Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E1200M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E1200M. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-E1200M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E1200M te teleladen.


SAMSUNG GT-E1200M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1311 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-E1200M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-E1200M Veiligheidsvoorschriften Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2, 0 W/kg. U kunt de specifieke maximale SAR-waarden vinden in het gedeelte Informatie over het SARcertificaat (Specific Absorption Rate) van deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u het product meeneemt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire zoals een houder gebruiken of op een andere manier zorgen voor een afstand van 1, 5 cm tussen het product en uw lichaam om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het product gegevens kan uitzenden, zelfs als u niet aan het bellen bent. Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen. Gebruiksaanwijzing Mobiele telefoon www. sar-tick. com • Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de • Services van derden kunnen op elk gewenst moment door inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon. Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. [. . . ] Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk: • Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon. • Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon. Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het apparaat of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden. Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig • Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. • Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen. Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig. Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten • Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat. • Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten. • Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen • Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. • Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. • Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. Wees vooral voorzichtig met toepassingen die toegang hebben tot veel functies of tot veel persoonlijke gegevens. • Controleer uw accounts regelmatig op ongeautoriseerd of verdacht gebruik. Als u merkt dat uw persoonlijke gegevens zijn misbruikt, neem dan contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te laten verwijderen of aanpassen. • In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen. • Gebruik geen toepassingen uit onbekende bron en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code. Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. [. . . ] • Druk vier keer op de navigatietoets wanneer de toetsen zijn vergrendeld. 1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>. 5. Druk op de bevestigingstoets om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen. 5. Druk op <Opties> → Contacten om uw lijst met contactpersonen te openen. U kunt ook telefoonnummers met de landcode (voorafgegaan door +) in de lijst met ontvangers opnemen. 8. Als u klaar bent met het instellen van contacten, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-E1200M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-E1200M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag