Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S3770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S3770. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-S3770 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-S3770 te teleladen.


SAMSUNG GT-S3770 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (629 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-S3770

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-S3770 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd. Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen. Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af · Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken. [. . . ] · Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). · Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden · Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden. · Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan. Interne antenne · Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze. Bescherm uw gehoor · Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. · Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. · Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen. Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden. Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2, 0 W/kg. Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0, 821 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder. De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden. Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving. Indeling van de telefoon 1 4 De volgende statusaanduidingen worden boven aan het scherm van uw telefoon weergegeven: Pictogram Beschrijving Signaalsterkte GPRSnetwerkverbinding EDGEnetwerkverbinding UMTSnetwerkverbinding Oproep actief Doorschakelen van oproepen ingeschakeld Functie voor SOS-berichten ingeschakeld Alarm ingeschakeld Verbinden met beveiligde webpagina FM-radio aan FM-radio onderbroken Muziek wordt afgespeeld 1 4 Volumetoets In de standby-stand: het volume van de telefoon aanpassen; een nepoproep plaatsen (omlaag); in de menustand: door de menuopties scrollen; een SOSbericht verzenden Zie "Nepoproepen plaatsen" Zie "Een SOS-bericht activeren en verzenden" Beltoets Bellen of een oproep aannemen; in de standbystand: logbestanden van oproepen en berichten ophalen Terugtoets In de menustand: teruggaan naar het vorige niveau Vergrendelingstoets Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen (ingedrukt houden) Toets voor aan/uit/ beëindigen De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand 5 2 Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. [. . . ] ] om te Berichten verzenden en bekijken Een SMS- of MMS-bericht verzenden 1. Zie "Tekst ingeven" Ga naar stap 7 als u het bericht als SMS-bericht wilt verzenden. Ga door met stap 6 als u multimedia wilt bijvoegen. Tekst ingeven De tekstinvoerstand wijzigen · Selecteer NL om de invoertaal te wijzigen. · Selecteer 123 of sym om over te schakelen naar de cijfer- of symboolstand. Widgets gebruiken Hier vindt u informatie over het gebruik van widgets in het standby-scherm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-S3770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-S3770 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag