Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5220. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-S5220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S5220 te teleladen.


SAMSUNG GT-S5220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (639 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-S5220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www. samsung. com voor de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing. 2 • Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de telefoon, de software en uw serviceprovider. • Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden. [. . . ]   Een afspeellijst maken   1. Selecteer in de menustand Muziek. 3. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst op en selecteer Gereed. 6. Selecteer de gewenste bestanden en selecteer Toev. 44 Hulpprogramma’s en applicaties gebruiken Hier vindt u informatie over hoe u kunt werken met de hulpprogramma’s en aanvullende applicaties op de telefoon. De draadloze Bluetooth-functie gebruiken   De draadloze Bluetooth-functie inschakelen   1. Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit → Bluetooth. 2. Selecteer de stip rechtsboven in het scherm om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen. 3. Als u wilt toestaan dat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden, selecteert u → Instellingen → Zichtbaarheid van mijn telefoon → Altijd aan → Instellen. Als u Aangepast hebt geselecteerd, stelt u in hoe lang het apparaat zichtbaar is en selecteert u Gereed.   Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen   1. Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit → Bluetooth → Zoeken. 2. Selecteer een apparaat. 45 3. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetoothfunctie of de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat in (indien beschikbaar) en selecteer Gereed. U kunt ook Ja selecteren voor overeenstemming tussen de PIN-code van uw apparaat en die van het andere apparaat. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code ingeeft of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.    egevens verzenden via de draadloze BluetoothG functie   1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een van de applicaties op de telefoon. 2. Selecteer → Visitekaartje verzenden via of Verzenden via → Bluetooth. • Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw serviceprovider of regio. De bediening en opties voor games kunnen verschillen. Uw web- of e-mailaccounts toevoegen Hier vindt u informatie over hoe u uw webaccounts kunt beheren om online gegevenssynchronisatie of communityservices te gebruiken. 5. Selecteer Instellen. 51 Informatie opvragen of aankopen doen met de NFC-functie (Near Field Communications) Met uw telefoon kunt u NFC-tags lezen die informatie over producten bevatten, zoals webadressen of servicenummers. De NFC-functie is een hoogfrequente draadloze verbindingstechnologie met beperkt bereik waarmee uw mobiele telefoon bepaalde informatie kan lezen en schrijven wanneer de telefoon in de buurt van een NFC-tag wordt gehouden. U kunt met deze functie ook applicaties downloaden om betalingen uit te voeren en kaartjes voor het openbaar vervoer of evenementen te kopen. De achterklep bevat een ingebouwde NFC-antenne. Wees voorzichtig met de telefoon om te voorkomen dat de NFC-antenne wordt beschadigd.   De NFC-functie in- of uitschakelen   1. Selecteer NFC in de menustand. Als u de NFC-functie wilt uitschakelen, verwijdert u de groene stip naast Inschakelen. 52   Informatie van een NFC-tag lezen   Zodra u de NFC-functie inschakelt, leest uw telefoon productinformatie wanneer u de telefoon in de buurt van een NFC-tag houdt. Beschikbare informatie wordt op het scherm weergegeven. Uw telefoon leest geen NFC-tags tijdens oproepen of wanneer de achtergrondverlichting is uitgeschakeld.   De informatie op een later tijdstip weergeven   1. Selecteer NFC in de menustand. 2. Selecteer Logboeken met gelezen tags om de informatie weer te geven.   Informatie schrijven naar NFC-tags   U kunt servicenummers, webadressen, notities of telefoonnummers (voor berichten) schrijven naar NFC-tags. Wanneer het schrijven is voltooid, wordt een melding weergegeven op het scherm van de telefoon. 53   Een aankoop doen met de NFC-functie   Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om betalingen uit te voeren, moet u zich registreren voor de mobiele betalingsservice. [. . . ] Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder. De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden. 78 Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-S5220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-S5220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag