Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S6310N SAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S6310N. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-S6310N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S6310N te teleladen.


SAMSUNG GT-S6310N SAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8437 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-S6310N (5915 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-S6310NSAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Bluetooth QD ID: B015530 www. samsungmobile. com Printed in Korea Code No. : GH68-24975A Dutch. 1. 0 Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele telefoons en apparatuur Zorg ervoor dat mobiele telefoons en accessoires veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat de airbags snel worden opgeblazen. Gebruik de telefoon niet als het scherm is gebarsten of gebroken Gebroken glas of acryl kan ernstige verwondingen aan uw handen en gezicht veroorzaken. [. . . ] De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon. · Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon. · Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten. · Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart. · Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek. Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2, 0 watt per kilogram lichaamsgewicht. Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0, 384 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RFenergie nog verder beperkt. De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [ ] om een spatie in te voegen. Als het gewenste woord niet verschijnt, drukt u op [0] om een ander woord te selecteren. ABC-stand Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt. Cijferstand Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te voeren. Symboolstand Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te voeren. · Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen. · Druk op <Wissen> om tekens één voor één te verwijderen. · Druk op [1] om leestekens in te geven. Nieuwe contactpersoon toevoegen 1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>. Druk op <Opslaan> of druk op <Opties> Opslaan om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen. SMS- of MMS-berichten bekijken 1. Selecteer een SMS- of MMS-bericht. Nepoproepen tot stand brengen U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten. Om een nepoproep tot stand te kunnen brengen, moet u eerst een sneltoets hiervoor instellen. Selecteer in de menustand Instellingen Telefoon Sneltoetsen en stel een sneltoets in voor een Nepoproep. 3. [. . . ] > om nog een video op te nemen (stap 3). Naar muziek luisteren 1. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken: Toets Bevestigen Volume Functie Het afspelen onderbreken of hervatten Het volume aanpassen · Links: vorig nummer; terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden) · Rechts: volgend nummer; vooruitspoelen in een bestand (ingedrukt houden) · Omhoog: de afspeellijst openen · Omlaag: afspelen stoppen Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn) Wij, Samsung Electronics verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product GSM mobiele telefoon: GT-S6310N waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten. Veiligheid EMC SAR RADIO EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1. 6. 1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1. 3. 1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1. 2. 1 (08-2002) EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9. 0. 2 (03-2003) EN 300 328 V1. 7. 1 (10-2006) Navigatie 3. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-S6310N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-S6310N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag