Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2350B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2350B. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-E2350B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2350B te teleladen.


SAMSUNG GT-E2350B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1693 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-E2350B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-E2350B Veiligheidsvoorschriften Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2, 0 W/kg. U kunt de specifieke maximale SAR-waarden vinden in het gedeelte Informatie over het SARcertificaat (Specific Absorption Rate) van deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u het product meeneemt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire zoals een houder gebruiken of op een andere manier zorgen voor een afstand van 1, 5 cm tussen het product en uw lichaam om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het product gegevens kan uitzenden, zelfs als u niet aan het bellen bent. Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen. Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd. Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). [. . . ] Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. • Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. • Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. • Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens. • Controleer uw accounts regelmatig op ongeautoriseerd of verdacht gebruik. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen. • In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen. • Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code. Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Tests voor SAR worden uitgevoerd met de standaard gebruiksposities, waarbij het apparaat het hoogst toegestane energieniveau gebruikt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRPrichtlijnen voor dit apparaatmodel zijn: Maximale SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd SAR-waarde indien gedragen op het hoofd SAR-waarde indien gedragen op het lichaam 0, 457 W/kg 0, 426 W/kg Correcte verwijdering van dit product Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker. Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) DIT APPARAAT VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. Tijdens gebruik liggen de daadwerkelijke SAR-waarden voor dit apparaat meestal ver beneden de hierboven vermelde waarden. Uit oogpunt van systeemefficiëntie en minimale storing op het netwerk wordt het energieverbruik van het mobiele apparaat automatisch verlaagd, zodat er nooit meer energie wordt gebruikt dan nodig is. Hoe minder energie het apparaat uitvoert, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde. Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op lichaam, is uitgevoerd met een goedgekeurd accessoire met een scheidingsafstand van 1, 5 cm. Om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven terwijl het apparaat op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat worden gebruikt met het goedgekeurde accessoire of zich ten minste op een afstand van 1, 5 cm van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het accessoire geen metalen onderdelen bevat en dat het accessoire het apparaat op een afstand van ten minste 1, 5 cm van het lichaam houdt. Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben voorgesteld dat als personen zich zorgen maken en hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, ze een handsfree accessoire kunnen gebruiken om het draadloze apparaat tijdens gebruik uit de buurt van het hoofd en het lichaam te houden of de hoeveelheid tijd kunnen beperken dat ze het apparaat gebruiken. Ga voor meer informatie naar www. samsung. com/sar en zoek op het modelnummer van uw apparaat. (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. [. . . ] 3. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen. 4. Druk op <Opties> → Zoeken om de lijst met contacten te openen. 7. Als u klaar bent met het selecteren van contacten, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan. 8. Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-E2350B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-E2350B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag