Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2600. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-E2600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2600 te teleladen.


SAMSUNG GT-E2600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1728 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-E2600 (1875 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-E2600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-E2600 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen. · U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen. Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade · Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen. · Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen. [. . . ] Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel Alsuhettoestellaatreparerendoorniet-gekwalificeerdpersoneelkan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig. Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten · Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel. · Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten. · Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen · Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. · Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt · Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. · Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandachtafleideneneenongevalveroorzaken. · Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen. · In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het toestel. Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Indeling van de telefoon 1 5 De volgende statusaanduidingen worden boven aan het scherm van uw telefoon weergegeven: Pictogram Beschrijving Geen signaal Signaalsterkte Netwerk zoeken GPRS-netwerk verbinding EDGE-netwerk verbinding Oproep actief Functie voor SOS-berichten ingeschakeld Surfen op internet Verbinden met beveiligde webpagina Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) Doorschakelen van oproepen ingeschakeld Verbonden met pc Bluetooth ingeschakeld Pictogram Beschrijving Alarm ingeschakeld Geheugenkaart geplaatst FM-radio aan FM-radio onderbroken Muziek wordt afgespeeld Afspelen van muziek is onderbroken Nieuw SMSbericht Nieuw MMSbericht Nieuw e-mailbericht Nieuw voicemailbericht Normaalprofiel ingeschakeld Stilprofiel ingeschakeld Batterijlading Huidige tijd 4-wegnavigatietoets Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, dezogenaamdeSAR(SpecificAbsorptionRate), van 2, 0 W/kg. Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0, 525 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder. [. . . ] Een nepoproep plaatsen · Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt. · Druk vier keer op de navigatietoets wanneer de toetsen zijn vergrendeld. Een recent gekozen nummer opnieuw bellen 1. Druk op de bevestigingstoets om details van de oproep ] om het nummer te bellen. weer te geven of op [ De functie Mobiel opsporen inschakelen Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-E2600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-E2600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag