Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-I9505 SAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-I9505. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-I9505 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-I9505 te teleladen.


SAMSUNG GT-I9505 SAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7813 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-I9505 (38906 ko)
   SAMSUNG GT-I9505 QUICK GUIDE (43919 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-I9505SAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het apparaat gebruikt. Waarschuwing Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften kan leiden tot ernstig letsel of de dood Gebruik geen beschadigde netsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Niet-beveiligde aansluitingen kunnen een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Ze kunnen ook brand tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat de batterij ontploft. € Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. [. . . ] Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk gebruik, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met een arts. Nederlands 133 Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt • Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. € Blootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. € Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen. • In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat. • In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst • Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden. € Zorg ervoor dat de headsetkabel niet verstrikt raakt in uw armen of nabijgelegen voorwerpen. Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel U kunt gewond raken of het apparaat beschadigen wanneer u valt. Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat • Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken. € Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van het apparaat, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw arts. Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Nederlands 134 Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig • Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. € Plaats uw apparaat en de accessoires niet op of in de buurt van plaatsen waar een airbag zich kan ontvouwen. Onjuist geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen leiden tot ernstig letsel wanneer airbags zich snel ontvouwen. € Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet opnieuw worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt. € Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u de oplader niet gebruikt. € Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. € Als u batterijen langere tijd niet gebruikt, kunnen hun levensduur en prestaties afnemen. [. . . ] Nederlands 139 Vrijwaring Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijke inhoud en diensten worden alleen geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-I9505

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-I9505 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag