Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5360. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-S5360 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5360 te teleladen.


SAMSUNG GT-S5360 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5949 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-S5360 QUICK INSTRUCTIEGIDS (1204 ko)
   SAMSUNG GT-S5360 (5392 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-S5360

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-S5360 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van het toestel. Lees dit eerst Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt. De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel. [. . . ] Selecteer de naam van een contact. Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u de volgende opties gebruiken: Als u het contact wilt bellen, selecteert u een telefoonnummer. Als u een e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u een e-mailadres. Als u het contact wilt instellen als favoriet, selecteert u in de rechterbovenhoek van het scherm. > Een snelkiesnummer instellen 1 2 3 4 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer . U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer te blijven aanraken op het belscherm. > Uw visitekaartje maken 1 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer . Druk op [ ] Mijn profiel. Persoonlijke gegevens 70 3 4 Geef uw persoonlijke gegevens in. U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetoothfunctie over te brengen. > Een contactgroep maken 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Groepen. Selecteer Opslaan. > Contacten kopiëren Contacten van de SIM- of USIM-kaart kopiëren naar het toestel: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer . Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer Exporteren Ja. Contacten van het toestel kopiëren naar de SIM- of USIM-kaart: Persoonlijke gegevens 71 > Contacten importeren of exporteren 1 2 3 4 5 1 2 3 Contactbestanden (in VCF-indeling) van een geheugenkaart importeren naar het toestel: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer . Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen. Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer OK. Selecteer Ja om te bevestigen. Contacten van het toestel exporteren naar een geheugenkaart: > Het communicatielogboek bekijken 1 2 U kunt het communicatielogboek met oproepen, berichten, e-mail of SNS-conversaties bekijken. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Geschiedenis. Selecteer een item dat u wilt bekijken. Persoonlijke gegevens 72 > Activiteiten van sociale netwerken bekijken 1 2 U kunt de recente activiteiten van contacten in services voor sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter, bekijken. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Activiteiten. Selecteer een item dat u wilt bekijken. Agenda Hier vindt u informatie over hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agenda-items kunt maken en alarmen kunt instellen om u aan belangrijke agenda-items te herinneren. > Een agenda-item maken 1 2 3 4 1 2 1 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda. Selecteer Gereed. > Agenda-items bekijken De weergave van de agenda wijzigen: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda. Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handmatig een datum in te geven, drukt u op [ ] Meer Ga naar, geeft u de datum in door + of - te selecteren en selecteert u Instellen. Persoonlijke gegevens Agenda-items op een bepaalde datum bekijken: 73 3 Als u de huidige datum wilt selecteren, drukt u op [ Vandaag. ] Selecteer een agenda-item om de details te bekijken. > Een alarm voor een agenda-item stoppen Als u een alarm instelt voor een agenda-item, wordt het alarmpictogram weergegeven op de opgegeven tijd. 1 2 3 Open het meldingenpaneel boven aan het scherm. Selecteer een herinnering om de details van het agenda-item te bekijken. Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u Alles sluimeren of Alles uitzetten. Notities Hier vindt u informatie over hoe u belangrijke informatie vastlegt en opslaat, zodat u deze op een latere datum kunt bekijken. > Een notitie maken 1 2 3 4 5 6 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Notities. Selecteer Opslaan. > Notities weergeven Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Notities. Persoonlijke gegevens 74 2 Selecteer een notitie om de details te bekijken. [. . . ] Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Veiligheidsvoorschriften 129 Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van applicatie op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-S5360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-S5360 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag