Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5611

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5611. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-S5611 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5611 te teleladen.


SAMSUNG GT-S5611 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2320 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-S5611 (2276 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-S5611

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indeling  1  6 7 Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren: De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart. Volumeknop In de standby-stand: het volume van de telefoon aanpassen; een SOS-bericht verzenden Alfanumerieke toetsen Functietoetsen De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven Pictogram Beschrijving Geen SIM-kaart Geen signaal Signaalsterkte Netwerk zoeken GPRSnetwerkverbinding EDGEnetwerkverbinding UMTSnetwerkverbinding Batterijlading Gesprek gaande Doorschakelen van oproepen ingeschakeld Nieuw SMSbericht Nieuw MMSbericht Nieuw voicemailbericht Nieuw serverbericht Pictogram Beschrijving Functie voor SOS-berichten ingeschakeld Normaal profiel ingeschakeld Stil profiel ingeschakeld Aangesloten op computer Bluetooth-functie ingeschakeld Alarm ingeschakeld Muziek wordt afgespeeld Afspelen van muziek is onderbroken FM-radio aan Roaming (buiten normaal servicegebied) Geheugenkaart geplaatst Vliegtuigstand 10:00 Gebruiksaanwijzing GT-S5611 1 2 7 8 9 10  2 Bevestigingstoets In het startscherm: toegang tot het menuscherm; In het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen Afhankelijk van de regio kan de toets een andere functie hebben Batterijklepje SIM-kaart  8 Navigatietoets In het menuscherm: door menuopties bladeren Buig of draai de achterklep niet te sterk. 2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.  9 3 • Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider. • Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. • Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source software. [. . . ] Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten. • Het gebruik van een LTE-gegevensverbinding kan leiden tot storing met andere apparaten, zoals audioapparatuur en telefoons. Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden • Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker. • Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u het apparaat alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt. • Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat. Handelsmerken • SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics. • Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. • Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars. Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het apparaat gebruikt. Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en volg deze tips: • Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat. Zorg ervoor dat u uw draadloze apparaat kunt gebruiken zonder dat u uw blik afwendt van de weg. Als u een inkomende oproep ontvangt op een moment dat het niet uitkomt, kunt u de voicemail de oproep laten beantwoorden. • Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. • Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht kunnen afleiden van de weg. Bewaar uw apparaat niet op zeer warme of koude locaties. U kunt het apparaat het beste gebruiken bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C • Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Als u dit wel doet, kan er een storing in het scherm optreden, kan het apparaat worden beschadigd of kan de batterij ontploffen. • Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). • Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0 °C en 45 °C. [. . . ] De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn: Maximale SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd SAR-waarde indien gedragen op 0, 786 W/kg het hoofd SAR-waarde indien gedragen op 0, 393 W/kg het lichaam Tijdens gebruik liggen de daadwerkelijke SAR-waarden voor dit apparaat meestal ver beneden de hierboven vermelde waarden. Uit oogpunt van systeemefficiëntie en minimale storing op het netwerk wordt het energieverbruik van het mobiele apparaat automatisch verlaagd, zodat er nooit meer energie wordt gebruikt dan nodig is. Hoe minder energie het apparaat uitvoert, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde. Het testen van de SAR-waarde terwijl het toestel wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd op het toestel met een scheidingsafstand van 1, 5 cm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-S5611

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-S5611 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag