Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HM 1200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HM 1200. Wij hopen dat dit SAMSUNG HM 1200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HM 1200 te teleladen.


SAMSUNG HM 1200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4027 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG HM-1200 (4226 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HM 1200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 103 Nederlands Nederlands Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de headset gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere naslag. Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of in welke vorm of op welke wijze dan ook worden overgedragen, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, inclusief door middel van fotokopie of opslag in een gegevensopslagsysteem. handelsmerken • SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics. € Bluetooth® is overal ter wereld een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. [. . . ] 5 Selecteer de headset (HM1200) in de lijst met apparaten die door de tweede Bluetooth-telefoon zijn gevonden. 6 Voer, als daarom wordt gevraagd, de Bluetooth-PIN-code 0000 (vier nullen) in om de headset met de tweede Bluetooth-telefoon te verbinden. 7 Maak opnieuw verbinding met de headset vanaf de eerste Bluetooth-telefoon. 113 Nederlands Wanneer u de headset met twee Bluetooth-telefoons verbindt, is het mogelijk dat sommige telefoons niet als tweede Bluetooth-telefoon kunnen worden verbonden. de functie Multi-point inschakelen Houd in de koppelingsmodus de knop Volume omhoog ingedrukt. de functie Multi-point uitschakelen Houd in de koppelingsmodus de knop Volume omlaag ingedrukt. De verbinding tussen headset en telefoon verbreken Schakel de headset uit of gebruik het Bluetooth-menu op uw telefoon om het apparaat uit uw lijst met gekoppelde apparaten te verwijderen. De verbinding tussen headset en telefoon herstellen Als de verbinding tussen de headset en de gekoppelde telefoon wordt verbroken: • Druk op de oproepknop op de headset of gebruik het Bluetooth-menu op de telefoon. Telkens wanneer u de headset inschakelt, wordt geprobeerd de verbinding te herstellen. 114 Als de functie Multi-point is geactiveerd, probeert de headset verbinding te maken met de twee telefoons waarmee het meest recent verbinding is gemaakt. Koppelen via de functie Actieve koppeling Met behulp van de functie Actieve koppeling kan uw headset automatisch een Bluetooth-apparaat zoeken en proberen hiermee verbinding te maken. Deze functie is beschikbaar voor mobiele telefoons, op voorwaarde dat de optie voor Bluetooth-zichtbaarheid van de telefoon is ingeschakeld. 1 Houd in de koppelingsmodus de oproepknop ingedrukt om de modus Actieve koppeling te activeren. Zie pagina 112 voor informatie over het activeren van de koppelingsmodus. 2 Het paarse lampje gaat branden, de headset zoekt een Bluetooth-telefoon binnen het bereik en probeert hiermee een koppeling tot stand te brengen. Nederlands 115 • Zorg dat de telefoon waarmee u verbinding wilt maken zich binnen het bereik van de headset bevindt. Plaats de headset en de telefoon vlakbij elkaar om te voorkomen dat de verkeerde apparaten worden gekoppeld. € De headset probeert twintig seconden lang actief een koppeling tot stand te brengen. € De Bluetooth-telefoon waarmee u verbinding wilt maken, mag niet aan andere apparaten zijn gekoppeld. Als de telefoon aan een ander apparaat is gekoppeld, verbreekt u de verbinding en start u de functie Actieve koppeling opnieuw. oproepfuncties gebruiken Welke oproepfuncties beschikbaar zijn , is afhankelijk van de telefoon. Oproep tot stand brengen Het meest recente nummer opnieuw kiezen Het meest recente nummer op de primaire telefoon opnieuw kiezen: • Druk op de oproepknop. [. . . ] Ik kan niet alle functies gebruiken die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven. 122 Garantie en vervanging van onderdelen Samsung garandeert dat dit product gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum vrij is van materiaaldefecten en ontwerpen constructiefouten. * Indien er tijdens de garantietermijn toch gebreken ontstaan bij normaal gebruik en onderhoud, kunt u het product terugbrengen naar de winkel waar u het oorspronkelijk hebt aangeschaft of naar een erkend servicecenter. Samsung en de door haar geautoriseerde servicecentra zijn uitsluitend aansprakelijk voor de kosten van de reparatie en/of vervanging van het onderdeel waarop de garantie van toepassing is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HM 1200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HM 1200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag