Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-P7300 QUICK INSTRUCTIEGIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-P7300. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-P7300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-P7300 te teleladen.


SAMSUNG GT-P7300 QUICK INSTRUCTIEGIDS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1331 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-P7300 (5161 ko)
   SAMSUNG GT-P7300 (5295 ko)
   SAMSUNG GT-P7300 (5295 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-P7300QUICK INSTRUCTIEGIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Snelstartgids GT-P7300 De elektronische versie van de gebruiksaanwijzing weergeven Uitgebreide informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing op www. samsung. com. Als u niet beschikt over Adobe Reader, kunt u het gratis programma downloaden op www. adobe. com. Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van Samsung. Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. · De inhoud van deze snelstartgids kan van product tot · · · · product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De bijgeleverde onderdelen bij uw apparaat en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider. [. . . ] Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen. Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen Door stof kan het apparaat beschadigd raken. Leg het apparaat niet op hellende vlakken Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken. Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen -20°C en 45°C · Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen. · Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). · Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen -20°C en 45°C. Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden · Het apparaat kan daardoor vervormd of beschadigd worden. · Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan. Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden · Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden. · Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden. · Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden. 19 Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten · De batterij kan lekken. · Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken. Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken · Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken. · Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed. Als uw apparaat beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht · Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden. · Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flashgames speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken. Het risico op RSI verkleinen Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het toestel langere tijd gebruikt, moet u het toestel losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u het ongemak blijft bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik, moet u ophouden met het gebruik en een arts raadplegen. Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader · Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur. · Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen. · Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt. · Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld. 20 Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen · Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken. · Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd. Bijt of zuig niet op het apparaat of op de batterij · Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of exploderen. · Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken. Bij gebruik van het apparaat: · Spreek rechtstreeks in de microfoon. · Als u de antenne aanraakt, kan dit ervoor zorgen dat het apparaat meer radiogolven uitzendt dan nodig is. Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt · Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. · Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. · Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen. [. . . ] Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. 24 Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-P7300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-P7300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag