. · Repeat All (Alles herhalen) ( ): Alle videoclips worden herhaald totdat u de tab Terug ( ) aanraakt. · Repeat One (Eén herhalen) ( ): De geselecteerde videoclip wordt herhaald totdat u de tab Terug ( ) aanraakt. Background Music (Achtergrondmuziek) U kunt video afspelen met achtergrondmuziek die is opgeslagen in het interne geheugen of op de geheugenkaart. Selecteer de achtergrondmuziek van uw voorkeur. CONTROLE VOORAF Selecteer de tab Afspelen ( pagina 49 ) op het LCD-scherm om de modus Video afspelen ( / SD ) te selecteren. 1. Raak de tab Menu ( ) en de tab "Background Music" (Achtergrondmuziek). U kunt de achtergrondmuziek instellen door het scherm omhoog/ omlaag te slepen of de gewenste items voor genre en instrument aan te raken. Items in submenu · Genre: u kunt een genre selecteren voor de achtergrondmuziek. (Random (Willekeurig), Ballad, Jazz, Dance & Disco (Dance en disco), Pop, Rock, R&B, Latin, Electronic (Elektronisch), Instrumental (Instrumentaal)) · Instrument: u kunt een instrument selecteren voor de achtergrondmuziek. (Random (Willekeurig), Piano, Synthesizer, Guitar (Gitaar), Violin (Viool), Bell & Harp (Harp en citer), Flute (Fluit), Trumpet (Trompet), Drum (Drums)) OK · Als de geheugenkaart geen geluidsbronnen bevat tijdens het instellen van de achtergrondmuziek, worden alleen de genres Random (Willekeurig), Ballad, Jazz en Dance & Disco (Dance en disco) ondersteund en wordt het instrument ingesteld op Random (Willekeurig). · Als u het genre wijzigt, wordt Instrument automatisch op "Random" (Willekeurig) gezet. · Welke genres en instrumenten worden ondersteunt, is afhankelijk van de muziek die op de geheugenkaart is opgeslagen. [. . . ] Er wordt condens gevormd op de externe of interne delen van de camcorder en op de opname-/weergavelens. Als dit gebeurt kunnen storingen en schade aan de camcorder ontstaan wanneer u het apparaat gebruikt terwijl zich condens in het apparaat bevindt. Wanneer het apparaat voor overgebracht naar een plaats met een hogere temperatuur, of wanneer het apparaat plotseling in een warme omgeving wordt gebruikt, kan condensvorming optreden. - Bij gebruik van de camera binnenshuis na buitenopnamen bij lage temperaturen (in de winter). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HMX-S16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HMX-S16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag