Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HM 1700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HM 1700. Wij hopen dat dit SAMSUNG HM 1700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HM 1700 te teleladen.


SAMSUNG HM 1700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4587 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HM 1700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 117 Nederlands Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de headset gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere naslag. Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of in welke vorm of op welke wijze dan ook worden overgedragen, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, inclusief door middel van fotokopie of opslag in een gegevensopslagsysteem. handelsmerken • SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics. € Bluetooth® is overal ter wereld een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. [. . . ] 4 Voer, als daarom wordt gevraagd, de Bluetooth-PIN-code 0000 (vier nullen) in om de headset aan uw telefoon te koppelen en ermee te verbinden. Nederlands 129 • Uw headset ondersteunt de eenvoudige koppelfunctie waarmee u de headset aan een Bluetooth-apparaat kunt koppelen zonder dat er om een pincode wordt gevraagd. Deze functie is beschikbaar voor apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth versie 2. € Als uw telefoon A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunt, kunt u ook naar muziek luisteren via uw headset. U kunt de headset ook koppelen via de functie Actieve koppeling (zie pagina 133). Verbinding maken met twee Bluetooth-telefoons Als de functie Multi-point is geactiveerd, kunt u de headset met twee Bluetoothtelefoons tegelijk verbinden. 4 Activeer de Bluetooth-functie op de tweede Bluetooth-telefoon en zoek de headset (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon). 130 5 Selecteer de headset (HM1700) in de lijst met apparaten die door de tweede Bluetooth-telefoon zijn gevonden. 6 Voer, als daarom wordt gevraagd, de Bluetooth-PIN-code 0000 (vier nullen) in om de headset met de tweede Bluetooth-telefoon te verbinden. 7 Maak opnieuw verbinding met de headset vanaf de eerste Bluetooth-telefoon. Wanneer u de headset met twee Bluetooth-telefoons verbindt, is het mogelijk dat sommige telefoons niet als tweede Bluetooth-telefoon kunnen worden verbonden. De headset aansluiten op een muziekspeler U kunt de headset ook koppelen aan een muziekspeler (bijvoorbeeld een MP3‑speler) en daarmee een verbinding tot stand brengen. Het tot stand brengen van een verbinding met een MP3-speler gaat op dezelfde manier als bij telefoons. Wanneer beide apparaten (telefoon en MP3-speler) met de headset zijn verbonden, kunt u een oproep tot stand brengen of beantwoorden terwijl u naar muziek luistert via de muziekspeler. 131 Nederlands • Als uw headset al is verbonden met de Bluetooth-telefoon die A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunt, kunt u geen verbinding met een andere muziekspeler tot stand brengen. De verbinding tussen headset en telefoon verbreken Schakel de headset uit of gebruik het Bluetooth-menu op uw telefoon om het apparaat uit uw lijst met gekoppelde apparaten te verwijderen. De verbinding tussen headset en telefoon herstellen De verbinding met de gekoppelde telefoon herstellen • Druk op de oproepknop op de headset of gebruik het Bluetooth-menu op de telefoon. De verbinding met de gekoppelde muziekspeler herstellen • Houd de knop Volume omhoog op de headset ingedrukt of gebruik het Bluetooth-menu op de muziekspeler. 132 Telkens wanneer u de headset inschakelt, wordt geprobeerd de verbinding te herstellen. Als de functie Multi-point is geactiveerd, probeert de headset verbinding te maken met de twee telefoons waarmee het meest recent verbinding is gemaakt. Koppelen via de functie Actieve koppeling Met behulp van de functie Actieve koppeling kan uw headset automatisch een Bluetooth-apparaat zoeken en proberen hiermee verbinding te maken. Deze functie is beschikbaar voor mobiele telefoons, op voorwaarde dat de optie voor Bluetooth-zichtbaarheid van de telefoon is ingeschakeld. [. . . ] Ik kan niet alle functies gebruiken die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven. Nederlands Garantie en vervanging van onderdelen Samsung garandeert dat dit product gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum vrij is van materiaaldefecten en ontwerpen constructiefouten. * Indien er tijdens de garantietermijn toch gebreken ontstaan bij normaal gebruik en onderhoud, kunt u het product terugbrengen naar de winkel waar u het oorspronkelijk hebt aangeschaft of naar een erkend servicecenter. Samsung en de door haar geautoriseerde servicecentra zijn uitsluitend aansprakelijk voor de kosten van de reparatie en/of vervanging van het onderdeel waarop de garantie van toepassing is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HM 1700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HM 1700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag