Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5611V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5611V. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-S5611V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5611V te teleladen.


SAMSUNG GT-S5611V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2308 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-S5611V (2239 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-S5611V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indeling Voor Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren: De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart. Volumeknop In de standby-stand: het volume van de telefoon aanpassen; Een SOS-bericht verzenden 1 Functietoetsen De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven Navigatietoets in het menuscherm: door menuopties bladeren Aan/Uit-toets Het apparaat in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in het menuscherm: invoer annuleren en terugkeren naar het startscherm Cameratoets In het startscherm: de camera inschakelen. In de camerastand: een foto nemen of een video maken Toets Stille stand In het startscherm: de stille stand in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden) Interne antenne Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt 7 Pictogram Beschrijving Geen SIM-kaart Geen signaal Signaalsterkte Netwerk zoeken GPRSnetwerkverbinding EDGEnetwerkverbinding UMTSnetwerkverbinding Batterijlading Gesprek gaande Doorschakelen van oproepen ingeschakeld Nieuw SMSbericht Nieuw MMSbericht Nieuw voicemailbericht Nieuw serverbericht Pictogram Beschrijving Functie voor SOS-berichten ingeschakeld Normaal profiel ingeschakeld Stil profiel ingeschakeld Aangesloten op computer Bluetooth-functie ingeschakeld Alarm ingeschakeld Muziek wordt afgespeeld Afspelen van muziek is onderbroken FM-radio aan Roaming (buiten normaal servicegebied) Geheugenkaart geplaatst Vliegtuigstand Gebruiksaanwijzing GT-S5611V 1 2 7 8 9 10 Bevestigingstoets In het startscherm: toegang tot het menuscherm; In het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen Afhankelijk van de regio kan de toets een andere functie hebben Kiestoets Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven Voicemailtoets In het startscherm: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden) Toets voor toetsblokkering In het startscherm: de toetsvergrendeling in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden) Alfanumerieke toetsen 2 8 Batterijklepje SIM-kaart 9 Buig of draai de achterklep niet te sterk. 2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje. 3 • Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider. [. . . ] • Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat. • In een vliegtuig kan het gebruik van elektronische apparaten de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig verstoren. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het opstijgen en landen. Nadat het vliegtuig is opgestegen, kunt u het apparaat in de vliegtuigmodus gebruiken als dit wordt toegestaan door het cabinepersoneel van het vliegtuig. • Er kan wellicht een storing optreden in de elektronische apparatuur in uw auto vanwege de radiostoring van het apparaat. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie. Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden Let op Het niet opvolgen van de veiligheidsmeldingen en -voorschriften kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat • De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radiofrequentie). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten. • Het gebruik van een LTE-gegevensverbinding kan leiden tot storing met andere apparaten, zoals audioapparatuur en telefoons. Stel het apparaat niet bloot aan zware rook of gassen Als u dit wel doet, kan de behuizing van het apparaat worden beschadigd of kan er een storing in het apparaat optreden. Als u een hoorapparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant voor informatie over radiostoring De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw apparaat, stoort wellicht met sommige hoorapparaten. Voordat u uw apparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant om te bepalen of uw hoorapparaat wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat. • De batterij kan lekken. • Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken. Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die radiofrequenties uitzenden, zoals geluidssystemen of zendmasten Radiofrequenties kunnen een storing in het apparaat veroorzaken. Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw apparaat en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok. • Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van de batterij te verwijderen. • Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar. • Gebruik uw apparaat niet bij benzinepompen, in de buurt van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden. • Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat. Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar • Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht kunnen afleiden van de weg. Zorg voor correct onderhoud en gebruik van uw apparaat • Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen. Houd het apparaat droog • Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden. • Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden. Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt • Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. • Blootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. • Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen. • In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. [. . . ] Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. • Wanneer u een kaart plaatst of een kabel aansluit op het apparaat, moet u de kaart correct plaatsen en de kabel aan de juiste kant van het apparaat aansluiten. • Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-S5611V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-S5611V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag