Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S8600 QUICK INSTRUCTIEGIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S8600. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-S8600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S8600 te teleladen.


SAMSUNG GT-S8600 QUICK INSTRUCTIEGIDS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1058 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-S8600 (5905 ko)
   SAMSUNG GT-S8600 QUICK GUIDE (1084 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-S8600QUICK INSTRUCTIEGIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Snelstartgids GT-S8600 De elektronische versie van de gebruiksaanwijzing weergeven Uitgebreide informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing op www. samsung. com. Als u niet beschikt over Adobe Reader, kunt u het gratis programma downloaden op www. adobe. com. Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. · De inhoud van deze snelstartgids kan van product tot · · · · product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De bijgeleverde onderdelen bij uw toestel en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider. [. . . ] Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden. · Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder. · Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer. · Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer. 20 Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken Houd het apparaat droog · Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het apparaat of elektronische circuits beschadigen. Als het toestel al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het toestel niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het toestel vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter. · Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen. Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen Door stof kan het apparaat beschadigd raken. Leg het apparaat niet op hellende vlakken Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken. Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C · Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen. · Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). · Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden · Het apparaat kan daardoor vervormd of beschadigd worden. · Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan. Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden · Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden. · Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden. [. . . ] Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. 26 Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-S8600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-S8600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag