Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-N8010 SAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-N8010. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-N8010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-N8010 te teleladen.


SAMSUNG GT-N8010 SAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8437 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-N8010 (16866 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-N8010SAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www. samsung. com voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing. Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider. [. . . ] Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten een contact Activiteiten of Media. Persoonlijke gegevens 104 > Een contactgroep maken 1 2 3 4 5 6 Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en een bericht of e-mail naar een hele groep sturen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten. Selecteer Lid toevoegen, selecteer contacten die u wilt toevoegen aan de groep en selecteer Voeg toe. Selecteer Opslaan. > Contacten kopiëren 1 2 3 4 U kopieert als volgt contacten van de SIM- of USIM-kaart naar het toestel: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten. Selecteer contacten en selecteer vervolgens Importeren. Persoonlijke gegevens 105 U kopieert als volgt contacten van het toestel naar de SIM- of USIM-kaart: 1 2 3 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten. Selecteer contacten en selecteer vervolgens Exporteren Ja. > Contacten importeren of exporteren 1 2 3 4 5 1 2 3 U importeert als volgt contactbestanden (in VCF-indeling) van een geheugenkaart naar het toestel: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten. Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer OK. Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer OK. U exporteert als volgt contacten van het toestel naar een geheugenkaart: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten. Selecteer ter bevestiging OK. Persoonlijke gegevens 106 Agenda Informatie over het effectiever weergeven en beheren van uw planning en taken met S Planner. > Een gebeurtenis of taak maken 1 2 3 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda . Selecteer OK als er waarschuwingen over synchronisatie van agenda's worden weergegeven. In de week- of dagweergave kunt u een gebeurtenis met eenvoudige details maken door een leeg tijdvak te selecteren. Als u tekst wilt ingeven met het toetsenbord, selecteert u Geef tekst in, teken een schets of voeg een foto of geluidsfragment toe. . Een notitie van meerdere pagina's maken 1 2 3 4 5 6 7 Persoonlijke gegevens 110 > Een map maken 1 2 3 4 5 1 2 3 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer S Memo. Als u tekst wilt ingeven met het toetsenbord, selecteert u Als u meer pagina's wilt toevoegen, selecteert u een notitie. . en maakt u > Notities weergeven Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer S Memo. Voor een map selecteert u een map en een notitie. Terwijl u een notitie bekijkt, hebt u de volgende opties: Als u wilt overschakelen naar de bewerkingsstand, tikt u op het scherm. Als een memo wilt vergrendelen met een pincode, drukt u op [ ] Vergrendelen. Als een notitie wilt instellen als achtergrond of widgetafbeelding, drukt u op [ ] Instellen als. Als u een notitie naar anderen wilt verzenden, drukt u op [ ] Delen via. Uw toestel is alleen compatibel met bepaalde printers van Samsung. Persoonlijke gegevens 111 > Notities bewerken 1 2 3 4 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer S Memo. 53 Als u de achtergrondkleur van de notitie wilt wijzigen, drukt u op [ ] Achtergr. Als u een notitie als gebeurtenis of taak aan de agenda wilt toevoegen, drukt u op [ ] Meer Koppelen aan S Planner. [. . . ] De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden. Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-N8010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-N8010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag