Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-I8150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-I8150. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-I8150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-I8150 te teleladen.


SAMSUNG GT-I8150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6634 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-I8150 (6113 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-I8150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing GT-I8150 Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van het toestel. Lees dit eerst Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt, zodat u zeker weet dat u het toestel op een veilige en juiste wijze gebruikt. De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel. [. . . ] Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer T. Lijst een contact Activiteiten of Media. Persoonlijke gegevens 81 > Een contactgroep maken 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer T. Lijst. Selecteer Lid toevoegen, selecteer contacten die u wilt toevoegen aan de groep en selecteer Voeg toe. Selecteer Opslaan. > Contacten kopiëren Contacten kopiëren van de SIM- of USIM-kaart naar het toestel: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer T. Lijst. Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer T. Lijst. Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer Exporteren OK. Contacten kopiëren van het toestel naar de SIM- of USIM-kaart: Persoonlijke gegevens 82 > Contacten importeren of exporteren 1 2 3 4 5 1 2 3 Contactbestanden (in VCF-indeling) importeren van een geheugenkaart naar het toestel: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer T. Lijst. Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen. Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer OK. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer T. Lijst. Selecteer OK ter bevestiging. Contacten exporteren van het toestel naar een geheugenkaart: Agenda Hier vindt u informatie over hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse afspraken kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke afspraken te herinneren. > Een afspraak maken 1 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda. Selecteer Tik om een gebeurtenis te maken of druk op [ Nieuw. Persoonlijke gegevens ] 83 3 4 5 1 2 1 2 Als er een melding over agendasynchronisatie wordt weergegeven, selecteert u OK. Selecteer Opslaan. > Afspraken bekijken De weergave van de agenda wijzigen: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda. In de maandweergave worden dagen met geplande items met een klein vierkantje aangegeven. Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handmatig een datum in te geven, drukt u op [ ] Ga naar, geeft u de datum in door + of - te selecteren en selecteert u Instellen. U kunt het item naar anderen sturen door op [ Verzenden via een optie te drukken. ] Afspraken op een bepaalde datum bekijken: 3 Persoonlijke gegevens 84 > Een alarm voor een afspraak stoppen 1 2 3 Als u voor een afspraak een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarmsymbool. Als u de sluimerfunctie wilt gebruiken of de herinnering wilt negeren, schakelt u het selectievakje naast de gewenste gebeurtenissen in en selecteert u Sluimeren of Uitzetten. Taak Hier vindt u informatie over hoe u een takenlijst kunt maken en alarmen kunt instellen om u te herinneren aan belangrijke taken of de prioriteit kunt instellen. > Een taak maken 1 2 3 4 1 2 3 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Taak. Selecteer Opslaan. > Een taak weergeven Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Taak. Voor voltooide taken met een verlopen deadline kunt u de status instellen op `voltooid' door het selectievakje in te schakelen. U kunt de taak naar anderen verzenden door op [ ] Delen een optie te drukken. Persoonlijke gegevens 85 Notities Hier vindt u informatie over hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze kunt opslaan en op een latere datum kunt bekijken. > Een notitie maken 1 2 3 1 2 3 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Notities. [. . . ] Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Veiligheidsvoorschriften 153 Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-I8150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-I8150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag