Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HMX-QF20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HMX-QF20. Wij hopen dat dit SAMSUNG HMX-QF20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HMX-QF20 te teleladen.


SAMSUNG HMX-QF20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12282 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG HMX-QF20 (11188 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HMX-QF20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www. samsung. com/register Gebruik voor het opnemen van films een geheugenkaart die een hogere schrijfsnelheid ondersteunt. - Aanbevolen geheugenkaart: 6 MB/s (klasse 6) of hoger. Voordat u deze camcorder gebruikt Controleer het volgende voordat u deze gebruiksaanwijzing leest. Veiligheidswaarschuwingen Pictogram Definitie Waarschuwing Voorzorgsmaatregelen Betekenis Waarschuwing!• Deze camcorder moet altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact. • De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke. [. . . ] • De tweede videoclip wordt in de laatste miniatuurweergave Selecteer de video-afspeelmodus. Raak het tabblad MENU ( My Clip maken Beveilig Slimme BGM Splitsen Bestandsinfo pagina 56 weergegeven. ) aan Splitsen. • Na het splitsen kunt u een ongewenst gedeelte wissen of combineren met andere video’s. pagina 69 Zorg ervoor dat u de geheugenkaart niet verwijdert en het apparaat niet uitschakelt wanneer u een video op de geheugenkaart bewerkt. • U kunt deze functie alleen gebruiken in de enkelvoudige weergave. • U kunt geen bestanden delen wanneer de beveiligingsindicator ( is ingeschakeld. pagina 67 • Het splitsingspunt in een video kan ongeveer 2 seconden van het toegewezen punt afwijken. • De functie voor splitsen is niet beschikbaar in de volgende gevallen: - Wanneer de totale opgenomen tijd van de video minder dan 6 seconden is. - Wanneer u probeert om gedeelten te splitsen zonder het begin en het eind van de gedeelten 3 seconden te laten. - Als het resterende gedeelte van de geheugenruimte minder is dan 15MB. • U kunt geen video’s opsplitsen die in de resolutie Web/HD werden opgenomen. • Wanneer u een video met My Clip-markeringen opsplitst, verdwijnen de My Clip-markeringen. • U kunt geen video opsplitsen die in de modus Kunst Time Lapse werd opgenomen. 4 Zoek het gewenste splitsingspunt met behulp van de afspeelknoppen. • Afspeelknoppen: / / / / / • Sleep de afspeelbalk op het LCD-scherm naar links of rechts om rechtstreeks naar het verdeelpunt te gaan. 00:00:20/00:01:03 100_0001 Splitsen Afspelen/bewerken 68 Foto’s en video’s bewerken Combineren U kunt twee verschillende videofragmenten samenvoegen. Zorg ervoor dat u van belangrijke opnamen een reservekopie opslaat, aangezien door middel van deze functie het oorspronkelijke bestand wordt aangepast. 4 5 Raak aan. • Er wordt een melding weergegeven waarin u wordt gevraagd om te bevestigen. Raak Ja aan. • De 2 video’s worden in de gewenste volgorde gecombineerd 1 2 Selecteer de video-afspeelmodus. pagina 56 en opgeslagen als één video. Zorg ervoor dat u de geheugenkaart niet verwijdert en het apparaat niet uitschakelt wanneer u een video op de geheugenkaart bewerkt. Hierdoor kunt u het opslagmedium of de gegevens beschadigen. Raak de tab Combineren ( ) op het miniatuurweergavenscherm aan. 3 Raak de videominiaturen aan die u wilt combineren. • De indicator ( ) en het nummer van de geselecteerde volgorde wordt op de geselecteerde video’s weergegeven. Door de miniatuurweergave van de video aan te raken kunt u het beeld selecteren ( ) of de selectie ongedaan maken. • Het vakje op de miniatuurweergave van de video verschijnt niet als de videobestanden verschillende resoluties hebben. 1 2 • U kunt bestanden niet wissen wanneer de beveiligingsindicator ( ) is ingeschakeld. Schakel eerst de beveiligingsfunctie uit pagina 67 • De oorspronkelijke video wordt niet bewaard. • De functie voor combineren is niet beschikbaar in de volgende gevallen: - Video’s met verschillende indelingen (video’s die zijn opgenomen met Videoresolutie: Full HD 1080/50i en Videoresolutie: HD 720/50p kunnen niet worden gecombineerd. - De bestandsgrootte van de gecombineerde video mag in totaal niet groter zijn dan 1, 8 GB. - Als het resterende gedeelte van de geheugenruimte minder is dan 15MB, kunnen de bestanden niet worden samengevoegd. - Video's waarvan de bestandsindeling niet wordt ondersteund op de camcorder. • U kunt geen video’s combineren die zijn opgenomen in de Web/HDresolutie. • Wanneer u een video met My Clip-markeringen combineert, verdwijnen de My Clip-markeringen. [. . . ] Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/ EB Direktyvos nuostatas. Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Verklaring in officiële talen Land Malti Magyar Polski Português Slovensko Slovensky Suomi Svenska Български Română Norsk Türkiye Íslenska Verklaring Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma’ dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta’ Direttiva 1999/5/KE. A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és egyéb vonatkozó elõírásainak. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HMX-QF20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HMX-QF20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag