Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-I9070P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-I9070P. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-I9070P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-I9070P te teleladen.


SAMSUNG GT-I9070P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6649 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-I9070P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing GT-I9070 Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2, 0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden in het gedeelte met SAR-informatie in deze gebruiksaanwijzing. www. sar-tick. com Wanneer u het product meeneemt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire zoals een houder gebruiken of op een andere manier zorgen voor een afstand van 1, 5 cm tussen het product en uw lichaam om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het product gegevens kan uitzenden, zelfs als u niet aan het bellen bent. Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. [. . . ] ●● U kunt een snelkoppeling naar de actuele webpagina aan het standby-scherm toevoegen door te drukken op [ ] → Meer → Sneltoets startscherm. ●● Druk op [ ] → Meer → Zoek op pagina om naar tekst op de webpagina te zoeken. ●● Web 90 Druk op [ ] → Meer → Info over pagina om de details van de webpagina weer te geven. ●● Druk op [ ] → Meer → Pagina delen om het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen te verzenden. ●● Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op [ ]→ Meer → Downloads. ●● Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [ ]→ → Instellingen. Meer ●● Als u de huidige webpagina of het huidige scherm wilt afdrukken via een verbonden printer, drukt u op [ ] → Meer → Afdrukken. Uw toestel is alleen compatibel met Samsungprinters. ●● ››Met spraak informatie zoeken Internet. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer 2 Selecteer het URL-invoerveld. Er wordt naar informatie en webpagina’s gezocht die met het trefwoord samenhangen. ››Favoriete webpagina’s opslaan Internet. Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen: 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer 2 Selecteer → Favorieten. 3 Selecteer Toevoegen of druk op [ ] → Laatst bekeken pagina instellen als favoriet. Als u de webpagina die u bekijkt wilt opslaan als favoriet, gaat u verder met stap 5. Web 91 4 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in. 5 Selecteer OK. Blijf in de lijst met favorieten een favoriet aanraken en gebruik een van de volgende opties: ●● Selecteer Openen om de webpagina in het actieve venster te openen. ●● Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u In nieuw venster. ●● Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u Favoriet wijzigen. ●● Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het standby-scherm, selecteert u Sneltoets startscherm. ●● Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u Koppeling delen. ●● Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u URL kopiëren. ●● Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u Favoriet verwijderen. ●● Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u Instellen als startpagina. ››Veelbezochte pagina’s of de recente geschiedenis 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer 2 Selecteer → Meest bezocht of Geschiedenis. 3 Selecteer een webpagina die u wilt openen. Internet. openen U kunt een webpagina toevoegen aan de lijst met favorieten door te selecteren. Web 92 Maps Hier vindt u informatie over hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de online kaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving opvraagt. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. ●● U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op de map te kunnen zoeken. [. . . ] Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Veiligheidsvoorschriften 160 Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-I9070P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-I9070P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag