Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-N7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-N7000. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-N7000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-N7000 te teleladen.


SAMSUNG GT-N7000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11987 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-N7000 (13413 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-N7000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing GT-N7000 Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van het toestel. Lees dit eerst Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt, zodat u zeker weet dat u het toestel op een veilige en juiste wijze gebruikt. De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel. [. . . ] Selecteer OK als er waarschuwingen over synchronisatie van agenda's worden weergegeven. In de week- of dagweergave kunt u een gebeurtenis met eenvoudige details maken door een leeg tijdvak te selecteren. In de maandweergave kunt u een notitie maken door een datum te blijven aanraken. Zie pagina 58 voor meer informatie over het maken van gebeurtenissen of taken. 4 Als u de weergavestand van de agenda wilt wijzigen, selecteert u een weergavemodustab. U kunt ook met twee vingers op het scherm tikken en uw vingers samenknijpen of spreiden om de weergavestand te wijzigen. > De weergavestand wijzigen Jaarweergave Selecteer of om andere jaren weer te geven. Selecteer een maand om over te schakelen naar de maandweergave. Maandweergave Selecteer de maandpictogrammen linksboven en rechtsboven in het scherm om andere maanden weer te geven. Persoonlijke gegevens 107 Weekweergave Selecteer of om andere weken weer te geven. Als u een gebeurtenis of taak wilt verplaatsen, blijft u het item aanraak een sleept u het naar een nieuw tijdvak. De tijd en datum voor de gebeurtenis of taak worden automatisch aangepast. Als u een gebeurtenis of taak wilt verplaatsen, blijft u het item aanraak een sleept u het naar een nieuw tijdvak. De tijd en datum voor de gebeurtenis of taak worden automatisch aangepast. Als u een gebeurtenis of taak wilt verplaatsen, blijft u het item aanraak een sleept u het naar een nieuw tijdvak. De tijd en datum voor de gebeurtenis of taak worden automatisch aangepast. Drie-dagenweergave Dagweergave Agendaweergave Selecteer Tik om verder te zoeken om gebeurtenissen en taken weer te geven die vanaf of tot aan een specifieke datum zijn gepland. Schakel het selectievakje naast een gebeurtenis of taak in om het betreffende item als voltooid te markeren. Taakweergave Schakel het selectievakje naast een taak in om de taak als voltooid te markeren. Persoonlijke gegevens 108 > Gebeurtenissen of taken weergeven 1 2 3 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda. Druk op [ ] Zoeken om naar een gebeurtenis of taak te zoeken (indien nodig). Als u het bereik van uw zoekopdracht wilt beperken, selecteert u een optie. Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handmatig een datum in te geven, selecteert u [ ] Ga naar, geeft u de datum in door + of - te selecteren, en selecteert u Instellen. 4 Selecteer een afspraak om de details te bekijken. Als u de gebeurtenis wilt kopiëren, drukt u op [ ] Kopiëren. Als u de gebeurtenis naar anderen wilt verzenden, drukt u op [ ] Verzenden via een optie. een optie. > Een alarm voor een afspraak stoppen 1 2 3 Als u voor een afspraak een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarm. Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u Alles sluimeren of Alles uit. Persoonlijke gegevens 109 S Memo Informatie over het maken, weergeven en bewerken van notities met speciale effecten. U kunt verschillende soorten multimediainhoud invoegen in een notities, zoals afbeeldingen, kaarten of tags. > Een notitie maken 1 2 3 4 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer S Memo. Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast Niet meer tonen in en selecteert u Gereed. [. . . ] Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Veiligheidsvoorschriften 185 Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-N7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-N7000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag