Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-N5110 SAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-N5110. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-N5110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-N5110 te teleladen.


SAMSUNG GT-N5110 SAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8333 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-N5110 (22484 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-N5110SAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het apparaat gebruikt. Waarschuwing Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften kan leiden tot ernstig letsel of de dood Gebruik geen beschadigde netsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Niet-beveiligde aansluitingen kunnen een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Raak het netsnoer niet aan met natte handen en koppel de oplader niet los door aan het snoer te trekken Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben. [. . . ] Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw arts. Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Nederlands 134 Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig • Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. € Plaats uw apparaat en de accessoires niet op of in de buurt van plaatsen waar een airbag zich kan ontvouwen. Onjuist geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen leiden tot ernstig letsel wanneer airbags zich snel ontvouwen. Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken • Het apparaat kan worden beschadigd of er kan een storing in het apparaat optreden. € Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed. Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader • Laat uw apparaat niet langer dan een week opladen, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen als gevolg van overladen. € Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet opnieuw worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt. € Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u de oplader niet gebruikt. € Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. € Als u batterijen langere tijd niet gebruikt, kunnen hun levensduur en prestaties afnemen. Dit kan er ook voor zorgen dat de batterijen defect raken of ontploffen, of kan brand veroorzaken. € Volg alle instructies in deze gebruiksaanwijzing om de langst mogelijke levensduur voor uw apparaat en batterij te garanderen. Schade of slechte prestaties door het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies vallen niet onder de garantie van uw fabrikant. Bepaalde onderdelen en reparaties worden gedekt door de garantie tijdens de geldigheidsperiode, maar schade als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires wordt niet gedekt. Houd rekening met het volgende wanneer u het apparaat gebruikt • Houd het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen. € Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt. Nederlands 135 Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren • Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, moet u uw apparaat naar een servicecenter van Samsung brengen. € Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat. [. . . ] Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. € Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-N5110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-N5110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag