Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2222

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2222. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-E2222 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2222 te teleladen.


SAMSUNG GT-E2222 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (632 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-E2222 (635 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-E2222

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-E2222 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen. · Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen. · Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken. · Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren. Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. [. . . ] · Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. · Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel. · Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten. · Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden. Maak een back-up van belangrijke gegevens Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies. Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden · Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden. · Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan. · Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken. · Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd. Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden. Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker. Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig · Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2, 0 W/kg. Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0, 611 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder. De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Onderdelen van de telefoon Symbolen Symbool Beschrijving Signaalsterkte1 Verbinding met GPRS-netwerk Symbool Beschrijving FM-radio aan FM-radio gepauzeerd Muziek wordt afgespeeld Nieuw SMS-bericht Nieuw MMS-bericht Nieuw e-mailbericht Nieuw voicemailbericht Normaal profiel geactiveerd Stil profiel geactiveerd Batterijlading Huidige tijd 1. Dit symbool kan verschillen afhankelijk van de gebruikte SIM-kaartinstelling. De SIM-kaart en batterij plaatsen 1. Verwijder de klep aan de achterkant van de telefoon en plaats de SIM-kaart. Achterklep SIM-kaart 1 Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving. 1 2 3 4 5 6 7 8 Verbinding met EDGE-netwerk Gesprek gaande Functie voor SOS-berichten geactiveerd Surfen op internet Verbinding maken met beveiligde webpagina SIM-kaart 2 2. Installeer de batterij en plaats de klep terug. Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. [. . . ] Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen. U kunt in de lijst met ontvangers ook telefoonnummers met een landcode (met +) ingeven. Wanneer u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan. Druk op <Terug> <Ja>. Berichten verzenden en weergeven Een SMS- of MMS-bericht verzenden 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-E2222

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-E2222 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag