Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5750E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5750E. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-S5750E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5750E te teleladen.


SAMSUNG GT-S5750E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2941 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-S5750E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing GT-S5750E Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van Samsung. Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van het toestel. · Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze Lees dit eerst · Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt. · De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel. gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. [. . . ] - Markeren als standaard: een standaardnummer selecteren - Opslaan in Mijn bestanden: de contact opslaan in Mijn - Visitekaartje verzenden via: de contactgegevens delen bestanden. - Kopiëren naar SIM/Kopiëren naar telefoon: visitekaartjes van het geheugen van uw toestel kopiëren naar een SIM- of USIM-kaart of van een SIM-kaart of USIM-kaart naar het geheugen van uw toestel. voor de contact. · U kunt een favoriet nummer ook instellen door te selecteren in de contactweergave. · De favoriete nummers worden toegewezen aan de buddylijst op de widgetwerkbalk. > 1 2 3 Een visitekaartje maken Selecteer in de menustand Contacten profiel. U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetoothfunctie over te brengen. Mijn > 1 2 Een favoriet nummer instellen Selecteer in de menustand Contacten Favorieten Toev. Het contact wordt in de lijst met favoriete nummers opgeslagen. > Contactgegevens ophalen uit uw socialenetwerkaccounts U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw apparaatcontacten toe te voegen. Persoonlijke gegevens 69 1 2 Selecteer in de menustand Contacten Vrienden ophalen. De lijst met accounts die u hebt toegevoegd wordt weergegeven. 2 3 4 5 Selecteer een kopieeroptie (van het toestel naar de SIM- of USIM-kaart of van de SIM- of USIM-kaart naar het toestel). Selecteer Kopiëren wanneer u klaar bent met het selecteren van contacten. Als u de contacten naar de SIM- of USIM-kaart wilt kopiëren, selecteert u Ja. Selecteer een account. > Een contactgroep maken Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep. 1 2 3 4 Agenda Hier vindt u informatie over hoe u dagelijkse of maandelijkse agenda-items kunt maken en alarmen kunt instellen om u aan belangrijke agenda-items te herinneren. Selecteer in de menustand Contacten Groepen Nieuw. Geef een naam op en selecteer een beltoon voor de groep (indien nodig). Selecteer Opslaan. > > 1 Contacten kopiëren Selecteer in de menustand Contacten Contacten kopiëren. 1 2 3 4 Een agenda-item toevoegen Selecteer in de menustand Agenda. Selecteer Opslaan. 70 Persoonlijke gegevens > Agenda-items bekijken Selecteer in de menustand Agenda. In de maandweergave worden dagen met geplande items met een driehoekje aangegeven. Als u naar een bepaalde dag wilt gaan door handmatig een datum op te geven, selecteert Ga naar, geeft u de datum op en selecteert u Ga naar. Selecteer een agenda-item om de details te bekijken. · U kunt het item naar anderen sturen door De weergave van de agenda wijzigen: 1 2 3 1 2 Agenda-items op een bepaalde datum bekijken: Verzenden via een optie te selecteren. · U kunt het item via Bluetooth afdrukken door Afdrukken via Bluetooth te selecteren. · Na configuratie van de synchronisatie-instellingen kunt u uw agenda met een Exchange-server synchroniseren. 48 > Een alarm voor een item stoppen Als u voor een agenda-item een alarm instelt, gaat het alarm af op de opgegeven tijd. Blijf Stop aanraken om het alarm te stoppen. Taken U kunt een virtuele takenlijst maken en alarmen instellen om u te herinneren aan belangrijke taken of de prioriteit instellen. 3 Persoonlijke gegevens 71 > 1 2 3 4 Een taak maken Selecteer in de menustand Taken. Selecteer Opslaan. · U kunt de taak naar anderen sturen door > 1 2 3 Taken weergeven Selecteer in de menustand Taken. Selecteer waarop u de taken wilt sorteren. Sorteren op en selecteer een categorie Verzenden via een optie te selecteren. [. . . ] Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-S5750E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-S5750E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag