Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2202. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-E2202 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E2202 te teleladen.


SAMSUNG GT-E2202 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2209 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-E2202

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indeling  1  6 Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren: PictoBeschrijving gram Geen SIM-kaart Geen signaal Signaalsterkte1 GPRSnetwerkverbinding Batterijlading Gesprek gaande Doorschakelen van oproepen actief Nieuw SMS-bericht Nieuw MMS-bericht Functie voor SOS-berichten ingeschakeld PictoBeschrijving gram Normaal profiel ingeschakeld Stil profiel ingeschakeld Bluetooth-functie ingeschakeld Alarm ingeschakeld FM-radio aan Roaming (buiten normaal servicegebied) Geheugenkaart geplaatst 1. Afhankelijk van de SIMkaartinstelling kan het pictogram er anders uitzien. De SIM-kaarten en de batterij plaatsen Navigatietoets In het startscherm: toegang tot de menu’s die u zelf hebt gedefinieerd; in het menuscherm: door menuopties bladeren Voorgedefinieerde menu’s kunnen verschillen, afhankelijk van de serviceprovider Functietoetsen De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven 1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIMkaarten. Gebruiksaanwijzing 1 2 3 • Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider. • Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. • Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung op opensource. samsung. com. [. . . ] Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en volg deze tips: • Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat. Zorg ervoor dat u uw draadloze toestel kunt gebruiken zonder dat uw blik afwendt van de weg. Als u een inkomende oproep ontvangt op een moment dat het niet uitkomt, kunt u de voicemail de oproep laten beantwoorden. • Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. • Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht kunnen afleiden van de weg. Bel een alarmnummer in het geval van een brand, verkeersongelukken of medische noodgevallen. Als u ziet dat er een auto-ongeluk plaatsvindt, ziet dat er een misdaad wordt gepleegd, of een zwaar ongeval ziet waarbij levens in gevaar zijn, moet u het alarmnummer bellen. www. sar-tick. com Handelsmerken • SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics. • Bluetooth is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. • Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars. Let op: volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker • Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker. • Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u het apparaat alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt. ® Deze veiligheidsinformatie heeft betrekking op mobiele apparaten. Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het apparaat gebruikt. • Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een voertuig met pech ziet dat geen gevaar oplevert, een verkeersbord dat kapot is, een verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt te zijn of een voertuig ziet waarvan u weet dat dit is gestolen, moet u een nummer bellen dat hiervoor bedoeld is. Bewaar uw apparaat niet met metalen objecten, zoals sleutels en kettingen • Er kunnen krassen op het apparaat komen of dit kan defect raken. • Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit mogelijk brand veroorzaken. Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden • Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden. • Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden. [. . . ] • In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen. • Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PINcode. Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming van de inhoudseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-E2202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-E2202 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag