Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-P6810 QUICK INSTRUCTIEGIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-P6810. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-P6810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-P6810 te teleladen.


SAMSUNG GT-P6810 QUICK INSTRUCTIEGIDS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1109 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-P6810 (4697 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-P6810QUICK INSTRUCTIEGIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Snelstartgids GT-P6810 De elektronische versie van de gebruiksaanwijzing weergeven Uitgebreide informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing op www. samsung. com. Als u niet beschikt over Adobe Reader, kunt u het gratis programma downloaden op www. adobe. com. Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van Samsung. Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. · De inhoud van deze snelstartgids kan van product tot · · · · product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De bijgeleverde onderdelen bij uw apparaat en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider. [. . . ] · Als een applicatie voor internetoproepen beschikbaar is, gebruikt u uw apparaat om anderen in nood te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer. · Als een applicatie voor internetoproepen beschikbaar is, belt u een nummer voor technische hulp bij pech onderweg of een speciaal nummer voor niet-spoedeisende hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer. Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken Houd het apparaat droog · Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het apparaat of elektronische circuits beschadigen. Als het toestel al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het toestel niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het toestel vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter. · Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen. 19 Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen Door stof kan het apparaat beschadigd raken. Leg het apparaat niet op hellende vlakken Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken. Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen -20°C en 45°C · Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen. · Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). · Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen -20°C en 45°C. Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden Uw apparaat kan worden vervormd of niet meer goed werken. Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden · Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden. · Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden. · Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden. Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten · De batterij kan lekken. · Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken. Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken · Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken. · Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed. 20 Gebruik uw toestel of applicaties een tijdje niet als het toestel is oververhit Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit toestel, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie. Als uw apparaat beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht · Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden. · Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flashgames speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken. Het risico op RSI verkleinen Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het toestel langere tijd gebruikt, moet u het toestel losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u het ongemak blijft bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik, moet u ophouden met het gebruik en een arts raadplegen. Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader · Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur. · Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen. · Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen · Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken. 21 · Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd. U moet niet op het apparaat bijten of zuigen · Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of exploderen. · Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken. Bij gebruik van het apparaat: · Spreek rechtstreeks in de microfoon. [. . . ] Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Het symbool op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. De batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over het vervangen van de batterij. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-P6810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-P6810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag