Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5260P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5260P. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-S5260P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5260P te teleladen.


SAMSUNG GT-S5260P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1248 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-S5260P (1049 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-S5260P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing GT-S5260P Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg “Kennismaken met uw mobiele telefoon”, “Uw mobiele telefoon in elkaar zetten en gereedmaken” en “Basisfuncties gebruiken” om snel aan de slag te gaan. Lees dit eerst • Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u de telefoon veilig en correct gebruikt. • De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de telefoon. • Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. [. . . ] 2. Selecteer → Visitekaartje verzenden via of Verzenden via → Bluetooth.    egevens ontvangen via de draadloze BluetoothG functie   1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetoothfunctie in en selecteer Gereed (indien nodig). 2. Selecteer Ja om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig). 46 De WLAN-functie gebruiken Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkfuncties van uw telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN-netwerk (WLAN) dat compatibel is met de IEEE 802. 11 b/g/nnorm. Uw telefoon gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.   De WLAN-functie inschakelen   1. Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit → Wi-Fi. 2. Selecteer de stip rechtsboven in het scherm om de WLAN-functie in te schakelen.   Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken   1. Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit → Wi-Fi. 3. Geef een wachtwoord voor het netwerk op en selecteer Gereed (indien nodig). 47 Een SOS-bericht activeren en verzenden In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.   Het SOS-bericht activeren   1. Selecteer in de menustand Berichten → → Instellingen → SOS-berichten → Verzendopties. 2. Selecteer SOS wordt verzonden om de functie voor SOS-berichten te activeren. U kunt ook telefoonnummers met een landcode (met +) opgeven in de lijst met ontvangers. 8. Selecteer Herhalen, stel in hoe vaak u het SOSbericht wilt herhalen en selecteer Instellen. 9. Selecteer Instellen → Ja. 48   Een SOS-bericht verzenden   1. Terwijl het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, drukt u de volumetoets vier keer omlaag om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. 2. Houd [ ] ingedrukt om de SOS-stand af te sluiten. De functie Mobiel opsporen inschakelen Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.   De functie Mobiel opsporen inschakelen   1. Selecteer in de menustand Instellingen → Beveiliging → Mobiel opsporen. 2. Geef uw wachtwoord op en selecteer Gereed. De eerste keer dat u Mobiel opsporen start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen. 3. Selecteer OK om door te gaan. 5. Geef een telefoonnummer inclusief landcode op (met +). 49 6. Selecteer OK wanneer u de ontvangers hebt ingesteld. 7. Selecteer het veld met de afzender en geef de naam van de afzender op. 8. Selecteer Opslaan. Nepoproepen tot stand brengen U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.   De functie voor nepoproepen inschakelen   Selecteer in de menustand Instellingen → Applicaties → Oproep → Nepoproep → Sneltoets nepoproep → Opslaan.   De nepoproep starten   Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt. Spraakmemo’s opnemen en afspelen   Een spraakmemo opnemen   1. Selecteer in de menustand Spraakrec. 4. Selecteer wanneer u klaar bent met spreken. 50   Een spraakmemo afspelen   1. Selecteer in de menustand Spraakrec. 3. Selecteer een bestand. Java-games en -applicaties gebruiken 1. Selecteer in de menustand Games. [. . . ] lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-S5260P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-S5260P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag