Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E1200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E1200. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-E1200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-E1200 te teleladen.


SAMSUNG GT-E1200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1372 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-E1200 (1450 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-E1200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 06/2014 GT-E1200  7 6 7 8 9  2 Kiestoets Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven Aan/Uit-toets Het apparaat in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in het menuscherm: invoer annuleren en terugkeren naar het startscherm Bevestigingstoets In het startscherm: toegang tot het menuscherm; in het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen Afhankelijk van de regio kan de toets een andere functie hebben Batterijklepje SIMkaarten Buig of draai de achterklep niet te sterk. U zou de klep kunnen beschadigen.  8 2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje. Batterij  3 4 5 Voicemailtoets In het startscherm: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden)  4 Toets voor toetsblokkering In het startscherm: de toetsvergrendeling in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden)  9  5 Alfanumerieke toetsen Toets voor selectie van SIM-kaart In het startscherm: ander netwerk selecteren (ingedrukt houden) De batterij opladen Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 16 GB gebruiken. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met het toestel. Het apparaat in- en uitschakelen Het apparaat inschakelen Houd [ ] ingedrukt, geef vervolgens de PIN-code in en druk op <OK>, indien nodig. Het apparaat uitschakelen Houd [ ] ingedrukt. Als de batterij helemaal leeg is geweest of uit het toestel is verwijderd, moeten de tijd en datum opnieuw worden ingesteld. Tekst invoeren De tekstinvoerstand wijzigen Druk op [ ] Houd [ ] ingedrukt Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of naar de cijferstand gaan. [. . . ] • Extreme temperaturen kunnen het apparaat beschadigen en de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de batterij verminderen. • Zorg dat de batterij niet in contact komt met metalen objecten, omdat dit een verbinding tussen de + en de – polen van de batterij tot stand kan brengen en kan leiden tot tijdelijke of permanente beschadiging van de batterij. Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency) Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat. Als u een hoorapparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant voor informatie over radiostoring De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw apparaat, stoort wellicht met sommige hoorapparaten. Voordat u uw apparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant om te bepalen of uw hoorapparaat wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat. Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar • Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij. • Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar. • Gebruik uw apparaat niet bij benzinepompen, in de buurt van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden. • Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat. Schakel uw apparaat uit wanneer u aan boord van een vliegtuig bevindt Uw apparaat stoort mogelijk de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig. Uw apparaat stoort mogelijk apparatuur in auto’s Er kan wellicht een storing optreden in de elektronische apparatuur in uw auto vanwege de radiostoring van het apparaat. • Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden. • Gebruik geen draagtassen of accessoires met magnetische sluitingen en voorkom dat uw apparaat gedurende langere perioden in contact komt met magnetische velden. Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten • De batterij kan lekken. Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken • Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken. • Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed. Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat oververhit is Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie. Als uw apparaat beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken. Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken Houd het apparaat droog • Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter. • Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen. [. . . ] • Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. • Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens. • Controleer uw accounts regelmatig op niet-goedgekeurd of verdacht gedrag. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-E1200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-E1200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag