Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S6010 SAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S6010. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-S6010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S6010 te teleladen.


SAMSUNG GT-S6010 SAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8437 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-S6010 (5111 ko)
   SAMSUNG GT-S6010 QUICK GUIDE (1179 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-S6010SAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Over deze gebruiksaanwijzing [ < > iii Informatie over veiligheid en gebruik 2 Inhoud Veiligheidswaarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Belangrijke gebruiksinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Uw mobiele telefoon 12 Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Onderdelen van de telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 De telefoon installeren en gereedmaken 18 De SIM-kaart en de batterij plaatsen . . . . . . . . . . . . 18 De batterij opladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) . . . . . . . 21 De foto op het batterijklepje verwisselen . . . . . . . 21 Basisfuncties gebruiken 22 De telefoon in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Menu's openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 iv De instellingen van de telefoon wijzigen . . . . . . . . 24 De basisbelfuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Berichten verzenden en bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Contactpersonen toevoegen en zoeken . . . . . . . 29 De camerafuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Naar muziek luisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Surfen op internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Geavanceerde functies gebruiken 35 Geavanceerde belfuncties gebruiken . . . . . . . . . . . 35 Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Geavanceerde berichtfuncties gebruiken . . . . . 40 Geavanceerde muziekfuncties gebruiken . . . . . 42 De functie Mobiel opsporen activeren . . . . . . . . . . 47 Gesimuleerde oproepen maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Spraakmemo's opnemen en afspelen . . . . . . . . . . 48 Java-games en -toepassingen gebruiken . . . . . 49 Wereldklokken instellen en bekijken . . . . . . . . . . . . . 50 Alarmen instellen en gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 De calculator gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Munt- en maateenheden omrekenen . . . . . . . . . . . 52 De afteltimer instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 De stopwatch gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Een notitie maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Uw agenda beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Inhoud Problemen oplossen Index a d Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken 44 De draadloze Bluetooth-functie gebruiken . . . . 44 Een SOS-bericht activeren en verzenden . . . . . 46 v Informatie over veiligheid en gebruik Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren. Veiligheidswaarschuwingen Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt. Bescherm uw gehoor Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen. 2 Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. [. . . ] Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een nummer in te geven. Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren. Contactpersonen toevoegen en zoeken Leer werken met de functies voor de Telefoonlijst. T9 Een nieuwe contactpersoon toevoegen 1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>. Selecteer Contactpersoon opslaan een geheugenlocatie (telefoon of SIM-kaart) Nieuw. Druk op <Opsl. > om een contactpersoon aan het geheugen toe te voegen. Basisfuncties gebruiken Cijfer Symbool SMS- of MMS-berichten bekijken 1. Druk in de standby-stand op <Menu> Berichten Mijn berichten Postvak IN. Selecteer een SMS- of MMS-bericht. 29 Een contactpersoon zoeken 1. Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u: · de contactpersoon bellen door op [ ] te drukken · de gegevens voor de contactpersoon wijzigen door op [OK] te drukken Basisfuncties gebruiken De camerafuncties gebruiken Leer foto's en video's opnemen en bekijken. Foto's maken 1. ] of < > om nog een foto te maken 30 Foto's bekijken Druk in de standby-stand op <Menu> Mijn bestanden Afbeeldingen Mijn foto's een fotobestand. 6. > om nog een video op te Basisfuncties gebruiken Video's opnemen 1. ] ingedrukt om de Video's bekijken Druk in de standby-stand op <Menu> Mijn bestanden Video's Mijn videoclips een videobestand. 2. Herhaal de stappen 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig). Druk op [ ] om het multiparty-gesprek te beëindigen. Een contactpersoon in de telefoonlijst bellen U kunt nummers rechtstreeks vanuit de Telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. 37 Een SOS-oproep doen In geval van nood kunt u een SOS-oproep doen om om hulp te vragen. Druk in de standby-stand op <Menu> Instellingen SOS-instellingen SOS-oproep. Wanneer u de contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op <Kies> om terug te keren naar de lijst met ontvangers. Om een SOS-oproep te doen, houdt u in de standby-stand [SOS] ingedrukt. Ook kunt u in de standby-stand op [SOS] drukken en een contactpersoon selecteren. Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en contactgroepen maken. Een visitekaartje maken 1. U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een bericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen. U kunt deze contactpersoon nu vanuit de standby-stand bellen door het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt te houden. Een contactgroep maken Door contactgroepen te maken kunt u aan iedere groep een beltoon en een foto-id toewijzen of berichten naar een hele groep sturen. Om een afbeelding voor de beller in te stellen, bladert u omlaag en drukt u op [OK] een afbeeldingscategorie een afbeelding. Selecteer een contactpersoon een nummer (indien nodig) om aan het cijfer toe te wijzen. Om een groepsbeltoon in te stellen, bladert u omlaag en drukt u op [OK] een beltooncategorie een beltoon. [. . . ] Druk op <Opties> Weergave Dag of Week. Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken Een notitie maken 1. 53 Problemen oplossen Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker. Als u de telefoon aan zet, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven: Melding Plaats SIM-kaart Probeer het volgende om het probleem op te lossen: Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst. Als de functie voor het vergrendelen van de telefoon is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-S6010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-S6010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag