Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S6810P SAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S6810P. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-S6810P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S6810P te teleladen.


SAMSUNG GT-S6810P SAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8538 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-S6810P (12690 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-S6810PSAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat de airbags snel worden opgeblazen. Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon interfereert met de werking van een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk uit en neemt u voor nader advies contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur. Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houd de telefoon dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze. Veiligheidsinformatie Verkeersveiligheid voor alles Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk. Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgevingen op Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken. · Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C/32 °F of boven 45 °C/113 °F). [. . . ] Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd. · Laat het apparaat niet nat worden. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen. · Gebruikofbewaarhetapparaatnietinstoffige, vervuilde omgevingen om schade aan bewegende delen te vermijden. · Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige behandeling ernstig kan worden beschadigd. · Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer kan worden gebruikt. · Gebruikdecameraflitserofhetcameralichtvandetelefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren. · De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden. Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten Interne antenne Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel · Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon. · Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten. · Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart. 1 2 6 4-weg navigatietoets In standby-stand: toegang tot zelfgedefinieerdemenu's;in menustand: bladeren door menuopties 2 Toets Aan-uit/Menu sluiten Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); oproep beëindigen; in menustand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand 7 Klepje van het batterijcompartiment SIMkaart 2. Symboolstand Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren. · Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen. · Druk op <Wissen> om tekens één voor één te verwijderen. · Druk op [1] om leestekens in te geven. [ < Een oproep aannemen 1. ] om de oproep te beëindigen. Het volume aanpassen Het volume van de beltoon aanpassen 1. Het volume aanpassen tijdens een gesprek Druk tijdens een oproep op de toets Volume omhoog of omlaag om het volume van het luistergedeelte aan te passen. Een recent gekozen nummer bellen 1. Druk op de bevestigingstoets om details van de oproep weer te geven of op [ ] om het nummer te kiezen. De telefoon in- en uitschakelen 1. ] ingedrukt om de telefoon aan te ] ingedrukt om de telefoon uit te De menu's gebruiken Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen: 1. In standby-stand, druk op de bevestigingstoets om de menustand te starten. Druk op <Kies>, of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen. Tekst ingeven De tekstinvoerstand wijzigen · Houd [ ] ingedrukt om naar een invoerstand te gaan. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor uw taal. [. . . ] De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht. Druk op [ ] om de SOS-stand te beëindigen. Alarm instellen en gebruiken Een nieuw alarm instellen 1. Een alarm afzetten Als het alarm afgaat: · Druk op een willekeurige toets om een alarm zonder sluimertijd te stoppen. · Druk op <OK> om een alarm met sluimerstand volledig uit te zetten, of druk op <Sluimeren> of een willekeurige toets om het alarm gedurende de sluimertijd uit te zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-S6810P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-S6810P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag